Skip to main content
DA / EN

Bestyrelsen

Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.

Bestyrelsens ansvar og opgaver fremgår af SDU's vedtægter og består af følgende medlemmer:

  • Fem eksterne medlemmer
  • Et medlem valgt af og blandt universitetets videnskabelige medarbejdere
  • Et medlem valgt af og blandt universitetets teknisk-administrative medarbejdere
  • To medlemmer valgt af og blandt universitetets studerende

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder fire ordinære møder om året. Datoer for kommende bestyrelsesmøder samt dagsordener og referater af afholdte bestyrelsesmøder fremgår herunder: 

11. april 2024: Samlet mødemateriale | Referat
10. juni 2024: Samlet mødemateriale | Referat
20. september 2024: Samlet mødemateriale | Referat
5. december 2024: Samlet mødemateriale | Referat

11. april 2023: Samlet mødemateriale | Referat
12. juni 2023: Samlet mødemateriale | Referat
2. oktober 2023: Samlet mødemateriale | Referat
8. december 2023: Samlet mødemateriale | Referat

 

4. april 2022: Samlet mødemateriale | Referat
13. juni 2022: Samlet mødemateriale| Referat
3. oktober 2022: Samlet mødemateriale| Referat
9.  december 2022: Samlet mødemateriale| Referat

12. april 2021: Samlet mødemateriale| Referat 
21. juni 2021: Samlet mødemateriale| Referat 
11. oktober 2021: Samlet mødemateriale | Referat
10. december 2021: Samlet mødemateriale| Referat
 

 

SDU's vedtægter

I SDU's vedtægter kan du læse om bestyrelsens ansvar og dens opgaver.

SDU's vedtægter

Flere oplysninger

Nærmere oplysninger vedr. SDU's bestyrelse fås ved henvendelse til sekretariatschef Anni Søborg, Rektorsekretariatet.

Kontakt Anni Søborg

Sidst opdateret: 02.10.2023