Skip to main content
Pontoppidan Centret
FORSKNINGSBEVILLING

Pontoppidan Centret får støtte fra Carlsbergfondet

Pontoppidan Centeret har netop modtaget en infrastruktur-bevilling fra Carlsbergfondet på 115.000 kr. til projektet The Henrik Pontoppidan Text Corpora and Database.

Projektet  er et samarbejde mellem Centeret og SDU Bibliotek, som huser Skjerbækarkivet – en stor samling materiale om Henrik Pontoppidans forfatterskab og mange forskellige udgaver af hans værker. Med udgangspunkt i en registrering af materialet i samlingen skal projektet føre til en bibliografisk database med al litteratur af og om Pontoppidan.

Vil undersøge citationsmønstre

I det omfang, som det er muligt under hensyntagen til ophavsretlige forhold, vil databasen også indeholde fuldtekstversioner af både Pontoppidans egne værker og sekundærlitteraturen om værkerne. Udover at gøre teksterne tilgængelige for Pontoppidanforskere over hele verden skal projektet især understøtte et forskningsarbejde med at undersøge citationsmønstre i Pontoppidanforskningen: Er der nogle mønstre i, hvilke værker og hvilken sekundærlitteratur som bliver undersøgt og citeret af forskere med bestemte interesseområder eller teoretiske udgangspunkter (fx marxistisk litteraturforskning eller eksistensfilosofisk orienteret forskning)?

Bidrager til udvikling af sprogteknologier

En sideeffekt af projektet vil være et bidrag til etableringen af et kurateret og tilgængeliggjort tekstkorpus, som ikke kun kan bruges af Pontoppidanforskere, men også i bredere forstand kan indgå i arbejdet med såkaldt computerassisteret litteraturanalyse – og i videre forstand i arbejdet med at udvikle sprogteknologier baseret på et mindre sprog som dansk. Indholdet i databasen vil derfor også i videst muligt omfang blive gjort tilgængeligt i formater, som kan hentes og bearbejdes elektronisk – i ”machine readable”-formater.

Stort registreringsarbejde venter

Beløbet fra Carlsbergfondet vil primært gå til registrering og tilgængeliggørelse af Skjerbækarkivet og andet materiale – et stort arbejde som vil blive udført af studentermedhjælpere og it-eksperter under supervision af adjunkt og forskningsbibliotekar Kamilla J. Husen. Projektets overordnede leder er professor Nils Gunder Hansen.

I alt otte forskere fra Det Humanistiske Fakultet på SDU modtager i år bevillinger fra Carlsbergfondet. Læs nyheden her.

Redaktionen afsluttet: 09.12.2021