Skip to main content

Om os

SDU IT er en del af den samlede digitale organisation på SDU.

SDU IT har stærkt fokus på, at de aktiviteter der gennemføres, tager afsæt i SDU’s fem pejlemærker for den digitale organisation. Pejlemærkerne er: ”brugercentreret, responsiv, sammenhængende, kompetencebevidst og fokus på et robust fundament”

SDU IT bidrager på den måde til, at SDU understøtter:

  • At være på forkant af digital udvikling
  • At sikre en organisation, som kan følge udviklingen og hurtigt adaptere sig til nye muligheder og kompetencer
  • At sikre optimalt samarbejde og udnyttelse af kompetencer og ressourcer, så SDU kan følge med IT og digitalt

SDU IT har organiseret sig i to enheder – se mere på SDUnet

SDU Operations - der drifter, udvikler og vedligeholder infrastrukturen og drifter de applikationer, som SDU benytter.

SDU Help – der leverer brugerrettet support, indkøb mm.

SDU IT Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 11.04.2022