Ekspertlister

Donald Trumps besøg 2019

Amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik

Sten Rynning, professor, Institut for Statskundskab

Kontakt: sry@sam.sdu.dk telefon: 65 50 21 93 - mobil 60 11 21 93.

Amerikansk menneskerettighedspolitik i kampen mod terror

Vincent Keating, lektor, Institut for Statskundskab

Kontakt: keating@sam.sdu.dk telefon 65 50 32 40 - mobil 24 60 15 23.

Moderne krig og amerikansk lederskab

Olivier Schmitt, lektor, Institut for Statskundskab

Kontakt: schmitt@sam.sdu.dk telefon 65 50 96 87 – mobil 29 39 23 39.

(In English)

Det arktiske spændingsfelt og militariseringen af Arktis

James Rogers, adjunkt, Institut for Statskundskab

Kontakt: jrg@sam.sdu.dk - mobil +44 7860660188.

(In English)

Amerikansk historie, amerikansk politisk kultur og USA's internationale relationer

Lektor Niels Bjerre-Poulsen, Center for Amerikanske Studier

Kontakt: nbp@sdu.dk telefon 65 50 3 133 - mobil 26 85 09 41.

Fake News, Amerikansk politik fra Kennedy til Trump

Lektor Kasper Grotle Rasmussen, Center for Amerikanske Studier

Kontakt: grotle@sdu.dk telefon 65 50 71 91 – mobil 53 63 53 47.

Folketingsvalg 2019

Valgkamp, medier, spin og målinger
Førstegangsvælgere, politiske værdier med særlig fokus på betydningen af alder og generation

Lektor Klaus Levinsen, Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi, 65 50 22 14, mobil: 40 22 76 26, mail:  khl@sam.sdu.dk

Meningsmålinger, politiske strategier og vælgeradfærd

Professor Robert Klemmensen, Institut for Statskundskab, 65 50 21 94, mobil: 40 22 76 14, mail: rkl@sam.sdu.dk

Mediernes indflydelse på vælgerne, kommentatorer i medierne, vælgernes private samtaler om politik

Lektor David Nicolas Hopmann, Institut for Statskundskab 65 50 24 64, mobil: 61 69 57 59, mail: dnh@sam.sdu.dk

Mediernes dækning af valgkampe, politisk skævvridning i medierne, brugen af eksperter

Professor Erik Albæk, Center for Journalistik, 65 50 22 75, mobil: 24 45 82 24, mail: eri@sam.sdu.dk

Den politiske samtale, politikernes sprog

Professor Sune Vork Steffensen, Institut for Sprog og Kommunikation, 6550 3104, mobil: 2989 5498, mail: s.v.steffensen@sdu.dk

Valgkamp og sociale medier, unge og demokrati, unge og valg

Professor Kirsten Drotner, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3642 mobil: 2135 6325, mail: drotner@sdu.dk

De politiske partiers visuelle kommunikation

Lektor Christian Mosbæk Johannessen, Institut for Sprog og Kommunikation, 6550 3160 mobil: 2062 3273, mail: cmj@sdu.dk

Sociale medier, Digitale kampagner, Digital journalistik

Journalistisk lektor Filip Wallberg, Center for Journalistik: 2440 1522 filip@journalism.sdu.dk 

Brugen af digitale- og sociale medier

Journalistisk lektor Lars Damgaard Nielsen, Center for Journalistik: 6550 1553, ldn@journalism.sdu.dk

Medier, journalistik og kommunikation

Professor Peter Bro, Center for Journalistik: 65 50 28 01, mobil: 4022 7637, mail: ppe@journalism.sdu.dk

Partiernes historie, politisk historie, politisk sprog og begreber

Professor Klaus Petersen, Danish Center for Welfare State Research 6550 2138, mobil: 4022 4341, mail: klaus.petersen@hist.sdu.dk

Grundlovens regler om valgret, folketinget, regeringsdannelse

Lektor Frederik Waage, Juridisk Institut, 65 50 32 68, mobil: 24 37 72 63, mail: fwa@sam.sdu.dk

Velfærdspolitik, efterløn og reformer
Velfærdsstat og velfærdspolitik, efterløn, familiepolitik, politisk sprog og begreber

Professor Klaus Petersen, Danish Center for Welfare Studies, 6550 2138, mobil: 4022 7629, mail: klaus.petersen@sdu.dk 

Velfærdens værdier, omsorg for familien og kulturpolitik

Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3436, mobil: 2044 6020, mail: jnf@sdu.dk

Efterløn, velfærdsreformer, arbejdsmarked, politiske spil og processer

Professor Michael Baggesen Klitgaard, Institut for Statskundskab, mobil: 4022 7649, mail: mbk@sam.sdu.dk

Sundhedsomådet
Social ulighed i sundhed, sundhed generelt

Professor Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed:
Telefon:6550 7882, Mobil: 2424 8165, Mail: mg@si-folkesundhed.dk

Sundhed, forebyggelse, forurening

Professor i miljømedicin Philippe Grandjean:
Telefon: 6550 3769, Mobil: 4098 3933, Mail: pgrandjean@health.sdu.dk

Sundhedsøkonomi, sundhedsvæsenet, kommuner, regioner

Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Petersen:
Mobil: 2175 7011, Mail: kmp@sam.sdu.dk

Lighed i sundhed, sårbarhed, kommunikation, sundhedsvæsnets opbygning, flygtninge-/indvandrersundhed

Professor i indvandrermedicin Morten Sodemann:
Mobil: 6011 1923, Mail: msodemann@health.sdu.dk

Ulighed i sundhed, sundhedsreformer og sundhedsfremme

Professor i sundhedsfremme Pernille Tanggaard Andersen:
Telefon: 6550 4217, Mobil: 5192 1557, Mail: ptandersen@health.sdu.dk

Kemikalier, hormonforstyrrende stoffer, reproduktion, sædkvalitet, mandlig frugtbarhed, børns udvikling

Professor i miljømedicin Tina Kold Jensen: Telefon: 6550 3077, Mobil: 2946 4350; Mail: tkjensen@health.sdu.dk

Den sundhedsfremmende indsats for at forebygge nedslidning i arbejdslivet

Professor i fysioterapeutisk forskning Karen Søgaard:
Telefon: 6550 4409, Mobil: 2348 9504, Mail: ksogaard@health.sdu.dk

Antibiotika og resistente bakterier, herunder MRSA (mennesker såvel som landbrug). Hospitalsinfektioner.
Hygiejne i sundhedsvæsenet (hospitaler og samfundet udenfor). Forskeruddannelse og ph.d.

Professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos: 
Telefon: 6541 4795, Mobil: 4075 4626, Mail: hans.joern.kolmos@rsyd.dk

Civilsamfund, foreningsliv og frivilligt arbejde. Idrætspolitik og idrætsvaner

Professor i idræt, sundhed og civilsamfund Bjarne Ibsen: 
Telefon: 6550 3491, Mobil: 2728 9904, Mail: bibsen@health.sdu.dk 

Akutsystemet og sårbarhed hos patienter med akut sygdom

Professor i akutmedicin Ann-Marie Touborg Lassen: 
Mobil: 4018 4475, Mail:
annmarie.lassen@rsyd.dk 

Organisering af sundhedsvæsnet, almen praksis, patientinvolvering.

Professor i almen praksis Jens Søndergaard: 
Telefon: 6550 3691, Mobil: 3137 2668, Mail: jsoendergaard@health.sdu.dk

Kommunikation mellem læger og patienter, menneskelige fejl i akutmodtagelse

Lektor Sarah Bro Trasmundi, Institut for Sprog og Kommunikation:
Telefon: 6550 4542, mobil: 6018 7038, mail: sarbro@sdu.dk 

Narrativ Medicin, fagligt samarbejde på tværs om de store udfordringer inden for sundhedsområdet, patientinvolvering, bedre sundhedsuddannelser

Professor Anne-Marie Mai, Institut for Kulturvidenskaber:
Telefon: 6550 4505, Mobil: 64 83 17 40, mail: ammai@sdu.dk

Pensionsalder, Narrativ Medicin, ældres trivsel, ældre i velfærdssamfundet

Professor Peter Simonsen, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3409, petsim@sdu.dk 

Empati i læge-patient relationen, livskvalitet i rehabiliteringen af alvorligt, kronisk syge og narrativ kompetence i uddannelse og efteruddannelse af læger og sundhedsprofessionelle.

Adjunkt Anders Juhl Rasmussen, Institut for Kulturvidenskaber, 65 50 20 30, ajr@sdu.dk

Integration
Lighed i sundhed, sårbarhed, kommunikation, sundhedsvæsnets opbygning, flygtninge-/indvandrersundhed

Professor i indvandrermedicin Morten Sodemann:
Mobil: 6011 1923, Mail: msodemann@health.sdu.dk

Indvandrere og deres uddannelse, sprogpolitik, udsatte boligområder, ghettoplaner, dansk som andetsprog

Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, 6550 3330, mobil: 2617 8861, mail: hln@sdu.dk

Immigration, integrationspolitik

Lektor Romana Careja, Danish Center for Welfare Studies: rca@sam.sdu.dk 

Immigration, integrationspolitik udlændingepolitik, politisk historie

Lektor Heidi Vad Jønsson, Danish Center for Welfare Studies. Mail: hej@sdu.dk, tlf. 5056 6224

Religion og politik, religion og ytringsfrihed, islam og muslimer med henblik på integration, skole, terror, ytringsfrihed

Lektor Tim Jensen, Religionsstudier på Institut for Historie, 6550 3315, mobil: 2088 8378, privat: 3887 5085, mail: t.jensen@sdu.dk 

Islam og muslimer i Europa – minoritetspolitik og -identitet, islamisme, integration, radikalisering 

Lektor Kirstine Sinclair, Center for Mellemøststudier, 6550 2249, mail: sinclair@sdu.dk

Integrationspolitik, tvangsægteskaber, tørklædepolitik, Islamisk stat, radikalisering/antiradikalisering

Lektor Ümit Mehmet Necef, Center for Mellemøststudier, 6550 2183, mail: necef@sdu.dk

Sprogprøver, sprogvurderinger, et- og to-sprogede børns sprog i udsatte boligområder og Danmark generelt, konsekvenser af hhv. veludviklet og mindre veludviklet sprog

Lektor Laila Kjærbæk, Institut for Sprog og Kommunikation, Mobil: 24 98 41 11 Mail: kjarbak@sdu.dk

Det skæve Danmark
Det skæve Danmark, landsbyer, udkanter

Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Institut for Kulturvidenskaber, 6550 3436, mobil: 2044 6020, mail: jnf@sdu.dk

Det skæve Danmark

Lektor Nils Karl Sørensen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Telefon: 6550 1229, nks@sam.sdu.dk 

Udvikling i landdistrikter og yderområder, innovation og turisme

Professor Anne-Mette Hjalager, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 6550 4220, mobil: 6011 4220, mail: hjalager@sam.sdu.dk

Bosætning på landet, lokaludvikling, land-by samarbejde, indvandrere på landet

Lektor Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, 6550 4224, mobil: 4012 7601, mail: piaj@sam.sdu.dk

Uddannelse
Læring & viden, karakterer, eksamen eller evaluering, teknologiforståelse (computational thinking), IT-medieret læring

Professor Nina Bonderup Dohn, Institut for Design og Kommunikation, 6550 1346, nina@sdu.dk 

Læsning og læseteknikker

Lektor Sarah Bro Trasmundi, Institut for Sprog og Kommunikation, 65 50 45 42, mobil: 60 18 70 38, mail: sarbro@sdu.dk

Økonomi og erhvervspolitik
Corporate taxation and tax avoidance (erhvervsskat, selskabsskat, skatteunddragelse, skattely), business-politics relations (virksomheder og politik)

Postdoc. Thomas Paster, mail: paster@sam.sdu.dk

Teknologi- og innovationspolitik, konkurrenceevne, nye teknologier i erhvervsøkonomisk perspektiv

Professor Mette Præst Knudsen, Institut for Marketing & Management, 65 50 74 55, mobil: 27 78 74 55, mail: pmp@sam.sdu.dk

International konkurrence og konkurrenceevne, erhvervspolitik, nye digitale teknologier, outsourcing, insourcing og jobskabelse

Professor Jan Stentoft, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 70, mobil: 20 88 71 91, mail: stentoft@sam.sdu.dk

Virksomhedsvækst, entreprenørskab, iværksætteri

Professor Kim Klyver, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 14 63, mobil: 25 13 93 33, mail: kkl@sam.sdu.dk

Iværksætteri, erhvervspolitik

Professor emeritus Torben Bager, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 90, mobil: 60 11 13 91, mail: tob@sam.sdu.dk

Iværksætteri, erhvervspolitik

Professor emeritus Poul Rind Christensen, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 67, mobil: 41 61 17 35, mail: prc@sam.sdu.dk

Offentlige indkøb, offentlige kontrakter og privatisering

Lektor Carina Risvig Harmer, Juridisk Institut, 65 50 38 86, mobil: 23 71 79 73, mail: carh@sam.sdu.dk

Boligpolitik – lejelovgivning, huslejeregulering

Professor mso Jakob Juul-Sandberg, Juridisk Institut, 65 50 30 51, mobil: 50 80 45 35, mail: jju@sam.sdu.dk

Bankunionen, makroøkonomi, økonomisk vækst

Professor Thomas Barnebeck Andersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 
Telefon: 65503257 Mobiltelefon: 24782033, barnebeck@sam.sdu.dk

Political economy and voting theory, with a particular emphasis on European institutions and international organizations 

Adjunkt Rafael Treibich, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 
Telefon: 65507240, rtr@sam.sdu.dk

Boligpolitik – lejelovgivning, huslejeregulering

Lektor Jakob Juul-Sandberg, Juridisk Institut, 65 50 30 51, mobil: 50 80 45 35, mail: jju@sam.sdu.dk

Retspolitik
Ytringsfrihed, menneskeretlige krav til valg, retslige spørgsmål vedr. religion

Professor Sten Schaumburg-Müller, Juridisk Institut, 65 50 82 41, mobil: 31 72 43 32, mail: stsm@sam.sdu.dk

Retspolitik – pirateri

Lektor Kristina Siig, Juridisk Institut, 65 50 32 26, mobil: 22 41 19 04, mail: kms@sdu.dk

International ret, militæroperationer og FN

Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 65 50 92 18, mobil: 24 60 14 67, mail: marme@sam.sdu.dk

Strafferet

Adjunkt Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Juridisk Institut, 65 50 93 89, mobil: 30 98 52 63, mail: hfs@sam.sdu.dk

Kriminalitetens indflydelse på samfundet, kriminalpræventive virkninger, virkninger af straf

Lektor Linda Kjær Minke, Juridisk Institut, 65 50 46 06, mobil: 24 37 76 67, mail: lkm@sam.sdu.dk

Miljø og klima
Klimapolitik, miljøpolitik, arktiske ressourcer

Professor Niels Vestergaard, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, 65 50 41 81, mobil: 60 11 41 81, mail: nv@sam.sdu.dk

Miljøvenlig energi, farligt affald

Professor Henrik Wenzel, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, 65 50 73 74, mobil: 27 78 73 74, mail: henrik.wenzel@kbm.sdu.dk

International politik
International forsvarspolitik, NATO

Professor Sten Rynning, Institut for Statskundskab, 6550 2193, mobil: 6011 2193, mail: sry@sam.sdu.dk

Amerikansk politik, USAs forhold til Europa og Danmark

Lektor Niels Bjerre-Poulsen, Center for Amerikanske Studier 6550 3133 mobil: 2685 0941, mail: nbp@sdu.dk

Danmarks forhold til Central- og Østeuropa, EU's udvidelse mod Øst

Lektor emeritus Søren Riishøj, Institut for Statskundskab 65 50 22 16, mobil: 21 20 18 96, mail: sr@sam.sdu.dk

Forholdet mellem Europa og Mellemøsten, særligt udenrigspolitik og sikkerhed, herunder migration og flygtninge

Lektor Peter Seeberg, Center for Mellemøststudier, 65 50 21 76, mobil: 22 38 54 70, mail: seeberg@sdu.dk

Forholdet mellem politik og religion i den muslimske verden, krige og konflikter i Mellemøsten

Professor Dietrich Jung, Center for Mellemøststudier, 65 50 45 48, mail: jung@sdu.dk (vil helst kontaktes på mail) 

Mellemøsten, økonomiske forhold, olie og vedvarende energi, befolkningstilvækst, uddannelse: særlig ekspertise i de arabiske Golflande 

Lektor Martin Hvidt, Center for Mellemøststudier, 65 50 2810, mob: 2144 2575, mail: hvidt@sdu.dk

Forholdene i Irak

Lektor Helle Lykke Nielsen, Center for Mellemøststudier, 65 50 33 30, mobil: 26 17 88 61, mail: hln@sdu.dk

Grænser, Grænsekontrol

Lektor Martin Klatt, Center for Grænseregionsforskning, 65501767, mail: mk@sam.sdu.dk

Outsourcing, international konkurrence, erhvervspolitik

Professor Tage Koed Madsen, Institut for Marketing & Management, 65 50 32 42, mobil: 60 11 32 42, mail: tkm@sam.sdu.dk

International konkurrence, erhvervspolitik, outsourcing, insourcing og jobskabelse

Professor Jan Stentoft, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 65 50 13 70, mobil: 20 88 71 91, mail: stentoft@sam.sdu.dk

Europa-Parlamentsvalg 2019

EU-politik
EU-politik generelt, parlamentarisering af EU-lovgivning, institutionel teori  

Professor MSO Christilla Roederer-Rynning, Institut for Statskundskab, 6550 3192, mail: crr@sam.sdu.dk

EU law, German & European politics and international economic law 

Professor mso Steffen Hindelang, Juridisk Institut, 6550 1774, mobil: 00 49 1755953220, mail: shin@sam.sdu.dk

Erhvervsregulering og handelspolitik 

Morten Kallestrup, lektor, Institut for Statskundskab, 6550 8363 – mobil: 2991 9967 – mail: kallestrup@sam.sdu.dk

Det indre marked, europæisering af dansk politik og forvaltning 

Morten Kallestrup, lektor, Institut for Statskundskab, 6550 8363 – mobil: 2991 9967 – mail: kallestrup@sam.sdu.dk

Politisk og økonomisk udvikling i Central- og Østeuropa, EU's udvidelse mod øst 

Søren Riishøj, lektor, Institut for Statskundskab, 6550 2216 – mobil: 2120 1896, mail: sr@sam.sdu.dk

Internationale retsforhold
Pirateri

Professor MSO Kristina Siig, Juridisk Institut, 6550 3226, mobil: 2241 1904, mail: kms@sdu.dk

International ret, militæroperationer og FN

Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 6550 9218, mobil: 2460 1467, mail: marme@sam.sdu.dk

Folkeret, FN

Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, 6550 9218, mobil: 2460 1467, mail: marme@sam.sdu.dk

Folkeret, krigsret

Professor emeritus Frederik Harhoff, Juridisk Institut, 6550 8314, mobil: 3011 4478, mail: fha@sam.sdu.dk

EU-ret, WTO

Lektor Bugge Thorbjørn Daniel, Juridisk Institut, 6550 3392, mobil: 2437 7966, mail: btd@sam.sdu.dk

Folkeret, mindretalsrettigheder, oprindelige folks rettigheder og retten til selvbestemmelse

Lektor Ulrike Barten, Juridisk Institut, 6550 4091, mobil: 0049 172 66 73 763, mail: ulb@sam.sdu.dk

Bank- og børsret

Professor emeritus Nis Jul Clausen, Juridisk Institut, 6550 3288, mobil: 6011 3288, mail njc@sam.sdu.dk

Persondata

Professor Sten Schaumburg-Müller, Juridisk Institut, 6550 8241, mobil: 3172 4332, mail: stsm@sam.sdu.dk

Sammensætning, arbejdsdeling og kompetenceforhold mellem Parlament, Råd og Kommission

Lektor Bugge Thorbjørn Daniel, Juridisk Institut, mobil: 5055 2145, mail: btd@sam.sdu.dk

Regulering af de finansielle markeder, bank- og børsret

Professor emeritus Nis Jul Clausen, Juridisk Institut, 6550 3288, mobil: 6011 3288, mail njc@sam.sdu.dk

International strafferet og den internationale strafferets domstol

Kerstin Carlson, lektor, Juridisk Institut, 6550 3680, mail: keca@sam.sdu.dk

Medier og valgkamp
EU i medierne, borgernes holdning til EU på tværs af lande, mediernes dækning, den offentlige opinion

Claes de Vreese, deltidsprofessor, Center for Journalistik, 6550 4418 – mobil: 00 31 64 12 89 337

Sociale medier, Digitale kampagner, Digital journalistik

Journalistisk lektor Filip Wallberg, Center for Journalistik, mobil: 2440 1522, mail: filip@journalism.sdu.dk

Brugen af digitale- og sociale medier

Journalistisk lektor Lars Damgaard Nielsen, Center for Journalistik, 6550 1553, mail: ldn@journalism.sdu.dk

Medier, journalistik og kommunikation

Professor Peter Bro, Center for Journalistik, 65 50 28 01, mobil: 4022 7637, mail: ppe@journalism.sdu.dk

Grænser
Grænser, grænsekontrol:

Lektor Martin Klatt, Center for Grænseregionsforskning, 6550 1767, mail: mk@sam.sdu.dk

Økonomi
Europæisk økonomi, euroen, EU og økonomisk vækst

Professor Thomas Barnebeck Andersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, 6550 3257, mobil: 2478 2033, mail: barnebeck@sam.sdu.dk

Political economy and voting theory, with a particular emphasis on European institutions and international organizations

Adjunkt Rafael Treibich, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, 6550 7240, mail: rtr@sam.sdu.dk

Immigration, integrationspolitik

Lektor Romana Careja, Danish Center for Welfare Studies, mobil: 2126 1132 rca@sam.sdu.dk

Immigration, integrationspolitik udlændingepolitik, politisk historie

Lektor Heidi Vad Jønsson, Danish Center for Welfare Studies: 5056 6224, mail: hej@sdu.dk

Socialpolitik, Tyskland og tysk politik

Professor mso Peter Starke, Danish Center for Welfare Studies, mobil: 21177922, mail: starke@sam.sdu.dk

Arbejdsmarkedspolitik, Tyskland og tysk politik

Lektor Melike Wulfgramm, Danish Center for Welfare Studies, mobil: 9350 7087, mail: wulfgramm@sam.sdu.dk

Corporate taxation and tax avoidance (erhvervsskat, selskabsskat, skatteunddragelse, skattely), business-politics relations (virksomheder og politik)

Postdoc Thomas Paster, Danish Centre for Welfare Studies, 6550 4973, mail: paster@sam.sdu.dk

Nedenstående ekspertlister dækker over begivenheder, der er overstået. Vær derfor opmærksom på, at de ikke er opdaterede. Vi har ladet dem blive i presserummet, da de fortsat kan have relevans for nogle journalister. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies