Skip to main content
Pontoppidan Centret
FOREDRAG

»Paa et par Smaating nær«. Udviklingen i de forskellige udgaver af ”Lykke-Per”

Pontoppidan Centret inviterer til foredrag ved Katja Gottlieb med efterfølgende diskussion og frokost. Alle er velkomne.

Onsdag 20. april 2022 kl. 10-13
SDU Campus, Odense, mødelokale Sokrates

Tilmelding senest onsdag 6. april til anhoe@sdu.dk


I december 1904 bringer Dagbladet Politiken i anledning af udgivelsen af andenudgaven af Lykke-Per et interview med Henrik Pontoppidan. »Danmarks største Prosaist« oplyser i interviewet, at indholdet i første og anden udgave af romanen »Paa et par Smaating nær« var nøjagtig det samme. Hvis det skulle være tilfældet, kan det undre, at litteraturhistorier og monografier om Henrik Pontoppidans forfatterskab hyppigt vælger at citere fra førsteudgaven og ikke fra en af de senere udgaver af hovedværket. Er det fordi de henter indsigter her som Pontoppidan selv lader forsvinde i de senere udgaver, og hvorfor gør han så det? I betragtning af at Pontoppidan arbejdede mere end 35 år med visse af romanens motiver, er det fra en editionsfilologisk vinkel nærliggende at stille spørgsmålet, hvilken udvikling romanen gennemløber fra førsteudgaven og frem til den fjerdeudgave, der ligger til grund for den udgave, der er i handlen i dag? Ændringerne er af forskelligartet karakter, men som Jørgen Moestrup har påvist i afhandlingen Pontoppidan og Nietzsche (1967), kan de fx aflæses som impulser fra Friedrich Nietzsche, som Pontoppidan undervejs i arbejdet med Lykke-Per påbegynder studier i.

Oplægget tager udgangspunkt i specialet ”Smagssag – En editionsfilologisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans “Lykke-Per” med særligt henblik på inspirationen fra Nietzsche” (KU 2021). Der afrundes med en kortere indflyvning over placeringen af Pontoppidans forfatterskab i grundskolens danskundervisning anno 2022.

Katja Gottlieb er folkeskolelærer, cand. mag. i dansk, næstformand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion og redaktør af tidsskriftet DANSK.

Se invitationen her (pdf).

Redaktionen afsluttet: 22.03.2022