Skip to main content

Ekspertlister

Det amerikanske præsidentvalg

Amerikansk historie, amerikansk politisk kultur og USA’s internationale relationer
Lektor Niels Bjerre-Poulsen, Center for Amerikanske Studier
Kontakt: nbp@sdu.dk telefon 65 50 3 133 - mobil 26 85 09 41
Amerikansk menneskerettighedspolitik i kampen mod terror
Vincent Keating, lektor, Institut for Statskundskab
Kontakt: keating@sam.sdu.dk telefon 65 50 32 40 - mobil 24 60 15 23
Amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
Sten Rynning, professor, Institut for Statskundskab
Kontakt: sry@sam.sdu.dk telefon: 65 50 21 93 - mobil 60 11 21 93
Den amerikanske økonomis udvikling
Keith Meyers, adjunkt, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: meyersk@sam.sdu.dk - telefon 6550 4643 - mobil 91 83 18 94
Det arktiske spændingsfelt, militær- og sikkerhedsspørgsmål og droner
James Rogers, adjunkt, Institut for Statskundskab
Kontakt: jrg@sam.sdu.dk - mobil +44 7860660188
(In English)
Fake news, amerikansk politik fra Kennedy til Trump
Lektor Kasper Grotle Rasmussen, Center for Amerikanske Studier
Kontakt: grotle@sdu.dk telefon 65 50 71 91
Politisk økonomi og mikroøkonomisk teori
Rafael Treibich, lektor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: rtr@sam.sdu.dk - telefon 6550 7241 - mobil 9350 7056
Præsidentvalg, indenrigspolitik, race og etnicitet
Professor Jørn Brøndal, Center for Amerikanske Studier
Kontakt: brondal@sdu.dk, telefon: 6550 2190, mobil: 6186 1007
Race-, klasse-, og kønshistorie i det 19. århundrede og amerikansk sport/NFL
Lektor Anders Bo Rasmussen, Center for Amerikanske Studier
Kontakt: ras@sdu.dk, telefon: 65 50 46 64

Covid-19: Sygdom, sygehusvæsen, økonomi og samfund

Vacciner, epidemier, covid-19 i sygehusdrift:

Vacciner:

Professor Christine Stabell Benn, OPEN, Odense Patient Exploratory Network
Kontakt: cb@ssi.dk, arbejde: 32 68 83 54

Epidemier:

Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiolog
Kontakt: hans.joern.kolmos@rsyd.dk, mobil: 40 75 46 26

Covid-19 i sygehusdrift:

Overlæge Svend Stenvang Pedersen, Infektionsmedicinsk Afdeling på OUH
Kontakt: svend.stenvang@rsyd.dk, mobil: 40 97 36 52

Hvordan reagerer kroppen på virus:

Læge Mike Bogetofte Barnkob, Klinisk Immunologi, Klinisk Institut, SDU, Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
Kontakt mike.bogetofte.barnkob@rsyd.dk, tlf.: 65 41 35 76

Vacciner og sundhed ift. polioudbruddet i USA i det 20. århundrede: 

Adjunkt Keith Andrew Meyers, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: meyersk@sam.sdu.dk, hjemme: 91 83 18 94, mobil: 93 50 73 37
(English)

Effekten af mundbind:

Lektor Timo Friedel Mitze, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: tmitze@sam.sdu.dk, tlf.: 65 50 17 70

Medier, sociale medier og kommunikation:

Mediernes rolle:

Professor MSO Morten Skovsgaard, Center for Journalistik
Kontakt: skh@sam.sdu.dk, mobil: 20 67 17 71, arbejde: 65 50 21 14

Professor Peter Bro, Center for Journalistik
Kontakt: ppe@journalism.sdu.dk, mobil: 40 22 76 37, arbejde: 65 50 28 01

Sociale medier:

Journalistisk lektor Filip Wallberg, Center for Journalistik
Kontakt: filip@journalism.sdu.dk, mobil: 24 40 15 22

Journalistisk lektor Lars Damgaard Nielsen, Center for Journalistik
Kontakt: ldn@journalism.sdu.dk, mobil: 93 50 75 87, arbejde: 65 50 15 53

