Kom med forslag til bog eller tidsskrift

Vær opmærksom på, at biblioteket i øjeblikket ikke har mulighed for at indkøbe og levere fysiske bøger og tidsskrifter til dig på grund af Corona- karantæne, men dit forslag om indkøb af bog eller tidsskrift går ikke tabt, da

  • Forslagsblanketten fortsat bliver tjekket
  • Vi gør bogindkøb klar og lægger dit ønske om reservation på materialet, til når karantænen er overstået
  • Vi undersøger, om det ønskede materiale findes i en elektronisk udgave

Biblioteket anskaffer løbende litteratur indenfor universitetets studie- og forskningsområder med tilgrænsende områder.
Valget af bøger m.m. foregår via en række kilder, hvoraf de vigtigste er forlagskataloger og nationale bogfortegnelser.
Er der bøger eller andet materiale, som du mener, at biblioteket bør anskaffe kan du komme med dit forslag her.
På blanketten kan du også forhåndsreservere bogen.