Skip to main content
Center for Køn og Diversitet
BEVILLING

Center for Køn og Diversitet byder velkommen til ukrainsk forsker på SARU remote scholarship

Den ukrainske forsker ph.d. Kateryna Shunevych fra Ivan Franko National University of Lviv modtager SARU - Scholars at Risk from Ukraine remote scholarship og aflægger Center for Køn og Diversitet digitalt 'besøg' i løbet af 2023.

Kateryna Shunevych, ph.d. fra Ivan Franko National University of Lviv modtager SARU - Scholars at Risk from Ukraine remote scholarship til at gennemføre fjernundervisning, online forelæsninger eller lignende aktiviteter ved Center for Køn og Diversitet i løbet af 2023.

Om Kateryna Schunevych

Kateryna Shunevych er advokat og bestyrelsesmedlem  (fra 2019) i Ukranian Women Lawyers Association JurFem, Hun er siden 2020 leder af  tænketanken Analytical Center Jurfem , der forsker i overholdelse af principperne om ligestilling mellem kønnene og ikke-diskrimination på grundlag af køn i ukrainske offentlige myndigheder. Hun er desuden ph.d.-studerende ved Department of Criminal Procedure and Forensics of the Faculty of Law of the Ivan Franko National University of Lviv.
Kateryna Shunevych afsluttede sin kandidatgrad ved det juridiske fakultet ved Ivan Franko National University of Lviv i 2019. Hun studerede på University of Bologna i 2018  i "Erasmus+"-programmet. Hun har været gæsteforsker ved University of Wroclaw, Polen (2020) og University of Alberta, Canada (2022). Fra september til november 2022 underviste hun på kurset "Ligestilling og kvinders rettigheder i Ukraine" på University of Alberta.

Om SARU remote scholarship

Novo Nordisk Fonden, Carlsberg fondet og Villum Fonden donerede i efteråret 2022 15 mio. kroner til stipendieprogrammet Scholars at Risk Ukraine (SARU). Et Scholars At Risk Fellowship skal give forskere med ansættelse ved Ukrainske universiteter, der er på flugt grundet krigen, mulighed for at fortsætte deres forskningsaktiviteter på danske universiteter, så de i videst muligt omfang kan bistå et fremtidigt genopbygningsarbejde i Ukraine. Bevillingerne dækker ansættelser af forskere fra ukrainske universiteter på postdoc- og videnskabelig assistent niveau, så de kan fortsætte deres akademiske arbejde i et sikkert miljø på et dansk universitet i en periode på op til ét år. Derudover kan forskere, som stadig er i Ukraine, få remote scholarships til at gennemføre fjernundervisning, online forelæsninger og lignende aktiviteter.
Ph.d. Kateryna Schunevych

Kateryna Shunevych advokat og bestyrelsesmedlem ved Ukrainian Women Lawyers Association JurFem. Leder af tænketanken Analytical Center Jurfem som forsker i overholdelsen af principperne for ligestilling mellem kønnene og ikke-deskrimination på baggrund af køn i ukrainske offentlige myndigheder.

Redaktionen afsluttet: 16.02.2023