Skip to main content

Ekspertlister

Det danske forsvarsforbehold

Anne Ingemann Johansen, ph.d. og fellow, Center for War Studies
Kontakt: tlf. 65 50 43 73, mobil 93 50 75 91, mail: aij@sam.sdu.dk

Chiara De Franco, lektor, Center for War Studies
Kontakt: 65 50 44 21, mobil 21 17 79 96, mail: cdf@sam.sdu.dk

Sten Rynning, professor, Center for War Studies
Kontakt: tlf. 65 50 21 93, mobil 60 11 21 93, mail: sry@sam.sdu.dk

Frederik Harhoff, professor emeritus, Juridisk Institut
Kontakt: tlf. 6550 8314, mobil 30 11 44 78, mail: fha@sam.sdu.dk

Chiara De Franco, lektor, Center for War Studies
Kontakt: 65 50 44 21, mobil 21 17 79 96, mail: cdf@sam.sdu.dk

 

Rusland - Ukraine

Moderne krig, udenrigs- og sikkerhedspolitik, NATO’s rolle

Sten Rynning, professor, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 21 93, mobil 60 11 21 93, mail: sry@sam.sdu.dk

NATO, europæisk sikkerhed, den kolde krig, international/global orden

Trine Flockhart, professor, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 92 61, mobil 31 77 09 86, mail: flockhart@sam.sdu.dk

Stormagtskonflikt (Rusland, Kina og USA), hybrid krig, cyberdomænet og desinformation

André Ken Jakobsson, postdoc, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 32 64, mobil 28 95 24 18, mail: ajak@sam.sdu.dk

Dansk og nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik, FN og international fred og sikkerhed, militær magtanvendelse

Peter Viggo Jakobsen, professor(deltid), Center for War Studies og Forsvarsakademiet

Kontakt: mobil 20 30 23 22, mail: pvj@sam.sdu.dk

International politik og folkeret, tysk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, sikkerhed i Østersøregionen

Amelie Theussen, adjunkt, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 72 30, mobil 50 10 93 81, mail: amelie@sam.sdu.dk

International ret, militæroperationer, FN og Den Internationale Straffedomstol (ICC)

Martin Mennecke, lektor, Juridisk Institut

Kontakt: tlf. 65 50 92 18, mobil 24 60 14 67, mail: marme@sam.sdu.dk

EU-ret, WTO, generel folkeret og magtanvendelse

Bugge Thorbjørn Daniel, lektor, Juridisk Institut

Kontakt: tlf. 6550 3392, mobil 24 37 79 66, mail: btd@sam.sdu.dk

Stormagtskonflikt (Rusland, Kina og USA), hybrid krig, cyberdomænet og desinformation

André Ken Jakobsson, postdoc, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 32 64, mobil 28 95 24 18, mail: ajak@sam.sdu.dk

Militære cyber-operationer og misinformation

Mikkel Storm Jensen, ph.d.-studerende, Center for War Studies og Forsvarsakademiet

Kontakt: mobil 72 81 75 78, mail: mstj@sam.sdu.dk

Generel cybersikkerhed

Jacopo Mauro,

Kontakt: tlf.: 65 50 25 72, mail: mauro@imada.sdu.dk

Engelsktalende

Forholdet mellem Rusland og NATO, militærstrategisk udvikling, russisk udenrigspolitik

Olivier Schmitt, professor (deltid), Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 96 87, mobil +33 6 79 22 06 16, mail: schmitt@sam.sdu.dk

Engelsktalende

Russisk indflydelse på vestlige populistiske og konservative grupper

Vincent Keating, lektor, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 33 40, mobil 24 60 15 23, mail: keating@sam.sdu.dk

Russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, Hvordan begivenhederne opfattes i Rusland

Anna Nadibaidze, ph.d.-studerende, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 75 14, mail: anadi@sam.sdu.dk

Engelsktalende

Brugen af droner i Ukraine og krigsførelse på operationelt niveau

James Rogers, adjunkt, Center for War Studies

Kontakt: mobil +44 78 60 66 01 88, mail: jrg@sam.sdu.dk

Engelsktalende

Europæiske grænseregioner, konflikten mellem Rusland og Ukraine, polske, russiske og ukrainske forhold

Katarzyna Stoklosa, lektor Center for Grænseregionsforskning

Kontakt: tlf. 65 50 17 76, mail: stoklosa@sam.sdu.dk

(taler både polsk og russisk)

Den russiske militærreform, russisk militærkultur, den russiske specialoperationskommando

Michael Gjerstad, ph.d.-studerende, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 96 27, mail: gjerstad@sam.sdu.dk

Russisk økonomisk historie og russisk/sovjetisk økonomisk udvikling, russisk økonomi, politiske og sociale forhold

Viktor Malein, videnskabelig assistent, Økonomisk Institut

Kontakt: tlf. 65 50 42 45, mail: vima@sam.sdu.dk

Engelsktalende

Europas økonomiske historie, russisk historie, russisk økonomisk historie

Elena Korchmina, postdoc, Økonomisk Institut

Kontakt: mail: ekor@sdu.dk

Engelsktalende

EU's ydre grænser, fordeling af migranter og flygtninge, asylpolitik

Anne Ingemann Johansen, ph.d. og fellow, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 43 73, mobil 93 50 75 91, mail: aij@sam.sdu.dk 

Flygtninge- og indvandrerbørn i danske skoler

Gro Hellesdatter Jacobsen, lektor Institut for Kulturvidenskaber

Kontakt: tlf.: 65 50 18 23, mobil: 25 30 91 98, mail: ghja@sdu.dk

Europæiske grænseregioner, konflikten mellem Rusland og Ukraine, polske, russiske og ukrainske forhold

