Skip to main content
DA / EN

Indgå i fælles forskningsprojekt

En privat virksomhed, forening, NGO m.fl. kan være med til at finansiere et forskningsprojekt med SDU, hvis organisationen har en særlig interesse i forskningen. Projektet skal have videnskabelig interesse og relevans for SDU.

Forskningsprojektet kan også medfinansieres af offentlige midler, fx Innovationsfonden.

Første skridt

Det første skridt på vej mod samarbejde er samtale om ide og ønsker, indkredsning af projektet og identificering af relevante forskere på SDU.

Afhængig af projektet kan der være behov for, at organisationen undervejs giver adgang til data, faciliteter, samtaler med medarbejdere eller andre ressourcer.

Hvis din organisation ønsker at udveksle viden med en forsker om et specifikt forskningsprojekt, kan det være en god ide at indgå en non-disclosure agreement - afhængig af projektets art. En non-disclosure agreement sikrer, at organisation og forsker behandler information fortroligt.

Publikation af forskningsresultater

Forskeren har ret til at publicere egne forskningsresultater, men det kan aftales at vente med offentliggørelse af forskningsresultaterne i en kortere periode, til samarbejdspartneren har haft tid til at beskytte egne resultater.

Efter projektets afslutning kan samarbejdspartneren få kommerciel adgang til SDU’s andel af rettighederne til de resultater, der er skabt i projektet.

Du kan læse mere om licens til forskningsresultater her. 

Eksempler på forskningsprojekter

  • Medarbejdertrivsel: Efter coronapandemien arbejder flere medarbejdere hjemmefra. For at forstå konsekvenserne af dette har SDU-forskere etableret et forskningssamarbejde med Region Syddanmark, som vil undersøge medarbejderes motivation, relationer og arbejdsforhold.
  • Algoritme til lysstyring: Forskere fra SDU har i samarbejde med Aarhus Universitet og gartneriet Knud Jepsen udviklet en algoritme, som optimerer lysstyringen i forhold til elpriserne.
  • Arbejdsmiljø: Finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Esbjerg Kommune har forskningsprojektet ”Ledelse af og med social kapital i den offentlige sektor” undersøgt forholdet mellem ledelse, arbejdspladsens sociale kapital og sygefravær blandt medarbejdere i Esbjerg kommune.
  • Organisering: Forskere fra SDU har undersøgt (mikro-)variationer i den politiske organisering i syv kommuner som baggrund for anbefalinger til kommuners fremtidige organisering, fx udvalgsstruktur, overlap, mangler mellem sektorområder mv.
Få hjælp til et samarbejde med SDU

Vi sidder klar til en mail eller en snak, hvis du vil vende mulighederne for og perspektiverne i et samarbejde med Syddansk Universitet.

Skriv en mail til sdu-samarbejde@sdu.dk