Skip to main content
Priser

SDU’s Innovationspris 2023 går til Narrativ medicin

I projektet Narrativ medicin udvikler humanister og medicinere nye tværfaglige indsatser for at forbedre det danske sundhedssystem. Det modtager de SDU's Innovationspris for.

Af Caroline Zoffmann Jessen/Marianne Lie Becker , , 30-10-2023

Ord alene gør ikke de syge raske, men skønlitterære fortællinger har stor betydning for både patienter og sundhedspersonale. I skønlitteraturen er der historier både om at være syg, om at være behandler, om at være sundhedspersonale.Patienter kan bruge historierne på forskellig vis.

Sundhedspersonalet kan, via fokuseret læsning af skønlitteratur, blive endnu bedre til at forstå og reflektere over patienternes egne sygdoms- og sundhedsfortællinger, og vejen til helbredelse bliver hurtigere og bedre. Det er det, der kaldes narrativ medicin.

Forskere fra Det Humanistiske og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samarbejder med ansatte på Odense Universitetshospital om både forskningsprojekter og uddannelsesforløb for medicinstuderende og andet sundhedsfagligt personale.

Narrativ medicin skal integreres i det danske sundhedsvæsen

Visionen er, at narrativ medicin bliver en integreret del af det danske sundhedsvæsen med Syddansk Universitet som førende hjemsted for udvikling af innovative sundhedsfremme-, diagnosticerings-, behandlings-, rehabiliterings- og palliationsformer, uddannelsestiltag samt internationale forskningssamarbejder.

Gruppen er allerede kommet langt med hensyn til at indfri denne vision. Narrativ medicin blevet et obligatorisk kursus på medicinstudiet på Syddansk Universitet, og de involverede forskere faciliterer kreative skriveworkshops for patienter, arrangerer fælleslæsningssessioner for ældre mænd med henblik på mental sundhedsfremme, og laver læse- og skriveværksteder for leverpatienter, blandt andet med henblik på at afstigmatisere leversygdomme.

Stort tillykke med prisen til vores forskere på Det Humanistiske Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Modtagerne af Innovationsprisen 2023 er:

Fra Det Humanistiske Fakultet:

Anne Marie Mai, professor, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber,
Peter Simonsen, professor, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber,
Cindie A. Aaen Maagaard, lektor, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber,
Anita Wohlmann, lektor, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber,
Anders Juhl Rasmussen, lektor, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber,
Camilla Schwartz, lektor, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

Fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:
Morten Sodemann, professor, Klinisk Institut,
Anette Søgaard Nielsen, professor, Klinisk Institut,
Maja Thiele, professor, Klinisk Institut,
Anna Paldam Folker, professor, Statens Institut for Folkesundhed,
Mette Marie Kristensen, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed
Helle Ploug Hansen, professor emerita, Institut for Sundhedstjenesteforskning,
Merethe Kirstine Andersen, lektor og speciallæge i almen medicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning,
Anette Bygum, professor, Klinisk Institut.

Foto: Lasse Olsson

Redaktionen afsluttet: 30.10.2023