Skip to main content

SDU IT

SDU IT

SDU IT er SDU’s centrum for support og drift. SDU IT vil fastholde og videreudvikle det robuste fundament som SDU’s digitale nutid og fremtid baserer sig på. SDU IT fokuserer på at levere IT-driftsleverancer indenfor infrastruktur, applikationsdrift og support. Derigennem vil SDU IT sikre en god understøttelse af brugernes behov i en tiltagende digital universitetshverdag.

Om os

SDU IT er en del af den samlede digitale organisation på SDU.

SDU IT har stærkt fokus på, at de aktiviteter der gennemføres, tager afsæt i SDU’s fem pejlemærker for den digitale organisation. Pejlemærkerne er: ”brugercentreret, responsiv, sammenhængende, kompetencebevidst og fokus på et robust fundament”

 

SDU IT bidrager på den måde til, at SDU understøtter:

  • At være på forkant af digital udvikling
  • At sikre en organisation, som kan følge udviklingen og hurtigt adaptere sig til nye muligheder og kompetencer
  • At sikre optimalt samarbejde og udnyttelse af kompetencer og ressourcer, så SDU kan følge med IT og digitalt

 

SDU IT har organiseret sig i tre enheder – se mere på SDUnet 

SDU Base - der drifter, udvikler og vedligeholder infrastrukturen.

SDU Apps - der drifter de applikationer SDU benytter.

SDU Help – der lever brugerrettet support, indkøb mm.