Skip to main content

SDU HR

SDU HR på Syddansk Universitet bidrager til universitetets kerneopgave ved at supportere den daglige drift af HR-området og bidrage til at udvikle SDU’s mennesker og organisation. SDU HR er en af SDU’s fællesadministrative enheder.

SDU HR er SDU’s centrale HR-funktion, der effektivt, professionelt og i samarbejde med ledere, decentrale HR-medarbejdere, og tillidsrepræsentanter / arbejdsmiljørepræsentanter understøtter SDU’s kerneopgaver ved at:

  • levere sikker HR-drift, herunder sikre, at sagsbehandling / beslutninger er i overensstemmelse med gældende regler (legalitetskontrol)
  • understøtte SDU som international arbejdsplads
  • digitalisere HR- og lønprocesser
  • understøtte udvikling af SDU’s organisation, herunder ledelses- og organisationsudvikling
  • understøtte SDU’s arbejde med ligestilling og inklusion
  • udvikle og tilbyde relevant kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere
  • koordinere og lede arbejdsmiljøarbejdet.

SDU HR betjener en række udvalg og arbejdsgrupper, herunder:

SDU HR er også repræsenteret i SDU’s whistleblowerteam 

SDU HR arbejder for alle fakulteter, institutter, centre og administrative områder. SDU HR omfatter følgende enheder: Ansatte, Arbejdsmiljø og HR-udvikling, GET (Gender Equality Team), HR Digital, HR Stab og Løn.

SDU HR organisationsdiagram pr. 1. februar 2022

SDU HR

Kontakt SDU HR:

SDU HR
Campusvej 55, 5230 Odense M
Tlf. 65502252, E-mail pers@sdu.dk

Er du ansat på SDU, kan du se mere på SDU HR’s serviceside

HR-service Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 17.01.2022