Katarzyna Stoklosa, lektor Center for Grænseregionsforskning

Kontakt: tlf. 65 50 17 76, mail: stoklosa@sam.sdu.dk

(taler både polsk og russisk)

Mindretal, selvbestemmelse og samtidshistorie; herunder myten om at NATO lovede ikke at udvide mod øst

Martin Klatt, lektor, Center for Grænseregionsforskning

Kontakt: tlf. 6550 1767, mobil 93 50 73 64, mail: mk@sam.sdu.dk

EU-ret, WTO, generel folkeret og magtanvendelse

Bugge Thorbjørn Daniel, lektor, Juridisk Institut

Kontakt: tlf. 6550 3392, mobil 24 37 79 66, mail: btd@sam.sdu.dk

Folkeret, menneskerettigheder og folkenes ret til selvbestemmelse

Ulrike Fleth-Barten, lektor, Juridisk Institut

Kontakt: tlf. 6550 4091, mobil 93 50 73 10, mail: ulb@sam.sdu.dk

International politik og folkeret, tysk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, sikkerhed i Østersøregionen

Amelie Theussen, adjunkt, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 72 30, mobil 50 10 93 81, mail: amelie@sam.sdu.dk

International politik og folkeret, tysk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, sikkerhed i Østersøregionen

Amelie Theussen, adjunkt, Center for War Studies

Kontakt: tlf. 65 50 72 30, mobil 50 10 93 81, mail: amelie@sam.sdu.dk

Tyskland rolle i Ukraine-konflikten og i europæisk sikkerheds- og udenrigspolitik, Polen, efterretningsvirksomhed og Den kolde krig

Thomas Wegener Friis, lektor, Institut for Historie

Kontakt: tlf. 65 50 22 68 – mobil 25 67 63 80, mail: twfriis@sdu.dk

Kulturelle perspektiver på krig, russisk litteratur

Anders Engberg-Pedersen, professor, Institut for Kulturvidenskaber

Kontakt: tlf. 65 50 18 34 – mobil 53 44 07 71 , mail: engberg@sdu.dk

 

Kommunal- og regional politik

Kommunalvalg, lokale partisystemer, borgmestre, kommunalpolitikere, kvinder i kommunalpolitik

Ulrik Kjær, professor, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 2207 - mobil 4022 7630, e-mail: ulk@sam.sdu.dk

Velfærd og velfærdspolitik, politiske partier og politisk historie

Professor Klaus Pedersen, leder af Danish Centre for Welfare Studies
Kontakt: 6550 2138 mobil – 4022 7629, mail: klaus.petersen@sdu.dk

Politisk og administrativ organisering, samspil mellem politikere og embedsmænd, borgmester- og embedsmændskarrierer

Niels Opstrup, lektor, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 2243 – mobil 6060 1556, mail: nop@sam.sdu.dk

Lokaldemokrati

Sune Welling Hansen, lektor, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 3276 – mobil 2117 8024, mail: swh@sam.sdu.dk

Parti-strategier, konstitueringer, vælgeradfærd, lokaldemokrati og samspil mellem national og lokal politik

Robert Klemmensen, professor MSO, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 2194 - mobil 4022 7614, mail: rkl@sam.sdu.dk

Unge og lokalpolitik, førstegangsvælgere, politiske værdier i forhold til køn, alder og generation, ritualer omkring valgdeltagelse, civilsamfund og foreninger

Klaus Levinsen, lektor, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
Kontakt: 6550 2214 - mobil 4022 7626, mail: khl@sam.sdu.dk

Journalistik og medier

Peter Bro, professor MSO, Center for Journalistik
Kontakt: 6550 2801 - mobil 4022 7637, mail: ppe@journalism.sdu.dk

Morten Skovsgaard, lektor, Center for Journalistik
Kontakt: mobil 2067 1771, mail: skh@sam.sdu.dk

Mediernes betydning for vælgernes viden om og deltagelse i politik

Kim Andersen, adjunkt, Center for Journalistik
Kontakt: 6550 2259 – mobil 2912 5830, mail: kand@journalism.sdu.dk

Meningsmålinger, partiskhed i medierne, mediedækning af valg og politikere generelt, Slesvigsk parti

David Nicolas Hopmann, professor MSO, Center for Journalistik
Kontakt: 6550 2464 – mobil 6169 5759, mail: dnh@sam.sdu.dk

Digital valgkamp på de sociale medier, politisk ytringsfrihed, fake news

Jøren Ullits, adjunkt, Juridisk Institut
Kontakt: mobil 4264 8071, e-mail: juon@sam.sdu.dk

Borgmesterens og kommunalbestyrelsens opgaver, kommunalfuldmagten, regler om kommunale valg

Frederik Waage, professor MSO, Juridisk Institut
Kontakt: mobil 3137 7178, e-mail: fwa@sam.sdu.dk

Modernisering af den offentlige sektor, organisation, ledelse, chefernes rolle

Kurt Klaudi Klausen, professor, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 3232 – mobil 4045 4341, mail: kkk@sam.sdu.dk

Offentlige ytringer, beskyldninger, beskyttelse af privatlivet, behandling af persondata

Sten Schaumburg-Müller, professor, Juridisk Institut
Kontakt: mobil 3172 4332, mail: stsm@sam.sdu.dk

Topledelse i kommuner, samspil mellem politikere og embedsmænd, organisation i kommuner

Kenneth Kristensen, ph.d.-studerende og tidligere kommunaldirektør, Institut for Statskundskab
Kontakt: mobil 5197 0022, mail: kkri@sam.sdu.dk

Kommunale forsyningsvirksomheder (affald, vand, fjernvarme, ejerskab, grøn omstilling, vedvarende energi)

Bent Ole Gram Mortensen, professor Juridisk Institut
Kontakt: mobil 2437 7334, mail: bmo@sam.sdu.dk

