Skip to main content

SDU's nyinstitutionsakkreditering 2020 (NIA20)

Har institutionsakkreditering noget med mig at gøre?” Ja, institutionsakkreditering involverer alle på SDU. Institutionsakkreditering handler om universitetets evne til at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans. I det arbejde er vi alle sammen vigtige, både studerende, administrative medarbejdere, undervisere, forskere og ledere.  Læs nedenfor, hvordan SDU’s kvalitetsarbejde bliver vurderet, og om hvornår og hvordan du kan blive involveret i nyinstitutionsakkrediteringen 2020 (NIA20).

Institutionsakkreditering – hvad er det? 

Ved institutionsakkrediteringen skal SDU vise, at vores system for kvalitetsarbejdet lever op til eksternt fastlagte kriterier for sikring af kvalitet og relevans. Disse er lovbestemte, og de står beskrevet i akkrediteringsbekendtgørelsens kriterier og er udmøntet i vejledning om institutionsakkreditering

Derudover skal vi vise, at vores system lever op til en række internt fastlagte krav til, hvordan der på SDU arbejdes med uddannelseskvalitet. Disse står beskrevet i SDU’s kvalitetspolitik.

Sådan vurderes SDU’s kvalitetsarbejde

Afgørelsen på SDU’s ansøgning om nyinstitutionsakkreditering træffes efter indstilling fra et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet vurderer SDU’s kvalitetsarbejde på baggrund af skriftlig dokumentation og to panelbesøg på universitetet.

Den skriftlige dokumentation består blandt andet af en institutionsrapport, der indeholder en beskrivelse af kvalitetssystemet, samt ledelsens refleksioner over styrker og svagheder ved universitetets kvalitetsarbejde. De to panelbesøg forløber sammenlagt over fem dage. Under besøgene mødes akkrediteringspanelet med SDU’s ledelse, undervisere og studerende for at få indsigt i kvalitetsarbejdet i praksis. 

Vigtige datoer i processen

2. marts 2020:
Indsendelse af SDU’s Institutionsrapport og ansøgning om nyinstitutionsakkreditering.

17. - 18.- juni 2020:
Første panelbesøg, hvor akkrediteringspanelet mødes med SDU’s ledelse samt undervisere og studerende med indsigt i kvalitetsarbejdet på SDU. 

6. juli 2020:
Udmelding af audit trails til det andet panelbesøg. Formålet med en audit trail er at belyse, hvordan kvalitetssikringsarbejdet lever op til forventningerne inden for et afgrænset område af akkrediteringskriterierne.

29. september - 1. oktober 2020:
Andet panelbesøg, hvor ledelsesrepræsentanter, studerende og undervisere til udvalgte audit trails mødes med akkrediteringspanelet.

Hvordan forbereder jeg mig?

Når akkrediteringspanelet besøger SDU, vil panelet stille udvalgte repræsentanter spørgsmål til det daglige kvalitetsarbejde. Én af disse repræsentanter kan være dig, og hvordan forbereder du dig så på det?

Hvis du udvælges til en audit trail, vil du få besked herom den 6. juli,  og du vil sammen med dine øvrige udvalgte kollegaer få særskilt introduktion til audit trail.

Indtil da kan du genopfriske din viden om SDU’s arbejde med uddannelseskvalitet ved at følge links på denne side. Start eventuelt med videoen nedenfor, som giver en hurtig introduktion til uddannelseskvalitet på SDU. Du er også altid velkommen til at kontakte NIA20 projektgruppens medlemmer.

Institutionsakkrediteringen kort fortalt

Se kort video om institutionsakkrediteringen

Klik her

Introduktion til SDU's kvalitetssystem

Læs pixi om SDU's kvalitetssystem

Klik her

NIA20 procesplan og information

Få mere information om processen og læs seneste nyheder på NIA20 SharePoint

Klik her

Fakulteternes arbejde med uddannelseskvalitet

Læs om, hvordan SDU's fakulteter og uddannelser arbejder med uddannelseskvalitet

Klik her

Kontakt projektgruppen

Projektleder Maria Vonsild (STS), Anne Lønne (STS), Stinne Hørup Hansen (STS), Christian Grud (SUND), Gitte Toftgaard Jørgensen (NAT), Lone Granhøj (HUM), Morten Vestergaard-Lund (SAMF), Per Æbelø (TEK)