Kommunikation med mennesker med kommunikationsvanskeligheder:

Adjunkt og logopæd Jytte Isaksen, Institut for Sprog og Kommunikation
Kontakt: jisa@sdu.dk, telefon: 65 50 25 92

Risikokommunikation – hvorfor reagerer folk, som de gør?:

Professor Jesper Bo Nielsen, Institut for Sundhedstjenesteforskning
Kontakt: jbnielsen@health.sdu.dk, mobil: 24 78 13 29

Videnskabskommunikation:

Lektor Mikkel Gerken, Filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: mikkel@sdu.dk, mobil: 61 33 96 63

Børn og unge, medier og venskaber under krisen:

Adjunkt Thomas Enemark Lundtofte, Medievidenskab på Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: thomas@sdu.dk, telefon: 65 50 18 55

Online læring, skoler og gymnasier:

Didaktisk design af online læring, potentialer og udfordringer ved IT-medieret læring, netværkslæring:

Professor Nina Bonderup Dohn, leder af Center for Computational Thinking ved Institut for Design og Kommunikation
Kontakt: nina@sdu.dk, telefon: 65 50 13 46

Gymnasieskolen, grundskolen, virtuel undervisning i og på tværs af fag:

Professor Nikolaj Elf, leder af Center for Grundskoleforskning ved Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: nfe@sdu.dk, mobil: 2973 9638

Gymnasieundervisning, grundskoleundervisning, skole-hjem-samarbejde:

Professor Ane Qvortrup, leder af Center for Gymnasieforskning ved Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: anq@sdu.dk , mobil: 93507304

Læring online/virtuel skole, information til børn om corona, brugen af sociale og digitale medier i coronakrisen:

Professor Kirsten Drotner, Medievidenskab på Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: drotner@sdu.dk, mobil: 21 35 63 25

Samfundsøkonomi, jura og erhvervsliv:

Om sundhedsøkonomiske spørgsmål ift. coronapandemien og covid-19 sygdommen:

Direktør og professor Jes Søgaard, CPop – Interdisciplinary Centre on Population Dynamics
Kontakt: jsoegaard@sam.sdu.dk, 21 47 69 52

Sundhed og epidemiers betydning for samfundsøkonomien:

Professor Peter Sandholt Jensen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: psj@sam.sdu.dk, mobil: 20 12 42 92, arbejde: 65 50 44 72

(Erhvervs)lejeretlige konsekvenser af coronakrisen:

Videnskabelig assistent Daniel Skov, Juridisk Institut
Kontakt: dans@sam.sdu.dk, mobil: 93 50 73 25, arbejde: 65 50 72 25

Strafferetlige spørgsmål:

Ph.d.-stipendiat Lotte Helms, Juridisk Institut
Kontakt: helms@sam.sdu.dk, arbejde: 65 50 21 20

Hvordan påvirker isolationen de kreative industrier og kunstnere:

Professor Karol Jan Borowiecki, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: kjb@sam.sdu.dk, mobil: +49 17 91 01 40 93, arbejde: 65 50 33 63
(English)

Krisers indvirkning på entreprenørskab og opstart af egen virksomhed:

Professor Kim Klyver, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Kontakt: kkl@sam.sdu.dk, mobil: 25 13 93 33, arbejde: 65 50 14 63

Grundloven, Folketinget, ministeransvar og politik:

Grundlovens frihedsrettigheder, epidemiloven, Folketinget og ministeransvar:

Professor MSO Frederik Waage, Juridisk Institut
Kontakt: fwa@sam.sdu.dk, mobil: 31 37 71 78, arbejde: 65 50 32 68

Husholdningsforbrug og politisk orientering:

Adjunkt Steffen Meyer, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: stme@sam.sdu.dk, mobil: 93 50 75 93, arbejde: 65 50 14 66

Holdningsdannelse, menneskers risikoopfattelser, følelses betydning samt effekter af den førte politik og tiltro til politikere:

Professor Robert Klemmensen, Institut for Statskundskab
Kontakt: rkl@sam.sdu.dk, mobil: 40 22 76 14, arbejde: 65 50 21 94

Børn, unge, familie og arbejdspladsen:

Digitale samtaler, digitale konsultationer, digitale fællesskaber – i familien og på arbejde:

Lektor Anette Grønning, Medievidenskab på Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: ahg@sdu.dk, mobil: 2237 1813

Mennesker, samfund og coronakrise:

Om demografiske spørgsmål ift. coronapandemien og vurdering af covid-19 dødelighed:

Professor Jim Vaupel, CPop – Interdisciplinary Centre on Population Dynamics
Kontakt: jvaupel@health.sdu.dk, 53 85 39 32

Menneskers reaktioner på sjældne begivenheder, enten baseret på egne erfaringer eller information fra nyheder:

Lektor Sibilla Di Guida, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: sidg@sam.sdu.dk, mobil: 40 45 60 53, arbejde: 65 50 72 95
(English)

Varige konsekvenser af infektionssygdom og forebyggelse gennem offentlige sundhedsforanstaltninger:

Adjunkt Volha Lazuka, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: vola@sam.sdu.dk, mobil: +46 76 90 83 328
(English)


Det dansk-tyske forhold og Genforeningen

Baggrunden for genforeningen, særligt begivenhederne i 1864 og nationalisme

Lektor Rasmus Glenthøj, Institut for Historie
Kontakt: rasmusg@sdu.dk, telefon 65 50 33 54 – mobil 22 14 74 91.

Danmark som imperium, Slesvig/Sønderjylland – et omstridt sted gennem historien, de dansk-tyske modsætninger i løbet af 1800-tallet

Lektor Michael Bregnsbo, Institut for Historie
Kontakt: bregnsbo@sdu.dk, telefon 65 50 21 42

Dansk-tyske forhold, sikkerhed, det danske mindretal i Slesvig-Holsten, tysk politik og tysk udenrigspolitik

Lektor Thomas Wegener Friis, Institut for Historie
Kontakt: twfriis@sdu.dk, telefon 65 50 22 68 – mobil 25 67 63 80

1. verdenskrig og fredsforhandlingerne, det europæiske perspektiv og paralleller i andre lande, Genforeningens betydning i dansk politik og historiefortælling

Professor Nils Arne Sørensen, Institut for Historie
Kontakt: nils@sdu.dk telefon 65 50 31 08 – mobil 30 28 19 35.

Dansk politik i Sydslesvig/Slesvig-Holsten, det danske mindretal i Sydslesvig og danske medier syd for grænsen

Professor David Nicolas Hopmann, Institut for Statskundskab
Kontakt: dnh@sam.sdu.dk telefon: 65 50 24 64, mobil: 61 69 57 59

Det dansk-tyske forhold i grænseregionen, regionalpolitik i Tyskland og udviklingen i Nordtyskland

Lektor Martin Klatt, Center for Grænseregionsforskning, Institut for Statskundskab
Kontakt: mk@sam.sdu.dk telefon: 65 50 17 67, mobil: 93 50 73 64

Hertugdømmernes afgørende rolle for dansk økonomisk udvikling

Professor Paul Sharp, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: pauls@sam.sdu.dk telefon: 65 50 32 49, mobil 51 76 44 49


Dansk politik

Valgkamp, medier, spin og målinger
Førstegangsvælgere, politiske værdier med særlig fokus på betydningen af alder og generation

Lektor Klaus Levinsen, Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi, 65 50 22 14, mobil: 40 22 76 26, mail:  khl@sam.sdu.dk

Meningsmålinger, politiske strategier og vælgeradfærd

Professor Robert Klemmensen, Institut for Statskundskab, 65 50 21 94, mobil: 40 22 76 14, mail: rkl@sam.sdu.dk

Mediernes indflydelse på vælgerne, kommentatorer i medierne, vælgernes private samtaler om politik

Lektor David Nicolas Hopmann, Institut for Statskundskab 65 50 24 64, mobil: 61 69 57 59, mail: dnh@sam.sdu.dk

Mediernes dækning af valgkampe, politisk skævvridning i medierne, brugen af eksperter

Professor Erik Albæk, Center for Journalistik, 65 50 22 75, mobil: 24 45 82 24, mail: eri@sam.sdu.dk

