Skip to main content

Send din kommentar

Om særsamlingerne

Tidsmæssigt spænder SDU's særsamlinger fra 1500-tallet og frem til i dag, samt et beskedent antal inkunabler, med Juan de Torquemada: Explanatio in psalterium (Augsburg 1472) som den ældste bog i samlingerne. Fragmentmaterialet i særsamlingerne rækker derimod tilbage til det 9. århundrede.

Arbejdet i Special Collections sker med fokus på sikring, registrering, digitalisering og formidling af samlingerne, således at materialerne enten i fysisk eller digital form kan udnyttes af forskere og studerende. Det tilstræbes også at publicere omkring samlingernes indhold i rette faglige kontekst, ligesom der eksperimenteres tværfagligt med at opnå større indsigt, fx med udvikling af digitale metoder til læsning af skjulte tekster.

Syddansk Universitetsbibliotek

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2100

Sidst opdateret: 17.06.2024