Skip to main content


Start et samarbejde med vores forskere eller studerende

SDU understøtter forskernes samarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder. Vi fremmer de studerendes karriere- og kompetenceudvikling og skaber kontakt mellem dem og erhvervslivet.

Vi hjælper jer altid med at skabe kontakt til universitetets forskere og vi står også klar, hvis I har brug for et samarbejde med studerende eller leder efter højtuddannet arbejdskraft.


Teknologi, robotter og industri

Det Tekniske Fakultet samarbejder med erhvervslivet såvel som andre forskningsinstitutioner og indgår bl.a. i konkrete udviklings-, innovations- og forskningsorienterede projekter.


Samarbejde med ingeniørstuderende

Der er mange muligheder for samarbejde med de studerende gennem hele studieforløbet. Vores ingeniørstuderende arbejder gennem deres studietid tæt sammen med virksomheder, blandt andet i forbindelse med projekter og praktikophold.

Vil du vide mere om, hvordan du samarbejder med en ingeniørstuderende, så kontakt Lone Søvad Madsen på mail lsma@tek.sdu.dk

Sundhed, velfærd og bevægelse

Har du brug for et godt hoved til et projekt eller en indsats inden for det sundhedsfaglige område? Det kunne fx være til at gennemføre brugerundersøgelser og evalueringer af sundhedsindsatser, til at udvikle bruger- og patientinddragelse i din organisation eller til at sætte gang i fysisk aktivitet på din arbejdsplads eller på din skole. På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har vi forskere og studerende, der har både viden og kompetencer til at bidrage.


Sundhedsvidenskab samarbejder for et sundere samfund

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forsøger at bidrage til et sundere samfund gennem samarbejder med en række aktører omkring forskning og forskningsprojekter. Vi arbejder tæt sammen med Region Syddanmark, Odense Kommune, OUH og erhvervslivet.

Kommunikation, sprog og kultur

Humaniora er mange ting. Det er blandt andet sprog, pædagogik, kultur, historie, design samt information & kommunikation, kort sagt er det læren om den verden, mennesket har skabt. Din verden.

På HUM har vi en række tilbud til dig, der ønsker at samarbejde med en eller flere af fakultetets enheder, forskere eller studerende.


Samarbejde med studerende

På SDU har vi en lang række studerende som ved en masse om sprog og (web)kommunikation, kultur og historie.

Har du derfor brug for en studerende, der kan oversætte, styrke dine budskaber på web, hjælpe dig med den interne kommunikation, sætte tingene ind i en større sammenhæng, systematisere og stille de store spørgsmål – så tag endelig fat i en af vores studerende.

Økonomi, jura og medier

På SDU har vi en lang række studerende som ved en masse om business, samfund, kommunikation, økonomi og jura.

Har du  brug for en studerende, der kan arbejde med jeres erhvervsøkonomiske områder, styrke jeres indsatser vedr. markedsføring, regnskab og finansiering, måske skrive jeres artikler, føre jeres juridiske sager eller arbejde med jeres politiske dagsordener , så tag endelig fat i en af vores studerende. 


Få adgang til nye kompetencer, viden og udvikling

Ved at samarbejde med studerende og forskere fra det erhvervsøkonomiske område kan du få hjælp til at løse konkrete opgaver, udbygge dit netværk og samtidig få nye øjne på virksomhedens processer og udviklingsmuligheder.

Natur, fysik, matematik, data

Ved at projektsamarbejde med en naturvidenskabelig studerende får din virksomhed et friskt syn på et udvalgt emne. Den studerende kommer med de nyeste videnskabelige teorier, metoder og forskning – og bidrager samtidig til løsning af specifikke og konkrete problemer.


Life Science projekt- og netværksdag

Her har du har mulighed for at møde studerende til en dialog om samarbejdsmuligheder. Der vil især være gode muligheder for at drøfte projektsamarbejde. Eventet er samtidig en anledning til at netværke og blive klogere på de studerendes kompetencer eller måske finde jeres kommende studerende til et studiejob.

Arrangementet henvender sig til alle organisationer og virksomheder, der arbejder inden for Bio Tech eller øvrige Life Science-fagområder, og har behov for kompetencer fra Biokemi og molekylær biologi, Biomedicin, Biomedicinsk informatik, Kemi/Medicinalkemi og Farmaci.  Kontakt Lise Junker på  mail for nærmere info.