Den politiske samtale, politikernes sprog

Professor Sune Vork Steffensen, Institut for Sprog og Kommunikation, 6550 3104, mobil: 2989 5498, mail: s.v.steffensen@sdu.dk

Valgkamp og sociale medier, unge og demokrati, unge og valg

Professor Kirsten Drotner, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3642 mobil: 2135 6325, mail: drotner@sdu.dk

De politiske partiers visuelle kommunikation

Lektor Christian Mosbæk Johannessen, Institut for Sprog og Kommunikation, 6550 3160 mobil: 2062 3273, mail: cmj@sdu.dk

Sociale medier, Digitale kampagner, Digital journalistik

Journalistisk lektor Filip Wallberg, Center for Journalistik: 2440 1522 filip@journalism.sdu.dk 

Brugen af digitale- og sociale medier

Journalistisk lektor Lars Damgaard Nielsen, Center for Journalistik: 6550 1553, ldn@journalism.sdu.dk

Medier, journalistik og kommunikation

Professor Peter Bro, Center for Journalistik: 65 50 28 01, mobil: 4022 7637, mail: ppe@journalism.sdu.dk

Partiernes historie, politisk historie, politisk sprog og begreber

Professor Klaus Petersen, Danish Center for Welfare State Research 6550 2138, mobil: 4022 4341, mail: klaus.petersen@hist.sdu.dk

Grundlovens regler om valgret, folketinget, regeringsdannelse

Lektor Frederik Waage, Juridisk Institut, 65 50 32 68, mobil: 24 37 72 63, mail: fwa@sam.sdu.dk

Velfærdspolitik, efterløn og reformer
Velfærdsstat og velfærdspolitik, efterløn, familiepolitik, politisk sprog og begreber

Professor Klaus Petersen, Danish Center for Welfare Studies, 6550 2138, mobil: 4022 7629, mail: klaus.petersen@sdu.dk 

Velfærdens værdier, omsorg for familien og kulturpolitik

Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3436, mobil: 2044 6020, mail: jnf@sdu.dk

Efterløn, velfærdsreformer, arbejdsmarked, politiske spil og processer

Professor Michael Baggesen Klitgaard, Institut for Statskundskab, mobil: 4022 7649, mail: mbk@sam.sdu.dk

Sundhedsomådet
Social ulighed i sundhed, sundhed generelt

Professor Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed:
Telefon:6550 7882, Mobil: 2424 8165, Mail: mg@si-folkesundhed.dk

Sundhed, forebyggelse, forurening

Professor i miljømedicin Philippe Grandjean:
Telefon: 6550 3769, Mobil: 4098 3933, Mail: pgrandjean@health.sdu.dk

Sundhedsøkonomi, sundhedsvæsenet, kommuner, regioner

Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Petersen:
Mobil: 2175 7011, Mail: kmp@sam.sdu.dk

Lighed i sundhed, sårbarhed, kommunikation, sundhedsvæsnets opbygning, flygtninge-/indvandrersundhed

Professor i indvandrermedicin Morten Sodemann:
Mobil: 6011 1923, Mail: msodemann@health.sdu.dk

Ulighed i sundhed, sundhedsreformer og sundhedsfremme

Professor i sundhedsfremme Pernille Tanggaard Andersen:
Telefon: 6550 4217, Mobil: 5192 1557, Mail: ptandersen@health.sdu.dk

Kemikalier, hormonforstyrrende stoffer, reproduktion, sædkvalitet, mandlig frugtbarhed, børns udvikling

Professor i miljømedicin Tina Kold Jensen: Telefon: 6550 3077, Mobil: 2946 4350; Mail: tkjensen@health.sdu.dk

Den sundhedsfremmende indsats for at forebygge nedslidning i arbejdslivet

Professor i fysioterapeutisk forskning Karen Søgaard:
Telefon: 6550 4409, Mobil: 2348 9504, Mail: ksogaard@health.sdu.dk

Antibiotika og resistente bakterier, herunder MRSA (mennesker såvel som landbrug). Hospitalsinfektioner.
Hygiejne i sundhedsvæsenet (hospitaler og samfundet udenfor). Forskeruddannelse og ph.d.

Professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos: 
Telefon: 6541 4795, Mobil: 4075 4626, Mail: hans.joern.kolmos@rsyd.dk

Civilsamfund, foreningsliv og frivilligt arbejde. Idrætspolitik og idrætsvaner

Professor i idræt, sundhed og civilsamfund Bjarne Ibsen: 
Telefon: 6550 3491, Mobil: 2728 9904, Mail: bibsen@health.sdu.dk 

Akutsystemet og sårbarhed hos patienter med akut sygdom

Professor i akutmedicin Ann-Marie Touborg Lassen: 
Mobil: 4018 4475, Mail:
annmarie.lassen@rsyd.dk 

Organisering af sundhedsvæsnet, almen praksis, patientinvolvering.

Professor i almen praksis Jens Søndergaard: 
Telefon: 6550 3691, Mobil: 3137 2668, Mail: jsoendergaard@health.sdu.dk

Kommunikation mellem læger og patienter, menneskelige fejl i akutmodtagelse

Lektor Sarah Bro Trasmundi, Institut for Sprog og Kommunikation:
Telefon: 6550 4542, mobil: 6018 7038, mail: sarbro@sdu.dk 

Narrativ Medicin, fagligt samarbejde på tværs om de store udfordringer inden for sundhedsområdet, patientinvolvering, bedre sundhedsuddannelser

Professor Anne-Marie Mai, Institut for Kulturvidenskaber:
Telefon: 6550 4505, Mobil: 64 83 17 40, mail: ammai@sdu.dk

Pensionsalder, Narrativ Medicin, ældres trivsel, ældre i velfærdssamfundet

Professor Peter Simonsen, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3409, petsim@sdu.dk 

Empati i læge-patient relationen, livskvalitet i rehabiliteringen af alvorligt, kronisk syge og narrativ kompetence i uddannelse og efteruddannelse af læger og sundhedsprofessionelle.

Adjunkt Anders Juhl Rasmussen, Institut for Kulturvidenskaber, 65 50 20 30, ajr@sdu.dk

Integration
Lighed i sundhed, sårbarhed, kommunikation, sundhedsvæsnets opbygning, flygtninge-/indvandrersundhed

Professor i indvandrermedicin Morten Sodemann:
Mobil: 6011 1923, Mail: msodemann@health.sdu.dk

Indvandrere og deres uddannelse, sprogpolitik, udsatte boligområder, ghettoplaner, dansk som andetsprog

Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, 6550 3330, mobil: 2617 8861, mail: hln@sdu.dk

Immigration, integrationspolitik

Lektor Romana Careja, Danish Center for Welfare Studies: rca@sam.sdu.dk 

Immigration, integrationspolitik udlændingepolitik, politisk historie

Lektor Heidi Vad Jønsson, Danish Center for Welfare Studies. Mail: hej@sdu.dk, tlf. 5056 6224

Religion og politik, religion og ytringsfrihed, islam og muslimer med henblik på integration, skole, terror, ytringsfrihed

Lektor Tim Jensen, Religionsstudier på Institut for Historie, 6550 3315, mobil: 2088 8378, privat: 3887 5085, mail: t.jensen@sdu.dk 

Islam og muslimer i Europa – minoritetspolitik og -identitet, islamisme, integration, radikalisering 

Lektor Kirstine Sinclair, Center for Mellemøststudier, 6550 2249, mail: sinclair@sdu.dk

Integrationspolitik, tvangsægteskaber, tørklædepolitik, Islamisk stat, radikalisering/antiradikalisering

Lektor Ümit Mehmet Necef, Center for Mellemøststudier, 6550 2183, mail: necef@sdu.dk

Sprogprøver, sprogvurderinger, et- og to-sprogede børns sprog i udsatte boligområder og Danmark generelt, konsekvenser af hhv. veludviklet og mindre veludviklet sprog

Lektor Laila Kjærbæk, Institut for Sprog og Kommunikation, Mobil: 24 98 41 11 Mail: kjarbak@sdu.dk

Det skæve Danmark
Det skæve Danmark, landsbyer, udkanter

Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3436, mobil: 2044 6020, mail: jnf@sdu.dk

Det skæve Danmark

Lektor Nils Karl Sørensen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Telefon: 6550 1229, nks@sam.sdu.dk 

Udvikling i landdistrikter og yderområder, innovation og turisme

Professor Anne-Mette Hjalager, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 6550 4220, mobil: 6011 4220, mail: hjalager@sam.sdu.dk

Bosætning på landet, lokaludvikling, land-by samarbejde, indvandrere på landet

Lektor Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, 6550 4224, mobil: 4012 7601, mail: piaj@sam.sdu.dk

Uddannelse
Læring & viden, karakterer, eksamen eller evaluering, teknologiforståelse (computational thinking), IT-medieret læring

Professor Nina Bonderup Dohn, Institut for Design og Kommunikation, 6550 1346, nina@sdu.dk 

Læsning og læseteknikker

Lektor Sarah Bro Trasmundi, Institut for Sprog og Kommunikation, 65 50 45 42, mobil: 60 18 70 38, mail: sarbro@sdu.dk

Økonomi og erhvervspolitik
Corporate taxation and tax avoidance (erhvervsskat, selskabsskat, skatteunddragelse, skattely), business-politics relations (virksomheder og politik)

Postdoc. Thomas Paster, mail: paster@sam.sdu.dk

Teknologi- og innovationspolitik, konkurrenceevne, nye teknologier i erhvervsøkonomisk perspektiv

Professor Mette Præst Knudsen, Institut for Marketing & Management, 65 50 74 55, mobil: 27 78 74 55, mail: pmp@sam.sdu.dk

International konkurrence og konkurrenceevne, erhvervspolitik, nye digitale teknologier, outsourcing, insourcing og jobskabelse

Professor Jan Stentoft, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 70, mobil: 20 88 71 91, mail: stentoft@sam.sdu.dk

Virksomhedsvækst, entreprenørskab, iværksætteri

Professor Kim Klyver, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 14 63, mobil: 25 13 93 33, mail: kkl@sam.sdu.dk

Iværksætteri, erhvervspolitik

Professor emeritus Torben Bager, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 90, mobil: 60 11 13 91, mail: tob@sam.sdu.dk

Iværksætteri, erhvervspolitik

Professor emeritus Poul Rind Christensen, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 67, mobil: 41 61 17 35, mail: prc@sam.sdu.dk

Offentlige indkøb, offentlige kontrakter og privatisering

Lektor Carina Risvig Harmer, Juridisk Institut, 65 50 38 86, mobil: 23 71 79 73, mail: carh@sam.sdu.dk

Boligpolitik – lejelovgivning, huslejeregulering

Professor mso Jakob Juul-Sandberg, Juridisk Institut, 65 50 30 51, mobil: 50 80 45 35, mail: jju@sam.sdu.dk

Bankunionen, makroøkonomi, økonomisk vækst

Professor Thomas Barnebeck Andersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 
Telefon: 65503257 Mobiltelefon: 24782033, barnebeck@sam.sdu.dk

Political economy and voting theory, with a particular emphasis on European institutions and international organizations 

Adjunkt Rafael Treibich, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 
Telefon: 65507240, rtr@sam.sdu.dk

Boligpolitik – lejelovgivning, huslejeregulering

Lektor Jakob Juul-Sandberg, Juridisk Institut, 65 50 30 51, mobil: 50 80 45 35, mail: jju@sam.sdu.dk

Retspolitik
Ytringsfrihed, menneskeretlige krav til valg, retslige spørgsmål vedr. religion

Professor Sten Schaumburg-Müller, Juridisk Institut, 65 50 82 41, mobil: 31 72 43 32, mail: stsm@sam.sdu.dk

Retspolitik – pirateri

Lektor Kristina Siig, Juridisk Institut, 65 50 32 26, mobil: 22 41 19 04, mail: kms@sdu.dk

International ret, militæroperationer og FN

Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 65 50 92 18, mobil: 24 60 14 67, mail: marme@sam.sdu.dk

Strafferet

Adjunkt Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Juridisk Institut, 65 50 93 89, mobil: 30 98 52 63, mail: hfs@sam.sdu.dk

