Skip to main content
Center for Køn og Diversitet
Open Call

Call: Queering Nordisk Kvindelitteraturhistorie

Center for Køn og Diversitet vil lave nyt supplerende bind til 'Nordisk Kvindelitteraturhistorie', som fokuserer på queer-perspektiver i den nordiske litteraturhistorie i læsninger af såvel nyere som ældre litteratur.

Baggrund

Nordisk Kvindelitteraturhistorie I-V giver først og fremmest stemme til kvindernes litteraturhistorie og fremhæver kvindelige forfatterskaber fra mere end 1000 års kvindelitteraturhistorie fra Sverige, Norge, Danmark, Finland, Færøerne, Island, Grønland og Åland. Alle tekster er skrevet af fremtrædende litterater i Norden. ”Begrebet kvindelitteratur blev her brugt som et søgebegreb for at få beskrevet alt det, som den mandligt dominerede litterære kultur havde udgrænset” (Redaktør Anne-Marie Mai). I det seneste bind, som behandler perioden efter 2000, er der i højere grad fokus på, hvordan køn også er performativt og tvetydigt og spiller sammen med alder, klasse og etnicitet og andre forskelsmarkører ind i det 21. århundredes litteratur. Det er denne tendens, vi udvider i det nye bind.

I dag er køn noget, der opfattes som mere flydende, ikke mindst som følge af LGBTQIA+ bevægelsernes udbredelse i vores kultur og queerteoriernes indflydelse. Det udfordrer vores forestillinger om, hvad der kan defineres som kvinde- og mandelitteratur og ikke mindst hvem eller hvad der opleves som underbelyst og undertrykt.

Derfor vil vi lave et supplerende bind til Nordisk Kvindelitteraturhistorie, som fokuserer på queer-perspektiver i den nordiske litteraturhistorie i læsninger af såvel nyere som ældre litteratur.

Potentialer

Formålet med at lave en decideret queer-udgave af Nordisk Kvindelitteraturhistorie er at fokusere på kønsflydende perspektiver i den nordiske litteraturhistorie, og vi er interesseret i artikler om og af både kvinder, mænd og hele LGBTQIA+ spektret, som op igennem litteraturhistorien har udfordret vores heteronormative forestillinger om, hvordan vi gør og tænker køn. Vi forfølger det, som Sara Ahmed kalder “queer histories” Queering Nordisk Kvindelitteraturhistorie forstået som “the histories of those who are willing to risk the consequences of deviation” (Ahmed, 2009) og som i løbet af litteraturhistorien typisk er blevet læst som failures (Halberstam, 2011). Vi er både interesserede i artikler, som forholder sig til samtidslitteraturens queerperspektiver, og i artikler som arbejder mere transhistorisk eller strategisk ’presentistisk’ og som sigter mod at undersøge litteraturhistoriens queerproblematikker i en samtidig kontekst. Et eksempel kunne være undersøgelser af det Halberstam kalder ”female masculinity” – herunder undersøgelser af, hvilken rolle maskuline kvinder har haft for vores kulturelle forståelse af maskulinitet.

Som Halberstam påpeger i Female Masculinity: “far from being an imitation of maleness, female masculinity actually affords us a glimpse of how masculinity is constructed as masculinity (1998, 1)”. Et andet eksempel kunne være undersøgelser af brud med borgerlige eller hetero- normative familie- og slægtskabsformer og kønsforestillinger. Fx via “Sissy-figuren” eller “Tomboy-figuren” i nordisk børnelitteratur. Formålet med bindet er således ikke at udelukke heteroseksuelle kvinder eller mænd, tværtimod tænker vi her queerness i bred forstand: som generelle og mangfoldige forstyrrelser af en heteronormativ orden uden at gøre betegnelsen queer til en identitet, der skaber nye udelukkelser.

Forløbet

Deadline for at indsende abstracts (max 1 side) er 1/6 2023 og deadline for at indsende de færdige artikelbidrag bliver primo 2024. Artiklerne må max fylde 36.000 tegn og modtages på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Alle bidrag bliver peer reviewed, og der vil blive afholdt en workshop på SDU, hvor skribenterne kan præsentere deres artikler. Bogen forventes at udkomme digitalt ultimo 2024.

  • Abstracts og spørgsmål kan sendes til Camilla Schwartz: cas@sdu.dk
  • Feedback på abstracts sendes til jer inden 1/7 2023
  • Redaktionsgruppen består af Camilla Schwartz, Anne-Marie Mai, Karen Hvidtfeldt og Anne Scott Sørensen

Citeret litteratur:
Jack Halberstam: The Queer Art of Failure (2011)
Jack Halberstam: Female Masculinity (1998)
Sara Ahmed: http://www.worldpicturejournal.com/WP_3/Ahmed.htmlnordicwomensliterature.net/da/

Læs call'et på dansk (pdf).
Læs call'et på engelsk (pdf).

Redaktionen afsluttet: 04.04.2023