Menu

Organisationen

Forskning, undervisning, formidling og videnspredning på Syddansk Universitet er organiseret inden for fem faglige hovedområder:

Fakulteterne understøttes af:

  • Syddansk Universitetsbibliotek, der sikrer relevant information til forskere, undervisere og studerende på SDU. Udover biblioteksbetjening til SDUs ansatte og studerende betjener biblioteket også andre interesserede eksterne brugere, erhvervslivet og andre biblioteker. Læs mere om bibliotekets tilbud.
  • Fællesadministrationen, der består af alle de administrative og servicerende enheder, som understøtter de faglige miljøer.

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og er overfor ministeren ansvarlig for universitetets virke og samlede ressourcer. Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution og fastlægger retningslinier for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Det er bestyrelsen, som indgår udviklingskontrakt med ministeren for Uddannelse og Forskning. Bestyrelsen ansætter rektor, lige som bestyrelsen efter indstilling fra rektor ansætter prorektor og universitetsdirektør. Bestyrelsen holder ca. fire møder om året.

Repræsentantskabet er universitetets bindeled til samarbejdspartnere, erhvervsliv, den offentlige sektor og kulturlivet – regionalt såvel som nationalt og internationalt. Repræsentantskabet består af 40 medlemmer, som i henhold til vedtægten skal følge universitetets virksomhed og holdes orienteret om forhold af betydning for universitetet. Repræsentantskabet drøfter på det overordnede niveau universitetets forskning, uddannelse og øvrige virksomhed og kan afgive udtalelse herom til bestyrelsen. Repræsentantskabets formand og næstformand er medlem af fællesudvalget, som udpeger de udefra kommende medlemmer af bestyrelsen. Repræsentantskabet holder ca. tre møder om året.

Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, bestyrelsen har fastlagt.

Bestyrelsen, Repræsentantskabet og den daglige ledelse betjenes af Rektorsekretariatet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies