Skip to main content

Elitecentre

SDU arbejder derfor målrettet på at skabe rammerne for excellent forskning. Vi har blandt andet grundlagt Danish Institute for Advanced Study – i daglig tale D-IAS. Her samarbejder 13 af SDU’s topforskere, kaldet Chairs.

De kommer fra alle forskningsområder på universitetet, og netop tværfagligheden er det særlige ved D-IAS, da danske forskningsmiljøer traditionelt ikke er organiseret tværfagligt. Det forsøger SDU at lave om på, da flere metoder og forskellige faglige tilgange er kimen til de mest banebrydende idéer. 


D-IAS

Atlas


Se også:

Andre elitecentre
SDU's strategi
Særlige indsatser
Udvalgte forskningsprogrammer

Sidst opdateret: 11.06.2021