Skip to main content

Specialer og afhandlinger fra danske og udenlandske universiteter

Danske universiteter:
Københavns Universitet 
Aarhus Universitet
Roskilde Universitet
Søgesystem  
 Aalborg Universitet  Det digitale projektbibliotek Specialer, professionsbacheloropgaver og master afgangsprojekter fra Aalborg Universitet
 Aalborg Universitet  Ph.d.-afhandlinger  
Aarhus Universitet
inklusive DPU 

AU Library Scholarly Publishing Services  Ph.D-afhandlinger
 Aarhus Universitet. Institut for Statskundskab  Politicas ph.d.-serie  
CBS - Copenhagen Business School  StudentTheses@CBS Kandidat- master og HD-afhandlinger
DTU - Danmarks Tekniske Universitet
DTU Studenterafhandlinger DTU FindIT
 Bachelor- og masterafhandlinger


  Ph.d.-afhandlinger fra DTU

Danske specialer, ph.d.-afhandlinger  og disputatser i trykt format kan også søges i www.bibliotek.dk.  Afhandlingerne går tilbage til 1482.

Ph.d.-afhandlinger kan findes i den danske forskningsportal: https://forskningsportal.dk/local/search/5376

Internationale:
 Europa DART-Europe 

Indgang til afhandlinger og forskning fra Europa
 Finland  University of Helsinki  Digital theses
 Frankrig og Schweiz  CCSD Theses-EN-Ligne  
 Holland  narcis  The gateway to scholarly information in the Netherlands
 Norge  DUO  Digitale Udgivelser ved Universitetet i Oslo
 Storbritannien  EThOS  Electronic theses online
 Sverige  avhandlingar.se  Avhandlingar från svenska universitet
   uppsatser.se  Examensuppsatser från svenska universitet
  DiVA  Digitale Vetenskapliga Arkivet
 Tyskland  DissOnline.de  Online-Dissertationen und –Habilitationen
   OPUS- Universität Stuttgart  Dissertationen, Abschlussarbeiten (Bachelor und Master)
 Østrig  Universitätsbibliothek der technischen Universität Wien  

 


Kommentarer og forslag sendes til sideredaktør: Merete Marbjerg.

Se godkendte SDU-specialer

Se over 200 godkendte specialer fra 2017 og frem

Specialer fra SDU

Studerende på SDU?

Se også siden om specialer på bibliotekssiden under din studieside på mitSDU - eller lige her:

Find specialer

Søg efter specialer og afhandlinger fra hele verden

Database med 2,7 millioner afhandliger i full-text fra hele verden.

Proquest Dissertations & Theses

Sidst opdateret: 08.05.2023