Skip to main content
Center for Køn og Diversitet
LIGESTILLING

Ligestilling er mere end fordelingen af køn

I maj 2021 blev Center for Køn og Diversitet etableret på Syddansk Universitet. Her forskes der blandt andet i forholdet mellem køn, seksualitet og sundhed.

I juni har vi haft særligt fokus på det femte af FN’s 17 Verdensmål, Ligestilling mellem kønnene; et Verdensmål, som Center for Køn og Diversitet eksplicit forholder sig til. Centret bidrager altså til at være et centralt forsknings- og videnscenter for skandinavisk forskning på blandt andet dette område.

Et kulturanalytisk blik på køn og diversitet

Center for Køn og Diversitet er tilknyttet Institut for Kulturvidenskaber og ledes af professor Karen Hvidtfeldt. Centrets oprettelse var anledning til at samle en række forskningsprojekter inden for køn og diversitet og dermed synliggøre SDUs arbejde på dette område.

Læs hele artiklen her.

Redaktionen afsluttet: 03.07.2022