Skip to main content

Priser og hæder

Undervisningsprisen

Innovationsprisen

Forskningsformidlingsprisen

Inspirationsprisen

TAP-pris

Priser ved SDU's årsfest

I forbindelse med årsfesten uddeler SDU fem priser for særlige indsatser: Undervisningspris, Innovationspris, Forskningsformidlingspris,  Inspirationspris og TAP-pris. Hver pris er på 25.000 kr.

For Undervisningsprisen, Innovationsprisen og Forskningsformidlingsprisen gælder det, at prisen tildeles én medarbejder, og den enkelte pris kan ikke deles mellem flere. Det er endvidere et krav, at prismodtagerne er fastansatte og fortsat erhvervsaktive ved SDU. Det er endvidere en betingelse for at modtage en pris, at man er til stede ved årsfesten.

Inspirationsprisen gives til en gruppe ansatte og/eller studerende, som har gjort en særlig indsats med betydning for et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Indsatsen kan have karakter af forskning, uddannelse og/eller administration. Det er endvidere et krav, at prismodtagerne er fastansatte og fortsat erhvervsaktive ved SDU. Det er endvidere en betingelse for at modtage en pris, at man er til stede ved årsfesten. Hvert fakultet fastlægger sin egen procedure, hvor studerende, medarbejdere samt råd, nævn og udvalg (fx studienævn) kan pege på medarbejdere til priserne.

TAP-prisen uddeles for første gang i 2021. Alle TAP’ere på alle niveauer kan indstilles. Prisen skal gå til en TAP’er eller en gruppe af TAP’ere, der i det forgangne år har gjort sig bemærket f.eks. ved at have ydet en særlig indsats i implementeringen eller indfrielsen af SDU’s strategiske mål; eller ved at have medvirket til at skabe et positivt arbejdsmiljø i sin enhed og på SDU som helhed. Hvert fakultet og Fællesområdet som et hele kan indstille en kandidat. Man er meget velkommen til at indstille TAP’ere fra andre afdelinger og/eller fakultet eller område end ens eget.

Forslag skal være ledsaget af et CV og cirka en halv sides begrundelse for, hvorfor den pågældende kandidat bør indstilles til at modtage enten Undervisningsprisen, Innovationsprisen, Forskningsformidlingsprisen, Inspirationsprisen eller TAP-prisen.

Fristen for at indstille prismodtagere til alle fem priser er den 14. maj 2021. Indstillingerne skal sendes på mail til Gitte Østerkjærhuus (goe@sdu.dk).

På baggrund af indsendte indstillinger beslutter direktionen, hvem der skal modtage årets priser ved årsfesten. Prismodtagerne modtager besked fra Rektorsekretariatet, at de vil modtage prisen ved årsfesten. Udover de fælles priser kan fakulteterne vælge at uddele priser for de enkelte fakulteter. De indstillede personer, som ikke blev udtaget til at modtage prisen til årsfesten, får besked fra fakultetet.

Udnævnelser ved SDU’s årsfest

I forbindelse med årsfesten udnævner SDU en række Æresdoktorer samt en æresalumne.

Øvrige priser

Fyens Stiftstidendes Fellowship

Fyens Stiftstidendes Forskerpris

Sidst opdateret: 12.03.2021