Skip to main content
Center for Køn og Diversitet
Seminar

Den transnationale adoptions affektive logikker - mandag 29. april

I kølvandet på adoptionsdebatten og det foreløbige stop for udenlandsk adoption i Danmark afholder vi et arrangement om transnational adoption. Arrangementet vil have fokus på, hvordan transnational adoption bliver behandlet i kunsten og forskningen.

Mandag 29. april kl. 13-16 2024
Lokale U183, SDU Campus Odense
Tilmelding inden 23. april via event.sdu.dk/adoption


I kølvandet på adoptionsdebatten og det foreløbige stop for udenlandsk adoption i Danmark afholder vi et arrangement om transnational adoption. Arrangementet vil have fokus på, hvordan transnational adoption bliver behandlet i kunsten og forskningen.

Hvordan har kunst og forskning om transnational adoption ændret sig gennem årene? På hvilke måder udfordrer adoptionskritikken begreber om kærlighed? Hvad indebærer det at vokse op under hvidhedens opsyn og omsorg? Hvordan gør transnational adoption os klogere på forbindelserne mellem vold, racisme og intimitet? Og hvordan skal vi forstå den tabserfaring, vi møder i adoptionslitteraturen, og som omfatter familie, land, sprog, kultur og historie? Hvilke forbindelser kan der knyttes mellem økokritik, sorgaktivisme og transnational adoption?

Seminaret vil bestå af filmvisning, oplæsning og samtale.
Der vil være kaffe, te og snacks.


Program

Kl. 13.00 Velkomst ved Maja Lee Langvad
Kl. 13.15 Visning af essayfilmen Deras hår glänste i solen, som tager afsæt i det racistisk motiverede mord på kinesisk adopteret Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i Norge. Efterfølgende samtale mellem billedkunstner Alva Qi  örnqvist og professor Lene Myong.
Kl. 14.15 Pause
Kl. 14.45 Oplæsning fra digtsamlingen Chellam af forfatter Sabitha Söderholm, romanen Tolk af forfatter Maja Lee Langvad og essayet At skulle rumme to livsspor i sig af litterat Laura Priyanka. Eterfølgende samtale mellem de tre.
Kl. 15.45 Q&A
Kl. 16.00 Slut

 

Arrangementet afholdes af writer-in-residence på Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, SDU, Maja Lee Langvad og professor ved Universitetet i Stavanger, Lene Myong.

Arrangementet er støttet af Velux Fonden.

Foto: Stillbillede fra essayfilmen Deras hår glänste i solen

Invitation

Se invitationen

Redaktionen afsluttet: 12.03.2024