Menu

Erhvervskandidatuddannelser på SDU

Tag en 4-årig erhvervskandidatuddannelse på deltid ved SDU

For at give bachelorer en ny mulighed for at skabe bedre kobling mellem uddannelsessystem og arbejdsmarked, har Folketingets partier i november vedtaget, at man fremover skal kunne tage en række kandidatuddannelser på deltid over 4 år, samtidig med at man er i relevant beskæftigelse.

En 4-årig erhvervskandidatuddannelse på deltid

SDU vil gerne imødekomme det behov der er på arbejdsmarkedet for at kunne uddanne sig samtidig med at være i job. Derfor arbejder SDU lige nu på at kunne udbyde følgende kandidatuddannelser som 4-årige erhvervskandidatuddannelser på deltid:

Erhvervskandidatuddannelsen i datalogi (cand.scient. i datalogi)

Erhvervskandidatuddannelsen, civilingeniør i software engineering (cand.polyt. i software engineering)

Erhvervskandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.)

Erhvervskandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Erhvervskandidatuddannelsen i jura (cand.jur.)

Erhvervskandidatuddannelsen i klinisk sygepleje (cand.cur.)

Det endelige udbud afhænger af Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse

Vi vil løbende informere om uddannelserne, ansøgningsfrister og øvrige vilkår.

Erhvervskandidatordningens bekendtgørelse

Du kan allerede nu læse mere om ordningen i bekendtgørelse nummer 1605 af 19/12/20217 – Erhvervskandidatuddannelsen – her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196466 eller på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om erhvervskandidatuddannelse: https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/erhvervskandidatuddannelser-pa-deltid

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive kontaktet med flere informationer løbende.

Vi kan træffes på: 6550 1054 og via mail: erhvervskandidat@sdu.dk


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies