Skip to main content
DA / EN

Strategi

Strategi

Mission
Syddansk Universitetsbibliotek er SDU’s bibliotek
Biblioteket skal som universitetets bibliotek understøtte SDU’s vidensudveksling med det omgivende samfund – for forskning, uddannelser og læring på højeste faglige niveau – og dermed er SDU’s bibliotek også Syddanmarks universitetsbibliotek.
Biblioteket skal som regionalt forsknings- og uddannelsesbibliotek sikre, at de fysiske og digitale tjenester vedrørende produktion, opbevaring og formidling af videnskabelig viden konstant udvikles for og med universitetet og dets samarbejdspartnere — på tværs af både geografi og faglighed.

Vision
Syddansk Universitetsbibliotek er et forskningsbaseret forsknings- og uddannelsesbibliotek
Biblioteket udvikler sig til det bedste forsknings- og uddannelsesbibliotek gennem forskningsbaseret samskabelse med universitetets faglige og administrative miljøer: Gennem nærhed til både administration – forskning og uddannelser – definerer vi state-of-the-art for biblioteksservices på allerhøjeste internationale niveau.
Biblioteket placerer sig centralt i SDU, med høj integritet, kvalitet og som en professionel partner for innovation og drift; vores kerneværdier er integritet og demokratisk dialog – på tværs af faglige, geografiske og interessemæssige afstande.

Strategiske temaer
A. Det Digitale Bibliotek sætter fokus på digitalisering og understøttende systemer
B. Det Brugercentrerede Uddannelsesbibliotek sætter fokus på udvikling af studieunderstøttende services og underviserservices i alle SDU’s campusbyer
C. Fremtidens Universitetsbibliotek sætter fokus på bæredygtighed og transformative partnerskaber med SDU’s strategiske partnere
D. Det Innovative Forskningsbibliotek sætter fokus på at understøtte SDU’s forskningssamarbejder med innovativ forskningskommunikation og videnspredning
E. SDU’s Bibliotek sætter fokus på nærhed og brobyggende relationer til SDU’s forskningsmiljøer og uddannelser.

Sidst opdateret: 15.03.2024