Skip to main content
Center for Køn og Diversitet
NYT CENTER

Nyt forskningscenter for køn og diversitet åbner på SDU

SDU etablerer et nyt center, der skal samle forskere med fokus på køn og diversitet. Centret lanceres med en todages onlinekonference 16.-17. juni 2021. 

SDU etablerer et nyt center, der skal samle forskere med fokus på køn og diversitet. Det er en satsning, der bidrager til universitetets indsats omkring FN’s verdensmål.

Med Center for Køn og Diversitet får SDU en ny, stærk platform for forskning, undervisning og formidling. Med et samtids- og kulturanalytisk udgangspunkt skal centeret forholde sig til aktuelle problemstillinger relateret til køn og diversitet både lokalt og globalt. Centeret vil samtidig invitere til tværfaglig dialog inden for emner som sundhed, reproduktion og klima.

”Kulturanalytisk forskning er som udgangspunkt tværfaglig og har altid haft ambitioner om ikke bare at analysere verden, men også at bidrage til at løse aktuelle, samfundsmæssige problemer. FN’s verdensmål et helt oplagt afsæt for at tænke på kultur som en samfundsrelevant størrelse og at sammenkæde lokale indsatser med globale udfordringer", siger Karen Hvidtfeldt, professor og centerleder, Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Målsætningen er, at Center for Køn og Diversitet skal være en markant aktør på området i Danmark såvel som internationalt. Centeret vil bidrage til at kvalificere den offentlige samtale og debat om køn og diversitet, forstået som et bredt spektrum af forskelle baseret på f.eks. seksualitet, etnicitet og kropslig funktionsevne.

Tværfaglig forskningshub - og Nordisk Kvindelitteraturhistorie

Center for Køn og Diversitet bliver etableret ved Institut for Kulturvidenskaber, som i forvejen har en stærk profil indenfor køns- og kulturstudier. Desuden skal centeret fungere som vært for internationale gæsteforskere og styrke relationerne til nordiske og internationale forskningsnetværk.

Centeret skal også initiere nye samarbejder med eksterne interessenter. Et af centerets mange samarbejder vedrører vedligeholdelse og udvikling af databasen Nordisk Kvindelitteraturhistorie.

Verdensmål i fokus

Center for Køn og Diversitet bliver det første danske kønsforskningscenter, som eksplicit forpligter sig på FN’s Verdensmål. Centerets virke vil især relatere sig til FN-mål 5 (køn), 10 (ulighed), 3 (sundhed), og 16 (inklusion), og centeret vil på den måde bidrage til at gøre SDU til et centralt videnscenter for skandinavisk forskning på disse områder.

“Det glæder mig at forskere fra Humaniora i tæt samarbejde med kolleger fra andre områder vil arbejde indgående med FN’s Verdensmål i relation til vigtige aspekter som køn og diversitet. Jeg ser frem til at følge centrets arbejde,” siger Simon Møberg Torp, dekan, Det Humanistiske Fakultet, SDU.

Forpligtelsen på verdensmålene betyder, at centeret især vil initiere og understøtte forskningsprojekter, der arbejder med henholdsvis diskrimination og ulighed, inklusion, demokratisering og medborgerskab.

Centeret bliver ledet af professor Karen Hvidtfeldt i samarbejde med professor Charlotte Kroløkke, professor Anne Scott Sørensen og institutleder Per Krogh Hansen fra Institut for Kulturvidenskaber.

Redaktionen afsluttet: 21.05.2021