Kriminalitetens indflydelse på samfundet, kriminalpræventive virkninger, virkninger af straf

Lektor Linda Kjær Minke, Juridisk Institut, 65 50 46 06, mobil: 24 37 76 67, mail: lkm@sam.sdu.dk

Miljø og klima
Klimapolitik, miljøpolitik, arktiske ressourcer

Professor Niels Vestergaard, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, 65 50 41 81, mobil: 60 11 41 81, mail: nv@sam.sdu.dk

Miljøvenlig energi, farligt affald

Professor Henrik Wenzel, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, 65 50 73 74, mobil: 27 78 73 74, mail: henrik.wenzel@kbm.sdu.dk

International politik
International forsvarspolitik, NATO

Professor Sten Rynning, Institut for Statskundskab, 6550 2193, mobil: 6011 2193, mail: sry@sam.sdu.dk

Amerikansk politik, USAs forhold til Europa og Danmark

Lektor Niels Bjerre-Poulsen, Center for Amerikanske Studier 6550 3133 mobil: 2685 0941, mail: nbp@sdu.dk

Danmarks forhold til Central- og Østeuropa, EU's udvidelse mod Øst

Lektor emeritus Søren Riishøj, Institut for Statskundskab 65 50 22 16, mobil: 21 20 18 96, mail: sr@sam.sdu.dk

Forholdet mellem Europa og Mellemøsten, særligt udenrigspolitik og sikkerhed, herunder migration og flygtninge

Lektor Peter Seeberg, Center for Mellemøststudier, 65 50 21 76, mobil: 22 38 54 70, mail: seeberg@sdu.dk

Forholdet mellem politik og religion i den muslimske verden, krige og konflikter i Mellemøsten

Professor Dietrich Jung, Center for Mellemøststudier, 65 50 45 48, mail: jung@sdu.dk (vil helst kontaktes på mail) 

Mellemøsten, økonomiske forhold, olie og vedvarende energi, befolkningstilvækst, uddannelse: særlig ekspertise i de arabiske Golflande 

Lektor Martin Hvidt, Center for Mellemøststudier, 65 50 2810, mob: 2144 2575, mail: hvidt@sdu.dk

Forholdene i Irak

Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, 65 50 33 30, mobil: 26 17 88 61, mail: hln@sdu.dk

Grænser, Grænsekontrol

Lektor Martin Klatt, Center for Grænseregionsforskning, 65501767, mail: mk@sam.sdu.dk

Outsourcing, international konkurrence, erhvervspolitik

Professor Tage Koed Madsen, Institut for Marketing & Management, 65 50 32 42, mobil: 60 11 32 42, mail: tkm@sam.sdu.dk

International konkurrence, erhvervspolitik, outsourcing, insourcing og jobskabelse

Professor Jan Stentoft, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 70, mobil: 20 88 71 91, mail: stentoft@sam.sdu.dk


EU-politik

EU-politik
EU-politik generelt, parlamentarisering af EU-lovgivning, institutionel teori  

Professor MSO Christilla Roederer-Rynning, Institut for Statskundskab, 6550 3192, mail: crr@sam.sdu.dk

EU law, German & European politics and international economic law 

Professor mso Steffen Hindelang, Juridisk Institut, 6550 1774, mobil: 00 49 1755953220, mail: shin@sam.sdu.dk

Erhvervsregulering og handelspolitik 

Morten Kallestrup, lektor, Institut for Statskundskab, 6550 8363 – mobil: 29 91 99 67 – mail: kallestrup@sam.sdu.dk

Det indre marked, europæisering af dansk politik og forvaltning 

Morten Kallestrup, lektor, Institut for Statskundskab, 6550 8363 – mobil: 29 91 99 67 – mail: kallestrup@sam.sdu.dk

Politisk og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa, EU's udvidelse mod øst 

Søren Riishøj, lektor, Institut for Statskundskab, mobil: 29 71 28 16, mail: sr@sam.sdu.dk

Internationale retsforhold
Pirateri

Professor MSO Kristina Siig, Juridisk Institut, 6550 3226, mobil: 2241 1904, mail: kms@sdu.dk

