Skip to main content

Forskningens Døgn er aflyst

Forskningens Døgn er aflyst

Forskningens Døgn på SDU , der skulle have været afholdt 20- 25. april på vores fem campusser, er desværre aflyst.

Universitetets ledelse har pga. regeringens seneste tiltag for at bremse den hastigt voksende smittespredning med COVID-19 valgt at aflyse SDU’s store videnskabsfestival.

Der kunne naturligvis være forhåbning om, at Danmark står i en mere normaliseret situation mod slutningen af april måned, men på det tidspunkt vil der forestå et meget stort arbejde med at indhente det tabte på mange områder, og her får SDU brug for alle ressourcer og personale. Det er baggrunden for, at den triste beslutning tages allerede nu.

Vi havde glædet os til Forskningens Døgn 2020. Vi vender stærkt tilbage i 2021. Pas godt på jer selv og hinanden.