Skip to main content

SDU Studieservice

SDU Studieservice varetager en række centrale serviceopgaver såsom:
Rekruttering, håndtering af adgang til uddannelse og adgangsvejledning, understøttelse af kvalitetssystemet, registratur, uddannelsesjura og særlige studenterrettede vejledningsopgaver samt  opgaver ifm. internationale studerende

SDU Studieservice betjener såvel studerende som ledelse inden for det studieadministrative område.

 

Organisationsdiagram SDU Studieservice 

Klik på billedet for at se det i et større format.

SDU Studieservice er ledet af studiechefen og supporteret af studiechefens stab, som er ansvarlig for organiseringen af SDU Studieservice og som står for driften af personaleadministration, økonomi, fysiske rammer og indkøb.

Sidst opdateret: 08.07.2022