Det Samfundsvidenskabelige

Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet

Vi er sat i verden for at skabe viden og undfange ideer, der bidrager til fremskridt, velfærd, meningsskabelse og kvalificerede beslutninger. Vi leverer forskning og uddannelse af højeste kvalitet, og vi adresserer væsentlige samfundsudfordringer.

Vores verdensmål

Vi skal bidrage til den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling gennem arbejdet med FN's verdensmål

Kontor med bøger og computer
Forskning

Læs mere om vores forskning

Ekspertliste - Covid-19

Find forskere med viden om coronavirus og de afledte konsekvenser på samfundsniveau

Undervisning på SDU
Uddannelser

Se hvilke uddannelser vi tilbyder

Mød fire af SAMF's aktive debattører

- og få indblik i, hvorfor de engagerer sig i samfundsdebatten

Studerende foran SDU
Mød os

Mød organisationen bag