Skip to main content
Pontoppidan Centret
Seminar

Reading for Democracy: Modern Breakthrough Realism

I dette seminar belyses, hvordan moderne gennembruds-realismen både gennem demokratiserende æstetik og formsprog såvel som ved at give stemme og plads til den tids mest markante outgroups var med at skabe en pluralistisk demokratisk forventningshorisont for det 20. århundrede.

Fredag den 17. november 2023, kl. 13-16
Odense Adelige Jomfrukloster
Albani Torv 6, Odense C

Inden for de senere år har der med udviklingen af den vestlige demokratikrise og fremkomsten af populisme og autokrati været et stigende fokus på sammenhængen mellem litteratur og demokrati. Inden for Reading for Democracy-området er det særligt den parallelle historiske udvikling af den realistiske roman og demokratiet i ’det lange nittende århundrede’ som er blevet undersøgt. Både ud fra realismens tematisk set pluralistiske demokratiske forestillinger såvel som denne nye litteraturs demokratiseringer af formsproget (fx skiftet fra en alvidende mandlig adelig/højborgerskabsfortæller til polyfone fortælleformer).

I en nordisk kontekst var Det Moderne Gennembrud den første litterære bevægelse som programmatisk skrev realisme. Georg Brandes promoverede realismen i 1871 da han opfordrede sin tids forfattere og kunstnere til at ”sætte problemer under debat” og derved udfordre de ikke-demokratiske rationaler, som det daværende autokratiske regime i DK og deres støtter fulgte. De forskellige præsentationer vil belyse, hvordan moderne gennembruds realismen både gennem demokratiserende æstetik og formsprog såvel som ved at give stemme og plads til den tids mest markante otgroups var med at skabe en pluralistisk demokratisk forventningshorisont for det 20. århundrede.     

 

Program

  • Kl. 13: Præsentation af Seminaret ved Postdoc og Leder af Pontoppidan Centret Søren Blak Hjortshøj ( SDU)
  • Kl. 13.10: Lektor Torben Jelsbak (KU): ”Den vanskelige kunst at være lille. Demokratisk æstetik og nation-building i Herman Bangs roman Stuk (1887)”
  • Kl. 13.35: Ph.d. Leander Møller Gøttchke (SDU): ”Henrik Pontoppidans tvesyn som demokratisk forestillingsevne: Om Det forjættede land” 
  • Kl. 14.00: Lektor Malene Breunig (SDU): ”Demokratisk æstetik – gesamtkunstwerket som ligestillingsideal i Erna Juel-Hansens roman Helsen & Co
  • Kl. 14.25: Pause 10 min.
  • Kl. 14.35: Postdoc Søren Blak Hjortshøj (SDU): ”Den dansk-jødiske heltinde-figur i moderne gennembruds-realismen som demokratisk nation builder” 
  • Kl. 15.00: Lektor Mads Sohl Jessen (SDU): ”Johannes V. Jensens Kongens Fald (1901) og det antidemokratisk imaginære”
  • Kl. 15.25: Diskussion
  • Kl. 16.00: Tak for i dag

Tilmelding senest 15. november til: Anne Høgedal anhoe@sdu.dk
Alle er velkomne.

Foto: Vagtparade, 1888, Erik Henningsen. Statens Museum for Kunst.

Redaktionen afsluttet: 25.10.2023