Psykisk arbejdsmiljø (stress, trivsel og arbejdsglæde i det offentlige), organisationsforandringer

Signe Pihl-Tingvad, institutleder, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 2281 – mobil 2611 1944, mail: ssp@sam.sdu.dk

Kvalitet i undervisningen, bæredygtighed og grøn omstilling, danskfaget, teknologi og digitalisering

Professor Nikolaj Elf, leder af Center for Grundskoleforskning
Kontakt: 6550 4563 – mobil 2973 9638, mail: nfe@sdu.dk

Tosprogede børn i børnehaver og skole, tosprogede voksne, udsatte boligområder

Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier
Kontakt: 6550 3330 – mobil 2617 8861, mail: hln@sdu.dk

It og læring, online undervisning, undervisning i teknologiforståelse og informatik

Professor Nina Bonderup Dohn, Institut for Design og Kommunikation
Kontakt: 6550 1346, mail: nina@sdu.dk

Børns trivsel og sproglige udvikling

Laila Kjærbæk, lektor, Institut for Sprog og Kommunikation
Kontakt: 6550 3083 - mobil 24 98 4111, mail: kjarbak@sdu.dk

Flygtninge- og indvandrerbørn i grundskolen, integration, udvisning af flygtningebørn

Gro Hellesdatter Jacobsen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: 6550 1853 – mobil: 2530 9198, mail: ghja@sdu.dk

Søren Sindberg Jensen, post.doc, Institut for Kultuvidenskaber
Kontakt: mobil: 21636449, mail: sindberg@sdu.dk

Sygehusstruktur, sundhedsøkonomi og sundhedspolitik

Kjeld Møller Pedersen, professor, Økonomisk Institut
Kontakt: 6550 3847 – mobil 2175 7011, mail: kmp@sam.sdu.dk

Sundhedsjura, patienters retssikkerhed, sundhedspersonalets ansvar, regler om tilrettelæggelsen af patienters behandling

Kent Kristensen, lektor, Juridisk Institut
Kontakt: 6550 3246 – mobil 5071 4850, mail: kkr@sam.sdu.dk

Sygehusstruktur, sundhedsøkonomi og sundhedspolitik

Jes Søgaard, professor og direktør, Interdisciplinary Centre on Population Dynamics
Kontakt: 6550 3810, mobil: 2147 6952, mail: jsoegaard@sam.sdu.dk

Selvbestemmelse, værdighed, ensomhed i ældrepleje og ældrepolitik, samspil mellem kommuner og regioner på sundhedsområdet, psykiatri og misbrugsbehandling, velfærds- og trivselsmåling

Professor Søren Harnow, Institut for Kulturvidenskaber (Filosofi)
Kontakt: 6550 3334 mobil: 2498 4148, mail: : harnow@sdu.dk

Digitale samtaler, at gå til lægen digitalt

Lektor Anette Grønning, Institut for Kulturvidenskaber (Medievidenskab)
Kontakt: telefon 6550 4039 - mobil 2237 1813, mail: ahg@sdu.dk

Trivsel og deltagelse i hverdagslivet med demens

Professor Gitte Rasmussen, Center for sociale praksisser og kognition
Kontakt: 6550 3116 – mobil: 9350 7418, mail: gitter@sdu.dk

Borgerinddragelse i sundhedsvæsenet

Jane Clemensen, forskningsleder, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
Kontakt: mobil 3057 6717, mail: jane.clemensen@rsyd.dk

Indvandrermedicin/Global Health

Morten Sodemann, professor i indvandrermedicin/Global Health,
Kontakt: 6541 1324 - mobil 6011 1923, mail: msodemann@health.sdu.dk

Ældreplejen

Jens-Ulrik Rosholm, lektor og overlæge, Geriatrisk Afdeling
Kontakt: mobil 2344 4999, mail:  jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Udvikling i landdistrikter og yderområder, innovation og turisme

Anne-Mette Hjalager, professor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Kontakt: 6550 4220, mobil: 6011 4220, mail: hjalager@sam.sdu.dk

Bosætning på landet, lokaludvikling, land-by samarbejde, indvandrere på landet

Pia Heike Johansen, lektor, Center for Landdistriktsforskning
Kontakt: 6550 4224, mobil: 4012 7601, mail: piaj@sam.sdu.dk

Turisme, bæredygtighed, verdensmål

Professor Janne Liburd, Institut for Design og Kommunikation
Kontakt: 6550 1576 – mobil: 2813 9918, mail: liburd@sdu.dk

Det skæve Danmark, landsbyer, udkanter

Professor emeritus Johs. Nørregaard Frandsen, Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: 6550 3436 - mobil 2044 6020, mail: jnf@sdu.dk

Grænseregion, det tyske mindretal, grænseoverskridende kommunalt og regionalt samarbejde

Martin Klatt, lektor, Center for Grænseregionsforskning
Kontakt: 6550 1767, mobil: 93 50 73 64, e-mail: mk@sam.sdu.dk

Erhvervspolitik og iværksætteri

Mads Bruun Ingstrup, lektor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Kontakt: 6550 1329 – mobil 2264 6720, mail: mbi@sam.sdu.dk

Kulturpolitik i kommuner og regioner

Johs. Nørregaard Frandsen, professor emeritus, Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: 6550 3436 - mobil: 2044 6020, mail: jnf@sdu.dk

Kulturpolitik i kommuner og regioner, oplevelsesøkonomi

Karen Hvidtfeldt, professor, Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: 6550 3466 – mobil: 2498 4219, mail: hvidtfeldt@sdu.dk


