Skip to main content
Pontoppidan Centret
BEVILLING

Nu påbegyndes en udgivelse af Pontoppidans tre store romaner i samtlige af deres versioner

Som bekendt skrev og udgav Henrik Pontoppidan både sine små og store tekster i flere udgaver. Det gælder også de tre store romaner, Det Forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige. Men hvorfor gjorde han det, og hvad er egentlig forskellene på de forskellige udgaver?

Det bliver der nu mulighed for at studere nøjere. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab vil i årene 2023-2025 på basis af en bevilling fra Carlsbergfondet etablere en samlet, tekstkritisk og kommenteret udgave af de tre store romaner.

Romanerne udkom alle først serielt i hæfter, hvorefter Pontoppidan omarbejdede dem hver især til en samlet udgivelse, og i senere udgaver foretog han en lang række revisioner. Det tekstkritiske arbejde må således tage højde for de omfattende omarbejdelser. Det har ikke kunnet lade sig gøre på tilfredsstillende måde i traditionel bogform, men i dag kan en sådan kompleks udgivelsesopgave løses med digitale værktøjer.

Det er planen at den digitale udgave skal rumme samtlige de versioner af romanerne som Pontoppidan har redigeret, og på anskuelig måde udpege de indbyrdes forskelle. Det vil dermed blive muligt at følge Pontoppidans arbejde med romanerne både i detaljen og på overordnet niveau, og udgaven vil således åbne for helt nye undersøgelser af forfatterskabet. Desuden skal en version af romanerne udgives i trykt form og med kommentarer.

Der er opslået et Ph.D.-stipendium i tilknytning til projektet, læs nærmere i nedenstående link

Pontoppidan Centret ved Syddansk Universitet ønsker Det Danske Sprog- og Litteraturselskab tillykke med den flotte bevilling. Vi glæder os til at følge arbejdet

https://dsl.dk/newsitems/ph-d-stipendium-i-tilknytning-til-projekt-om-henrik-pontoppidan

 

 

 

 

 

 

Redaktionen afsluttet: 04.01.2023