Skip to main content
DA / EN

Direktionen

Rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner og evt. andre ledelsesrepræsentanter, udpeget efter rektors nærmere bestemmelse, udgør SDU's direktion, hvor rektor er ordførende.  

Direktionen skal inden for de retningslinjer, der er udstukket af bestyrelsen, og efter rektors nærmere bestemmelse, udmønte universitetets strategi og mål.

Læs mere om medlemmerne af Direktionen

 
Læs mere om bestyrelsen

Bestyrelsen

Sidst opdateret: 19.06.2023