Amerikansk politik

Lektor Niels Bjerre-Poulsen, Center for Amerikanske Studier
Kontakt: nbp@sdu.dk telefon 65 50 3 133 - mobil 26 85 09 41
Vincent Keating, lektor, Institut for Statskundskab
Kontakt: keating@sam.sdu.dk telefon 65 50 33 40 - mobil 24 60 15 23
Sten Rynning, professor, Institut for Statskundskab
Kontakt: sry@sam.sdu.dk telefon: 65 50 21 93 - mobil 60 11 21 93
Keith Meyers, adjunkt, Økonomisk Institut
Kontakt: meyersk@sam.sdu.dk - telefon 6550 4643 - mobil 91 83 18 94
James Rogers, adjunkt, Institut for Statskundskab
Kontakt: jrg@sam.sdu.dk - mobil +44 7860660188
(In English)
Lektor Kasper Grotle Rasmussen, Center for Amerikanske Studier
Kontakt: grotle@sdu.dk telefon 65 50 71 91
Rafael Treibich, lektor, Økonomisk Institut
Kontakt: rtr@sam.sdu.dk - telefon 6550 7241 - mobil 9350 7056
Professor Jørn Brøndal, Center for Amerikanske Studier
Kontakt: brondal@sdu.dk, telefon: 6550 2190, mobil: 6186 1007
Lektor Anders Bo Rasmussen, Center for Amerikanske Studier
Kontakt: ras@sdu.dk, telefon: 65 50 46 64

Covid-19: Sygdom, sygehusvæsen, økonomi og samfund

Vacciner:

Professor Christine Stabell Benn, OPEN, Odense Patient Exploratory Network
Kontakt: cb@ssi.dk, arbejde: 32 68 83 54

Epidemier:

Professor, overlæge Hans Jørn Kolmos, Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiolog
Kontakt: hans.joern.kolmos@rsyd.dk, mobil: 40 75 46 26

Covid-19 i sygehusdrift:

Overlæge Svend Stenvang Pedersen, Infektionsmedicinsk Afdeling på OUH
Kontakt: svend.stenvang@rsyd.dk, mobil: 40 97 36 52

Hvordan reagerer kroppen på virus:

Læge Mike Bogetofte Barnkob, Klinisk Immunologi, Klinisk Institut, SDU, Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH
Kontakt mike.bogetofte.barnkob@rsyd.dk, tlf.: 65 41 35 76

Vacciner og sundhed ift. polioudbruddet i USA i det 20. århundrede: 

Adjunkt Keith Andrew Meyers, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: meyersk@sam.sdu.dk, hjemme: 91 83 18 94, mobil: 93 50 73 37
(English)

Effekten af mundbind:

Lektor Timo Friedel Mitze, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: tmitze@sam.sdu.dk, tlf.: 65 50 17 70

Mediernes rolle:

Professor MSO Morten Skovsgaard, Center for Journalistik
Kontakt: skh@sam.sdu.dk, mobil: 20 67 17 71, arbejde: 65 50 21 14

Professor Peter Bro, Center for Journalistik
Kontakt: ppe@journalism.sdu.dk, mobil: 40 22 76 37, arbejde: 65 50 28 01

Kommunikation med mennesker med kommunikationsvanskeligheder:

Adjunkt og logopæd Jytte Isaksen, Institut for Sprog og Kommunikation
Kontakt: jisa@sdu.dk, telefon: 65 50 25 92

Risikokommunikation – hvorfor reagerer folk, som de gør?:

Professor Jesper Bo Nielsen, Institut for Sundhedstjenesteforskning
Kontakt: jbnielsen@health.sdu.dk, mobil: 24 78 13 29

Videnskabskommunikation:

Lektor Mikkel Gerken, Filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: mikkel@sdu.dk, mobil: 61 33 96 63

Børn og unge, medier og venskaber under krisen:

Adjunkt Thomas Enemark Lundtofte, Medievidenskab på Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: thomas@sdu.dk, telefon: 65 50 18 55

Didaktisk design af online læring, potentialer og udfordringer ved IT-medieret læring, netværkslæring:

Professor Nina Bonderup Dohn, leder af Center for Computational Thinking ved Institut for Design og Kommunikation
Kontakt: nina@sdu.dk, telefon: 65 50 13 46

Gymnasieskolen, grundskolen, virtuel undervisning i og på tværs af fag:

Professor Nikolaj Elf, leder af Center for Grundskoleforskning ved Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: nfe@sdu.dk, mobil: 2973 9638

Gymnasieundervisning, grundskoleundervisning, skole-hjem-samarbejde:

Professor Ane Qvortrup, leder af Center for Gymnasieforskning ved Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: anq@sdu.dk , mobil: 93507304

Læring online/virtuel skole, information til børn om corona, brugen af sociale og digitale medier i coronakrisen:

Professor Kirsten Drotner, Medievidenskab på Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: drotner@sdu.dk, mobil: 21 35 63 25

Om sundhedsøkonomiske spørgsmål ift. coronapandemien og covid-19 sygdommen:

Direktør og professor Jes Søgaard, CPop – Interdisciplinary Centre on Population Dynamics
Kontakt: jsoegaard@sam.sdu.dk, 21 47 69 52

Sundhed og epidemiers betydning for samfundsøkonomien:

Professor Peter Sandholt Jensen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: psj@sam.sdu.dk, mobil: 20 12 42 92, arbejde: 65 50 44 72

(Erhvervs)lejeretlige konsekvenser af coronakrisen:

Ph.d.-stipendiat Daniel Skov, Juridisk Institut
Kontakt: dans@sam.sdu.dk, mobil: 93 50 73 25, arbejde: 65 50 72 25

Strafferetlige spørgsmål:

Ph.d.-stipendiat Lotte Helms, Juridisk Institut
Kontakt: helms@sam.sdu.dk, arbejde: 65 50 21 20

Hvordan påvirker isolationen de kreative industrier og kunstnere:

Professor Karol Jan Borowiecki, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: kjb@sam.sdu.dk, mobil: +49 17 91 01 40 93, arbejde: 65 50 33 63
(English)

Krisers indvirkning på entreprenørskab og opstart af egen virksomhed:

Professor Kim Klyver, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Kontakt: kkl@sam.sdu.dk, mobil: 25 13 93 33, arbejde: 65 50 14 63

Grundlovens frihedsrettigheder, epidemiloven, Folketinget og ministeransvar:

Professor MSO Frederik Waage, Juridisk Institut
Kontakt: fwa@sam.sdu.dk, mobil: 31 37 71 78, arbejde: 65 50 32 68

Husholdningsforbrug og politisk orientering:

Lektor Steffen Meyer, Institut for Virksomhedsledelse
Kontakt: stme@sam.sdu.dk, mobil: 93 50 75 93, arbejde: 65 50 14 66

Holdningsdannelse, menneskers risikoopfattelser, følelses betydning samt effekter af den førte politik og tiltro til politikere:

Professor Robert Klemmensen, Institut for Statskundskab
Kontakt: rkl@sam.sdu.dk, mobil: 40 22 76 14, arbejde: 65 50 21 94


Digitale samtaler, digitale konsultationer, digitale fællesskaber – i familien og på arbejde:

Lektor Anette Grønning, Medievidenskab på Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: ahg@sdu.dk, mobil: 2237 1813

Menneskers reaktioner på sjældne begivenheder, enten baseret på egne erfaringer eller information fra nyheder:

Lektor Sibilla Di Guida, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: sidg@sam.sdu.dk, mobil: 40 45 60 53, arbejde: 65 50 72 95
(English)

Varige konsekvenser af infektionssygdom og forebyggelse gennem offentlige sundhedsforanstaltninger:

Adjunkt Volha Lazuka, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: vola@sam.sdu.dk, mobil: +46 76 90 83 328
(English)


Det dansk-tyske forhold

Lektor Rasmus Glenthøj, Institut for Historie
Kontakt: rasmusg@sdu.dk, telefon 65 50 33 54 – mobil 22 14 74 91.

Lektor Michael Bregnsbo, Institut for Historie
Kontakt: bregnsbo@sdu.dk, telefon 65 50 21 42

Lektor Thomas Wegener Friis, Institut for Historie
Kontakt: twfriis@sdu.dk, telefon 65 50 22 68 – mobil 25 67 63 80

Professor Nils Arne Sørensen, Institut for Historie
Kontakt: nils@sdu.dk telefon 65 50 31 08 – mobil 30 28 19 35.

Professor David Nicolas Hopmann, Institut for Statskundskab
Kontakt: dnh@sam.sdu.dk telefon: 65 50 24 64, mobil: 61 69 57 59

Lektor Martin Klatt, Center for Grænseregionsforskning, Institut for Statskundskab
Kontakt: mk@sam.sdu.dk telefon: 65 50 17 67, mobil: 93 50 73 64

Professor Paul Sharp, Økonomisk Institut
Kontakt: pauls@sam.sdu.dk telefon: 65 50 32 49, mobil 51 76 44 49


Dansk politik

Førstegangsvælgere, politiske værdier med særlig fokus på betydningen af alder og generation

Lektor Klaus Levinsen, Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi, 65 50 22 14, mobil: 40 22 76 26, mail:  khl@sam.sdu.dk

Meningsmålinger, politiske strategier og vælgeradfærd

Professor Robert Klemmensen, Institut for Statskundskab, 65 50 21 94, mobil: 40 22 76 14, mail: rkl@sam.sdu.dk

Mediernes indflydelse på vælgerne, kommentatorer i medierne, vælgernes private samtaler om politik

Lektor David Nicolas Hopmann, Institut for Statskundskab 65 50 24 64, mobil: 61 69 57 59, mail: dnh@sam.sdu.dk

Mediernes dækning af valgkampe, politisk skævvridning i medierne, brugen af eksperter

Professor Erik Albæk, Center for Journalistik, 65 50 22 75, mobil: 24 45 82 24, mail: eri@sam.sdu.dk

Den politiske samtale, politikernes sprog

Professor Sune Vork Steffensen, Institut for Sprog og Kommunikation, 6550 3104, mobil: 2989 5498, mail: s.v.steffensen@sdu.dk

Valgkamp og sociale medier, unge og demokrati, unge og valg

Professor Kirsten Drotner, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3642 mobil: 2135 6325, mail: drotner@sdu.dk

De politiske partiers visuelle kommunikation

Lektor Christian Mosbæk Johannessen, Institut for Sprog og Kommunikation, 6550 3160 mobil: 2062 3273, mail: cmj@sdu.dk 

Brugen af digitale- og sociale medier

Journalistisk lektor Lars Damgaard Nielsen, Center for Journalistik: 6550 1553, ldn@journalism.sdu.dk

Medier, journalistik og kommunikation

Professor Peter Bro, Center for Journalistik: 65 50 28 01, mobil: 4022 7637, mail: ppe@journalism.sdu.dk

Partiernes historie, politisk historie, politisk sprog og begreber

Professor Klaus Petersen, Danish Center for Welfare State Research 6550 2138, mobil: 4022 4341, mail: klaus.petersen@hist.sdu.dk

Grundlovens regler om valgret, folketinget, regeringsdannelse

Professor MSO Frederik Waage, Juridisk Institut, 65 50 32 68, mobil: 24 37 72 63, mail: fwa@sam.sdu.dk

Velfærdsstat og velfærdspolitik, efterløn, familiepolitik, politisk sprog og begreber

Professor Klaus Petersen, Danish Center for Welfare Studies, 6550 2138, mobil: 4022 7629, mail: klaus.petersen@sdu.dk 

Velfærdens værdier, omsorg for familien og kulturpolitik

Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3436, mobil: 2044 6020, mail: jnf@sdu.dk

Efterløn, velfærdsreformer, arbejdsmarked, politiske spil og processer

Professor Michael Baggesen Klitgaard, Institut for Statskundskab, mobil: 4022 7649, mail: mbk@sam.sdu.dk

Social ulighed i sundhed, sundhed generelt

Professor Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed:
Telefon:6550 7882, Mobil: 2424 8165, Mail: mg@si-folkesundhed.dk

Sundhed, forebyggelse, forurening

Professor i miljømedicin Philippe Grandjean:
Telefon: 6550 3769, Mobil: 4098 3933, Mail: pgrandjean@health.sdu.dk

Sundhedsøkonomi, sundhedsvæsenet, kommuner, regioner

Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Petersen:
Mobil: 2175 7011, Mail: kmp@sam.sdu.dk

Lighed i sundhed, sårbarhed, kommunikation, sundhedsvæsnets opbygning, flygtninge-/indvandrersundhed

Professor i indvandrermedicin Morten Sodemann:
Mobil: 6011 1923, Mail: msodemann@health.sdu.dk

Ulighed i sundhed, sundhedsreformer og sundhedsfremme

Professor i sundhedsfremme Pernille Tanggaard Andersen:
Telefon: 6550 4217, Mobil: 5192 1557, Mail: ptandersen@health.sdu.dk

Kemikalier, hormonforstyrrende stoffer, reproduktion, sædkvalitet, mandlig frugtbarhed, børns udvikling

Professor i miljømedicin Tina Kold Jensen: Telefon: 6550 3077, Mobil: 2946 4350; Mail: tkjensen@health.sdu.dk

Den sundhedsfremmende indsats for at forebygge nedslidning i arbejdslivet

Professor i fysioterapeutisk forskning Karen Søgaard:
Telefon: 6550 4409, Mobil: 2348 9504, Mail: ksogaard@health.sdu.dk

Antibiotika og resistente bakterier, herunder MRSA (mennesker såvel som landbrug). Hospitalsinfektioner.
Hygiejne i sundhedsvæsenet (hospitaler og samfundet udenfor). Forskeruddannelse og ph.d.

Professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos: 
Telefon: 6541 4795, Mobil: 4075 4626, Mail: hans.joern.kolmos@rsyd.dk

Civilsamfund, foreningsliv og frivilligt arbejde. Idrætspolitik og idrætsvaner

Professor i idræt, sundhed og civilsamfund Bjarne Ibsen: 
Telefon: 6550 3491, Mobil: 2728 9904, Mail: bibsen@health.sdu.dk 

Akutsystemet og sårbarhed hos patienter med akut sygdom

Professor i akutmedicin Ann-Marie Touborg Lassen: 
Mobil: 4018 4475, Mail:
annmarie.lassen@rsyd.dk 

Organisering af sundhedsvæsnet, almen praksis, patientinvolvering.

Professor i almen praksis Jens Søndergaard: 
Telefon: 6550 3691, Mobil: 3137 2668, Mail: jsoendergaard@health.sdu.dk

Kommunikation mellem læger og patienter, menneskelige fejl i akutmodtagelse

Lektor Sarah Bro Trasmundi, Institut for Sprog og Kommunikation:
Telefon: 6550 4542, mobil: 6018 7038, mail: sarbro@sdu.dk 

Narrativ Medicin, fagligt samarbejde på tværs om de store udfordringer inden for sundhedsområdet, patientinvolvering, bedre sundhedsuddannelser

Professor Anne-Marie Mai, Institut for Kulturvidenskaber:
Telefon: 6550 4505, Mobil: 64 83 17 40, mail: ammai@sdu.dk

Pensionsalder, Narrativ Medicin, ældres trivsel, ældre i velfærdssamfundet

Professor Peter Simonsen, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3409, petsim@sdu.dk 

Empati i læge-patient relationen, livskvalitet i rehabiliteringen af alvorligt, kronisk syge og narrativ kompetence i uddannelse og efteruddannelse af læger og sundhedsprofessionelle.

Adjunkt Anders Juhl Rasmussen, Institut for Kulturvidenskaber, 65 50 20 30, ajr@sdu.dk

Lighed i sundhed, sårbarhed, kommunikation, sundhedsvæsnets opbygning, flygtninge-/indvandrersundhed

Professor i indvandrermedicin Morten Sodemann:
Mobil: 6011 1923, Mail: msodemann@health.sdu.dk

Indvandrere og deres uddannelse, sprogpolitik, udsatte boligområder, ghettoplaner, dansk som andetsprog

Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, 6550 3330, mobil: 2617 8861, mail: hln@sdu.dk

Immigration, integrationspolitik

Lektor Romana Careja, Danish Center for Welfare Studies: rca@sam.sdu.dk 

Immigration, integrationspolitik udlændingepolitik, politisk historie

Lektor Heidi Vad Jønsson, Danish Center for Welfare Studies. Mail: hej@sdu.dk, tlf. 5056 6224

Religion og politik, religion og ytringsfrihed, islam og muslimer med henblik på integration, skole, terror, ytringsfrihed

Lektor Tim Jensen, Religionsstudier på Institut for Historie, 6550 3315, mobil: 2088 8378, privat: 3887 5085, mail: t.jensen@sdu.dk 

Islam og muslimer i Europa – minoritetspolitik og -identitet, islamisme, integration, radikalisering 

Lektor Kirstine Sinclair, Center for Mellemøststudier, 6550 2249, mail: sinclair@sdu.dk

Integrationspolitik, tvangsægteskaber, tørklædepolitik, Islamisk stat, radikalisering/antiradikalisering

Lektor Ümit Mehmet Necef, Center for Mellemøststudier, 6550 2183, mail: necef@sdu.dk

Sprogprøver, sprogvurderinger, et- og to-sprogede børns sprog i udsatte boligområder og Danmark generelt, konsekvenser af hhv. veludviklet og mindre veludviklet sprog

Lektor Laila Kjærbæk, Institut for Sprog og Kommunikation, Mobil: 24 98 41 11 Mail: kjarbak@sdu.dk

Det skæve Danmark, landsbyer, udkanter

Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3436, mobil: 2044 6020, mail: jnf@sdu.dk

Det skæve Danmark

Lektor Nils Karl Sørensen, Institut for Virksomhedsledelse, Telefon: 6550 1229, nks@sam.sdu.dk 

Udvikling i landdistrikter og yderområder, innovation og turisme

Professor Anne-Mette Hjalager, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 6550 4220, mobil: 6011 4220, mail: hjalager@sam.sdu.dk

Bosætning på landet, lokaludvikling, land-by samarbejde, indvandrere på landet

Lektor Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, 6550 4224, mobil: 4012 7601, mail: piaj@sam.sdu.dk

Læring & viden, karakterer, eksamen eller evaluering, teknologiforståelse (computational thinking), IT-medieret læring

Professor Nina Bonderup Dohn, Institut for Design og Kommunikation, 6550 1346, nina@sdu.dk 

Læsning og læseteknikker

Lektor Sarah Bro Trasmundi, Institut for Sprog og Kommunikation, 65 50 45 42, mobil: 60 18 70 38, mail: sarbro@sdu.dk

Corporate taxation and tax avoidance (erhvervsskat, selskabsskat, skatteunddragelse, skattely), business-politics relations (virksomheder og politik)

Postdoc. Thomas Paster, mail: paster@sam.sdu.dk

Teknologi- og innovationspolitik, konkurrenceevne, nye teknologier i erhvervsøkonomisk perspektiv

Professor Mette Præst Knudsen, Institut for Virksomhedsledelse, 65 50 74 55, mobil: 27 78 74 55, mail: pmp@sam.sdu.dk

International konkurrence og konkurrenceevne, erhvervspolitik, nye digitale teknologier, outsourcing, insourcing og jobskabelse

Professor Jan Stentoft, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 70, mobil: 20 88 71 91, mail: stentoft@sam.sdu.dk

Virksomhedsvækst, entreprenørskab, iværksætteri

Professor Kim Klyver, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 14 63, mobil: 25 13 93 33, mail: kkl@sam.sdu.dk

Iværksætteri, erhvervspolitik

Professor emeritus Torben Bager, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 90, mobil: 60 11 13 91, mail: tob@sam.sdu.dk

Iværksætteri, erhvervspolitik

Professor emeritus Poul Rind Christensen, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 67, mobil: 41 61 17 35, mail: prc@sam.sdu.dk 

Bankunionen, makroøkonomi, økonomisk vækst

Professor Thomas Barnebeck Andersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 
Telefon: 65503257 Mobiltelefon: 24782033, barnebeck@sam.sdu.dk

Political economy and voting theory, with a particular emphasis on European institutions and international organizations 

Adjunkt Rafael Treibich, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 
Telefon: 65507240, rtr@sam.sdu.dk


Ytringsfrihed, menneskeretlige krav til valg, retslige spørgsmål vedr. religion

Professor Sten Schaumburg-Müller, Juridisk Institut, 65 50 82 41, mobil: 31 72 43 32, mail: stsm@sam.sdu.dk

Retspolitik – pirateri

Professor MSO Kristina Siig, Juridisk Institut, 65 50 32 26, mobil: 22 41 19 04, mail: kms@sdu.dk

International ret, militæroperationer og FN

Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 65 50 92 18, mobil: 24 60 14 67, mail: marme@sam.sdu.dk

Strafferet

Adjunkt Henning Fuglsang Sørensen, Juridisk Institut, 65 50 93 89, mobil: 30 98 52 63, mail: hfs@sam.sdu.dk

Kriminalitetens indflydelse på samfundet, kriminalpræventive virkninger, virkninger af straf

Professor MSO Linda Kjær Minke, Juridisk Institut, 65 50 46 06, mobil: 24 37 76 67, mail: lkm@sam.sdu.dk

Klimapolitik, miljøpolitik, arktiske ressourcer

Professor Niels Vestergaard, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, 65 50 41 81, mobil: 60 11 41 81, mail: nv@sam.sdu.dk

Miljøvenlig energi, farligt affald

Professor Henrik Wenzel, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, 65 50 73 74, mobil: 27 78 73 74, mail: henrik.wenzel@kbm.sdu.dk

International forsvarspolitik, NATO

Professor Sten Rynning, Institut for Statskundskab, 6550 2193, mobil: 6011 2193, mail: sry@sam.sdu.dk

Amerikansk politik, USAs forhold til Europa og Danmark

Lektor Niels Bjerre-Poulsen, Center for Amerikanske Studier 6550 3133 mobil: 2685 0941, mail: nbp@sdu.dk

Danmarks forhold til Central- og Østeuropa, EU's udvidelse mod Øst

Lektor emeritus Søren Riishøj, Institut for Statskundskab 65 50 22 16, mobil: 21 20 18 96, mail: sr@sam.sdu.dk

Forholdet mellem Europa og Mellemøsten, særligt udenrigspolitik og sikkerhed, herunder migration og flygtninge

Lektor Peter Seeberg, Center for Mellemøststudier, 65 50 21 76, mobil: 22 38 54 70, mail: seeberg@sdu.dk

Forholdet mellem politik og religion i den muslimske verden, krige og konflikter i Mellemøsten

Professor Dietrich Jung, Center for Mellemøststudier, 65 50 45 48, mail: jung@sdu.dk (vil helst kontaktes på mail) 

Mellemøsten, økonomiske forhold, olie og vedvarende energi, befolkningstilvækst, uddannelse: særlig ekspertise i de arabiske Golflande 

Lektor Martin Hvidt, Center for Mellemøststudier, 65 50 2810, mob: 2144 2575, mail: hvidt@sdu.dk

Forholdene i Irak

Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, 65 50 33 30, mobil: 26 17 88 61, mail: hln@sdu.dk

Grænser, Grænsekontrol

Lektor Martin Klatt, Center for Grænseregionsforskning, 65501767, mail: mk@sam.sdu.dk

International konkurrence, erhvervspolitik, outsourcing, insourcing og jobskabelse

Professor Jan Stentoft, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 70, mobil: 20 88 71 91, mail: stentoft@sam.sdu.dk


EU-politik

EU-politik generelt, parlamentarisering af EU-lovgivning, institutionel teori  

Professor MSO Christilla Roederer-Rynning, Institut for Statskundskab, 6550 3192, mail: crr@sam.sdu.dk

EU law, German & European politics and international economic law 

Professor mso Steffen Hindelang, Juridisk Institut, 6550 1774, mobil: 00 49 1755953220, mail: shin@sam.sdu.dk

Politisk og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa, EU's udvidelse mod øst 

Søren Riishøj, lektor, Institut for Statskundskab, mobil: 29 71 28 16, mail: sr@sam.sdu.dk

EU's forsvars- og sikkerhedspolitik, asylpolitik

Anne Ingemann Johansen, ph.d. og fellow, Center for War Studies
Kontakt: tlf. 65 50 43 73, mobil 93 50 75 91, mail: aij@sam.sdu.dk

Pirateri

Professor MSO Kristina Siig, Juridisk Institut, 6550 3226, mobil: 2241 1904, mail: kms@sdu.dk

International ret, militæroperationer og FN

Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 6550 9218, mobil: 2460 1467, mail: marme@sam.sdu.dk

Folkeret, FN

Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 6550 9218, mobil: 2460 1467, mail: marme@sam.sdu.dk

Folkeret, krigsret

Professor emeritus Frederik Harhoff, Juridisk Institut, 6550 8314, mobil: 3011 4478, mail: fha@sam.sdu.dk

EU-ret, WTO

Lektor Bugge Thorbjørn Daniel, Juridisk Institut, 6550 3392, mobil: 2437 7966, mail: btd@sam.sdu.dk

Folkeret, mindretalsrettigheder, oprindelige folks rettigheder og retten til selvbestemmelse

Lektor Ulrike Barten, Juridisk Institut, 6550 4091, mobil: 0049 172 66 73 763, mail: ulb@sam.sdu.dk

Bank- og børsret

Professor emeritus Nis Jul Clausen, Juridisk Institut, 6550 3288, mobil: 6011 3288, mail njc@sam.sdu.dk

Persondata

Professor Sten Schaumburg-Müller, Juridisk Institut, 6550 8241, mobil: 3172 4332, mail: stsm@sam.sdu.dk

Sammensætning, arbejdsdeling og kompetenceforhold mellem Parlament, Råd og Kommission

Lektor Bugge Thorbjørn Daniel, Juridisk Institut, mobil: 5055 2145, mail: btd@sam.sdu.dk

Regulering af de finansielle markeder, bank- og børsret

Professor emeritus Nis Jul Clausen, Juridisk Institut, 6550 3288, mobil: 6011 3288, mail njc@sam.sdu.dk 

EU i medierne, borgernes holdning til EU på tværs af lande, mediernes dækning, den offentlige opinion

Claes de Vreese, deltidsprofessor, Center for Journalistik, 6550 4418 – mobil: 00 31 64 12 89 337 

Medier, journalistik og kommunikation

Professor Peter Bro, Center for Journalistik, 65 50 28 01, mobil: 4022 7637, mail: ppe@journalism.sdu.dk

Grænser, grænsekontrol:

Lektor Martin Klatt, Center for Grænseregionsforskning, 6550 1767, mail: mk@sam.sdu.dk

Bevogtning af de ydre grænser

Anne Ingemann Johansen, ph.d. og fellow, Center for War Studies
Kontakt: tlf. 65 50 43 73, mobil 93 50 75 91, mail: aij@sam.sdu.dk

Europæisk økonomi, euroen, EU og økonomisk vækst

Professor Thomas Barnebeck Andersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, 6550 3257, mobil: 2478 2033, mail: barnebeck@sam.sdu.dk

Political economy and voting theory, with a particular emphasis on European institutions and international organizations

Adjunkt Rafael Treibich, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, 6550 7240, mail: rtr@sam.sdu.dk

Immigration, integrationspolitik

Lektor Romana Careja, Danish Center for Welfare Studies, mobil: 2126 1132 rca@sam.sdu.dk

Immigration, integrationspolitik udlændingepolitik, politisk historie

Lektor Heidi Vad Jønsson, Danish Center for Welfare Studies: 5056 6224, mail: hej@sdu.dk

Socialpolitik, Tyskland og tysk politik

Professor mso Peter Starke, Danish Center for Welfare Studies, mobil: 21177922, mail: starke@sam.sdu.dk

Arbejdsmarkedspolitik, Tyskland og tysk politik

Lektor Melike Wulfgramm, Danish Center for Welfare Studies, mobil: 9350 7087, mail: wulfgramm@sam.sdu.dk

Nedenstående ekspertlister dækker over begivenheder, der er overstået. Vær derfor opmærksom på, at de ikke er opdaterede. Vi har ladet dem blive i presserummet, da de fortsat kan have relevans for nogle journalister. 

Sidst opdateret: 21.04.2022