Skip to main content
Pontoppidan Centret
KURSUSDAG

Sensommer, sol og Pontoppidan på Odense Katedralskole

Tirsdag d. 31. august afholdt Dansklærerforeningen og Pontoppidan Centret i Dansklærerforeningens regi et kursus for knap 40 undervisere, hvoraf de fleste kom fra gymnasiet. Det blev en fin dag med gode diskussioner.

Et af Pontoppidan Centrets indsatsområder er undervisningen i forfatterskabet i gymnasiet og i grundskolen. Hvordan er det historisk gået for sig? Har der været bestemte tekster af Pontoppidan, der har domineret i forskellige epoker? Og hvad gør man i dag? Er der behov for nye vinkler og for at nye tekster og problemstillinger end rykker ind på scenen?

Udveksling af erfaringer og viden

En første begyndelse til dette arbejde er nu gjort. Tirsdag d. 31. august afholdt Dansklærerforeningen og Pontoppidan Centret i Dansklærerforeningens regi et kursus for knap 40 undervisere, hvoraf de fleste kom fra gymnasiet. Det blev en fin dag med gode diskussioner, hvor forskerne fra centret fik lejlighed til at høre om den pædagogiske og praktiske virkelighed ude på skolerne, mens underviserne blev præsenteret for forskernes arbejde med nye vinkler på forfatterskabet. Der blev holdt oplæg om en økokritisk tilgang til novellen ”Bondeidyl”; Jakobe Salomon fra ”Lykke-Per” fremstod mere aktuel end nogensinde i oplæg om Pontoppidans kvindesyn, den jødiske kultur og Jakobes asyl som en forløber for den danske velfærdsstat; den berømte novelle ”Ørneflugt” blev udsat for digitale analysemetoder, og endelig blev syv af Pontoppidans små ægteskabsromaner overfløjet med henblik på deres særlige motiver og spændingsfelter.

Hemmelige tips og personlige favoritter

Inden dagens fem oplæg blev der holdt gruppediskussioner i tre work shops, hvor man udvekslede synspunkter om nogle af de tekster og tekstuddrag, der ville blive taget op senere på dagen: ”Bondeidyl”, ”Ørneflugt”, ”Lykke-Per” (eller rettere ”Jakobe”) og ”Mimoser”. Underviserne fortalte også om hvilke tekster af Pontoppidan, de især bruger i undervisningen (de socialt indignerede noveller i ”Fra Hytterne” er populære) og hvordan den praktiske virkelighed presser dem over mod at skulle anvende stedse kortere tekster i eksamenssituationen. Der blev udvekslet ”hemmelige tips” om mindre kendte tekster, og flere fortalte om deres personlige favoritter, hvor ”Lykke-Per” stadig står stærkt, selv om ”De Dødes Rige” også kom på banen.

Stemning for endnu et arrangement

Ved dagens afslutning var der enighed om at det ikke var sidste gang, Dansklærerforeningen og Pontoppidan Centret traf sammen, og at man f.eks. kan tænke videre over nye tekstudvalg, nye undervisningsmetoder og nye tilgange til et tilsyneladende uudtømmeligt forfatterskab.

Redaktionen afsluttet: 06.09.2021