Skip to main content

Fællesrepræsentantskabet

Forretningsorden for SDU's Fællesrepræsentantskab

Medlemmerne af Fællesrepræsentantskabet er udpeget i deres personlige egenskab og skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Der skal være medlemmer fra erhvervslivet, fra uddannelses- og kulturinstitutioner og andre af universitetets offentlige og private brugere og aftagere. Funktionsperioden er fire år med mulighed for genudpegning én gang. 

SDU oprettede Fællesrepræsentantskabet i 2018 efter ændring af universitetsloven (LBK nr. 172 af 27. februar 2018). Ændringerne i loven vedrørte bestyrelsens og bestyrelsesformandens rolle og opgavevaretagelse. Ændringerne medførte oprettelsen af et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Efter offentligt opslag udpeger Fællesrepræsentantskabet syv medlemmer til udpegningsorganet, der udpeger bestyrelses­medlemmer efter indstilling fra indstillingsorganet. Udpegningsorganet og indstillingsorganet skal påse, at de eksterne medlemmer af bestyrelsen opfylder betingelserne. Se nærmere i vedtægtens §§ 9-11.

Med etableringen af Fællesrepræsentantskabet blev Repræsentantskabet nedlagt. Repræsentantskabet blev etableret i 1998 i forbindelse med dannelsen af Syddansk Universitet.

Fællesrepræsentantskabet, Indstillingsorganet og Udpegningsorganet er beskrevet nærmere i §§ 9-11 i SDU's vedtægt

Fællesrepræsentantskabet (SDU’s vedtægt § 11) består af:

 • Direktør Lykke Friis (formand)
 • Adm. direktør Bent Agerholm, Energi Fyn Holding A/S (næstformand)
 • Bestyrelsesformand Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S
 • Museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer
 • Adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania Byg A/S
 • Rektor Birthe Friis Mortensen, UC SYD
 • Direktør Kim Brixen, OUH
 • Borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Kommunaldirektør Rikke Vestergaard, Esbjerg Kommune
 • Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn, Ewii A/S
 • Studerende Anna Katrine Aarup (observatør)
 • Studerende Jacob Fredegaard Hansen (observatør)

Udpegningsorganet (SDU’s vedtægt § 9) består af:

 • Rektor Birthe Friis Mortensen (formand)
 • Museumsdirektør Mette Thybo, Naturama og Fjord & Bælt
 • Politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen, Bornholms Politi
 • Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommune
 • Direktør Kim Brixen, OUH
 • Adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania Byg A/S
 • Bestyrelsesmedlem Jørn Tholstrup Rohde
 • Bestyrelsesmedlem Ralf Hemmingsen
 • Professor Gunnar Svendsen (valgt af medarbejderne ved SDU)
 • Stud.mag. Katrine Sofia Lind (valgt af de studerende ved SDU)

Indstillingsorganet (SDU’s vedtægt § 10) består af:

 • Bestyrelsesformand Niels Thorborg (født formand)
 • Rektor Birgitte Vedersø, Gefion Gymnasium (udpeget af udpegningsorganet)
 • Bestyrelsesformand Bo Stærmose, Juliana A/S (udpeget af udpegningsorganet)
 • Direktør Per Have, Bitten og Mads Clausens Fond (udpeget som eksternt medlem af bestyrelsen)
 • Direktør Nils Agerhus, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (udpeget af ministeriet)
 • Professor Gitte Rasmussen (udpeget som internt medlem af bestyrelsen)

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Rektorsekretariatet, sekretariatschef Anni Søborg, telefon 6550 4636.

Referater fra møder i Fællesrepræsentantskabet 

2019

 • Tirsdag den 29. oktober 2019 (referat)

Referater fra møder i Repræsentantskabet 

2018

2017

2016

2015

2014

 

 

Sidst opdateret: 09.10.2020