Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøgruppen ved ISK

Arbejdsmiljøgruppen ved ISK består af arbejdsleder, Sharon Millar, og (valgt) arbejdsmiljørepræsentant, Stine Grøndal Skovlund. Arbejdsmiljøgruppen har som sin primære opgave at arbejde for sikkerhed og sundhed, herunder at foretage APV (arbejdspladsvurdering) og virke som kontaktled mellem medarbejderne og fakultetets/universitetets arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøgruppens strategiplan tager bl.a. sigte på at:

  • nedsætte faste trivselsudvalg til miljøfremmende tiltag for VIPere og TAPere
  • indføre arbejdsmiljø og arbejdsmiljøgruppens virksomhed som et regelmæssigt punkt på dagsordenen i forbindelse med medarbejdermøder, herunder fx invitere oplægsholdere om arbejdsmiljøspørgsmål
  • udarbejde en klar procedure for arbejdsmiljøgruppens opgavevaretagelse
  • afsætte ressourcer til (prioriterede) forbedringer af arbejdsmiljøet i budgettet
  • omfatte instituttets arbejdsmiljøpolitik og -beredskab i introduktionen af nye medarbejdere

 

Ergonomisk vejledning - bilag

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies