Skip to main content
DA / EN

Standarder

Database med fuldtekst adgang

DS / Dansk Standard - fuldtekst adgang til alle danske standarder, +preview til mange internationale (Kun adgang for ansatte og studerende ved SDU)

Bemærk: Brug kun adgangsmuligheden: ”Adgang via uddannelsessted” - i rullegardinet/dropdown vælges SDU:

Login

Kataloger (ikke fuldtekst adgang)

ANSI / American Standards Institute
BS / British Standards
DIN / Deutsches Institute für Normung
EN / CEN
ETSI European Telecommunications Standards Institute
IHS sælger standarder fra 460 forskellige organisationer over hele verden.
ISO  International Organization for Standardization
IEC International Electrotechnical Commission
IEEE Explore
ITU International Telecommunication Union
NS / Norsk Standard
SIS / Svensk Standard

 

Hvilke standarder kan lånes?

Vær opmærksom på, at standarder ikke kan søges enkeltvis i kataloget da kun et fåtal er registrerede. Benyt i stedet en af søgemulighederne øverst på siden. Nedenfor kan du se hvilke typer standarder vi har.

Alle vores egne standarder kan lånes i en måned, med mulighed for evt. at forny lånet. Du er velkommen til at bestille standarder, det kræver dog at du allerede er oprettet som låner på biblioteket.

Er du studerende eller underviser på SDU, er du meget velkommen til at bede os om at indkøbe standarder du mangler.

Danske standarder
SDUB har alle danske DS-standarder  online og dertil kommer mange i papir. Mange danske standarder svarer 100% til europæiske og internationale standarder som f.eks. EN eller ISO. Biblioteket har derfor en del EN- og ISO-standarder, som typisk er på engelsk. I nogle tilfælde er danske standarder kun udgivet som et godkendelsesblad, som ikke indeholder selve teksten men kun henviser til en udenlandsk standard.

Tyske standarder
SDUB har overtaget en stor samling af trykte DIN-normer fra Danmarks Tekniske Videncenter og Bibliotek, som indeholder alle gældende DIN frem til ca. 1996 samt ISO-, EN-, IEC-, ETS- og VDE-standarder som er anerkendt som tysk DIN-norm. Vi har desuden en stor samling af DIN-Taschenbücher, som indeholder mange gældende DIN-normer. Mange DIN-normer er i fuld overensstemmelse med andre europæiske og internationale standarder, som i disse tilfælde er oversat til tysk.

EN-, ETS-, IEC-, ISO- og VDE-standarder
Biblioteket har alle de EN- og ISO-standarder som er anerkendt som dansk standard. Nogle findes dog kun som et godkendelsesblad, dvs. selve teksten er ikke indeholdt i den danske standard. Enkelte andre EN- og ISO-standarder er indkøbt separat. Desuden indgår mange EN-, ETS-, IEC-, ISO- og VDE-standarder i samlingen af tyske DIN-standarder.

Andre udenlandske standarder
Du er velkommen til spørge på en konkret standard via bestillingsformularen. De standarder som vi ikke selv ejer kan desværre sjældent skaffes fra andre biblioteker - men spørg alligevel. Måske køber vi den.

 

Betingelser for brug af bibliotekets elektroniske ressourcer

Adgangen til Syddansk Universitetsbiblioteks elektroniske materialer er udelukkende til personligt studie-, undervisnings- og forskningsbrug. Det er ikke tilladt at benytte adgangen i forbindelse med studiejob, praktikophold, kommercielle formål o.l.

Læs mere om adgang til de elektroniske materialer

Sidst opdateret: 12.02.2024