Skip to main content

Bestyrelsen

Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.

Bestyrelsens ansvar og opgaver fremgår af SDU's vedtægter og består af følgende medlemmer:

  • Fem eksterne medlemmer
  • Et medlem valgt af og blandt universitetets videnskabelige medarbejdere
  • Et medlem valgt af og blandt universitetets teknisk-administrative medarbejdere
  • To medlemmer valgt af og blandt universitetets studerende

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder fire ordinære møder om året. Datoer for kommende bestyrelsesmøder samt dagsordener og referater af afholdte bestyrelsesmøder fremgår herunder: 

2. april 2024: Samlet mødemateriale | Referat

10. juni 2024: Samlet mødemateriale | Referat

7. oktober 2024: Samlet mødemateriale | Referat

6. december 2024: Samlet mødemateriale | Referat

11. april 2023: Samlet mødemateriale | Referat

12. juni 2023: Samlet mødemateriale | Referat

2. oktober 2023: Samlet mødemateriale | Referat

8. december 2023: Samlet mødemateriale | Referat

 

4. april 2022: Samlet mødemateriale | Referat

13. juni 2022: Samlet mødemateriale| Referat

3. oktober 2022: Samlet mødemateriale| Referat

9.  december 2022: Samlet mødemateriale| Referat

12. april 2021: Dagsorden | Referat 
21. juni 2021: Dagsorden | Referat 
11. oktober 2021: Dagsorden | Referat
10. december 2021: Samlet mødemateriale| Referat

14. april 2020:  Dagsorden Referat
14. maj 2020: Dagsorden | Referat (ekstraordinært)
15. juni 2020: Dagsorden | Referat 
5. oktober 2020: Dagsorden | Referat 
11. december 2020: Dagsorden | Referat

1. april 2019: Dagsorden | Referat 
17. juni 2019: Dagsorden | Referat 
30. september 2019: Dagsorden | Referat
13. december 2019: Dagsorden | Referat

3. april 2018: Dagsorden | Referat 
4. juni 2018: Dagsorden | Referat 
17. september 2018: Dagsorden | Referat 
14. december 2018: Dagsorden | Referat

3. april 2017: DagsordenReferat
19. juni 2017: Dagsorden | Referat
9. oktober 2017: Dagsorden | Referat 
15. december 2017: Dagsorden | Referat

4. april 2016: DagsordenReferat
13. juni 2016: Dagsorden | Referat
19. september 2016: Dagsorden | Referat
16. december 2016: Dagsorden | Referat

29. januar 2015: DagsordenReferat
13. april 2015: DagsordenReferat
28. september 2015: DagsordenReferat | Referat fra konstituerende møde
15. december 2015: Dagsorden | Referat

10. februar 2014: DagsordenReferat
7. april 2014: DagsordenReferat
15. september 2014: DagsordenReferat
18. december 2014: DagsordenReferat

 

 

SDU's vedtægter

I SDU's vedtægter kan du læse om bestyrelsens ansvar og dens opgaver.

SDU's vedtægter

Flere oplysninger

Nærmere oplysninger vedr. SDU's bestyrelse fås ved henvendelse til sekretariatschef Anni Søborg, Rektorsekretariatet.

Kontakt Anni Søborg

Sidst opdateret: 02.10.2023