International ret, militæroperationer og FN

Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 6550 9218, mobil: 2460 1467, mail: marme@sam.sdu.dk

Folkeret, FN

Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 6550 9218, mobil: 2460 1467, mail: marme@sam.sdu.dk

Folkeret, krigsret

Professor emeritus Frederik Harhoff, Juridisk Institut, 6550 8314, mobil: 3011 4478, mail: fha@sam.sdu.dk

EU-ret, WTO

Lektor Bugge Thorbjørn Daniel, Juridisk Institut, 6550 3392, mobil: 2437 7966, mail: btd@sam.sdu.dk

Folkeret, mindretalsrettigheder, oprindelige folks rettigheder og retten til selvbestemmelse

Lektor Ulrike Barten, Juridisk Institut, 6550 4091, mobil: 0049 172 66 73 763, mail: ulb@sam.sdu.dk

Bank- og børsret

Professor emeritus Nis Jul Clausen, Juridisk Institut, 6550 3288, mobil: 6011 3288, mail njc@sam.sdu.dk

Persondata

Professor Sten Schaumburg-Müller, Juridisk Institut, 6550 8241, mobil: 3172 4332, mail: stsm@sam.sdu.dk

Sammensætning, arbejdsdeling og kompetenceforhold mellem Parlament, Råd og Kommission

Lektor Bugge Thorbjørn Daniel, Juridisk Institut, mobil: 5055 2145, mail: btd@sam.sdu.dk

Regulering af de finansielle markeder, bank- og børsret

Professor emeritus Nis Jul Clausen, Juridisk Institut, 6550 3288, mobil: 6011 3288, mail njc@sam.sdu.dk

International strafferet og den internationale strafferets domstol

Kerstin Carlson, lektor, Juridisk Institut, 6550 3680, mail: keca@sam.sdu.dk

Medier og valgkamp
EU i medierne, borgernes holdning til EU på tværs af lande, mediernes dækning, den offentlige opinion

Claes de Vreese, deltidsprofessor, Center for Journalistik, 6550 4418 – mobil: 00 31 64 12 89 337

Sociale medier, Digitale kampagner, Digital journalistik

Journalistisk lektor Filip Wallberg, Center for Journalistik, mobil: 2440 1522, mail: filip@journalism.sdu.dk

Brugen af digitale- og sociale medier

Journalistisk lektor Lars Damgaard Nielsen, Center for Journalistik, 6550 1553, mail: ldn@journalism.sdu.dk

Medier, journalistik og kommunikation

Professor Peter Bro, Center for Journalistik, 65 50 28 01, mobil: 4022 7637, mail: ppe@journalism.sdu.dk

Grænser
Grænser, grænsekontrol:

Lektor Martin Klatt, Center for Grænseregionsforskning, 6550 1767, mail: mk@sam.sdu.dk

Økonomi
Europæisk økonomi, euroen, EU og økonomisk vækst

Professor Thomas Barnebeck Andersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, 6550 3257, mobil: 2478 2033, mail: barnebeck@sam.sdu.dk

Political economy and voting theory, with a particular emphasis on European institutions and international organizations

Adjunkt Rafael Treibich, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, 6550 7240, mail: rtr@sam.sdu.dk

Immigration, integrationspolitik

Lektor Romana Careja, Danish Center for Welfare Studies, mobil: 2126 1132 rca@sam.sdu.dk

Immigration, integrationspolitik udlændingepolitik, politisk historie

Lektor Heidi Vad Jønsson, Danish Center for Welfare Studies: 5056 6224, mail: hej@sdu.dk

Socialpolitik, Tyskland og tysk politik

Professor mso Peter Starke, Danish Center for Welfare Studies, mobil: 21177922, mail: starke@sam.sdu.dk

Arbejdsmarkedspolitik, Tyskland og tysk politik

Lektor Melike Wulfgramm, Danish Center for Welfare Studies, mobil: 9350 7087, mail: wulfgramm@sam.sdu.dk


Nedenstående ekspertlister dækker over begivenheder, der er overstået. Vær derfor opmærksom på, at de ikke er opdaterede. Vi har ladet dem blive i presserummet, da de fortsat kan have relevans for nogle journalister.