Skip to main content

Priser og hæder

Undervisningsprisen

Innovationsprisen

Forskningsformidlingsprisen

Inspirationsprisen

Priser ved SDU's Årsfest

I forbindelse med årsfesten uddeler SDU fire priser for særlige indsatser: Undervisningspris, Innovationspris, Forskningsformidlingspris og Inspirationspris.

Priserne uddeles hvert år ved universitetets årsfest, og hver pris er på 25.000 kr.

For Undervisningsprisen, Innovationsprisen, Forskningsformidlingsprisen gælder det, at prisen tildeles én medarbejder, og den enkelte pris kan ikke deles mellem flere. Det er endvidere et krav, at prismodtagerne er fastansatte og fortsat erhvervsaktive ved SDU. Det er endvidere en betingelse for at modtage en pris, at man er til stede ved årsfesten.

Inspirationsprisen gives til en gruppe ansatte og/eller studerende, som har gjort en særlig indsats med betydning for et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Indsatsen kan have karakter af forskning, uddannelse og/eller administration. Det er endvidere et krav, at prismodtagerne er fastansatte og fortsat erhvervsaktive ved SDU. Det er endvidere en betingelse for at modtage en pris, at man er til stede ved årsfesten.

Hvert fakultet fastlægger sin egen procedure, hvor studerende, medarbejdere samt råd, nævn og udvalg (fx studienævn) kan pege på medarbejdere til priserne.

Forslag skal være ledsaget af et CV og cirka en halv sides begrundelse for, hvorfor den pågældende kandidat bør indstilles til at modtage enten Undervisningsprisen, Innovationsprisen, Forskningsformidlingsprisen eller Inspirationsprisen.

Fristen for fakulteterne for indstilling af prismodtagere til Rektorsekretariatet til alle fire priser er den 14. maj 2021 på mail til Gitte Østerkjærhuus (goe@sdu.dk).

Hvert fakultet indstiller blandt forslagene en kandidat til hver pris. På baggrund af foreslåede kandidater beslutter direktionen, hvem der skal modtage årets priser ved årsfesten. Prismodtagerne modtager besked fra Rektorsekretariatet, at de vil modtaget prisen ved årsfesten. Udover de fælles priser kan fakulteterne vælge at uddele priser for de enkelte fakulteter. De indstillede personer, som ikke blev udtaget til at modtage prisen til årsfesten, får besked fra fakultetet.

Udnævnelser ved SDU’s Årsfest

I forbindelse med Årsfesten udnævner SDU en række Æresdoktorer samt en æresalumne.

Øvrige priser

Fyens Stiftstidendes Fellowship

Fyens Stiftstidendes Forskerpris

SDU PhD Award