Skip to main content
Pontoppidan Centret
NYANSÆTTELSE

Forskning i protestantisk æstetik og den nordiske velfærdsmodel på Pontoppidan Centret

Til december i år tiltræder Søren Blak Hjortshøj et 2-årigt postdoc-forløb, finansieret af Carlsbergfondet, ved Pontoppidan Centret på Syddansk Universitet.

Til december i år tiltræder Søren Blak Hjortshøj et 2-årigt postdoc-forløb, finansieret af Carlsbergfondet, ved Pontoppidan Centret på Syddansk Universitet. Søren er ph.d. fra Roskilde Universitet og er i øjeblikket postdoc ved Université de Strasbourg i Frankrig. Han har netop udgivet bogen "Son of Spinoza - Georg Brandes and Moderen Jewish Cosmopolitanism" på Aarhus University Press. Søren forsker aktuelt i den indflydelse protestantisk æstetik og etik, herunder pietismen, har haft på udviklingen af den skandinaviske velfærdsmodel. Henrik Pontoppidans romaner udgør en væsentlig fase i den anti-autoritære tradition for at "debattere problemer", som Søren vil følge helt op til nutiden.

”Vi glæder os meget til at byde Søren Blak Hjortshøj velkommen til Pontoppidan Centret til december”, udtaler centerleder Nils Gunder Hansen. ”Hans projekt "Protestant Aesthetics of the Nordic Welfare State" sætter Pontoppidans romaner ind i en stor historisk diskussion om udviklingen af den nordiske velfærdsmodel helt fra de pietistiske vækkelsesbevægelser og frem til vores egen tid. Pontoppidan er så stor en forfatter, en verden i sig selv, at han let kan invitere til en vis nærsynethed, hvad enten den viser sig biografisk, fortolkningsmæssigt, livsfilosofisk eller epokal-historisk. Derfor er det vigtigt også at få ham sat ind i bredere historiske og samfundsmæssige kontekster. Søren kan dermed også bidrage til den forskning i sammenhængen mellem litteratur og velfærdssamfund, der har karakteriseret Syddansk Universitet i en årrække.”

Læs mere om projektet her.

Søren Blak Hjortshøj
SBHjortshj

Postdoc Pontoppidan Centret Institut for Kulturvidenskaber

Redaktionen afsluttet: 07.04.2021