Skip to main content
DA / EN

Book en bibliotekar

Vejledning i informationssøgning til bacheloropgaver, specialer og ph.d.-projekter
Biblioteket tilbyder hjælp i form af individuel eller gruppevis vejledning i litteratur- og informationssøgning i forbindelse med en konkret opgave eller projekt:

Bibliotekets B1B  service,  henvender sig til studerende, der skal lave bacheloropgave eller speciale samt Ph.d.-studerende, forskere og undervisere ved SDU.

Bemærk: Hvis du er studerende, bedes du oplyse dit studiekortnummer til brug for analyseformål. Al medvirken sker anonymt. Data gemmes ikke.

Sidst opdateret: 08.02.2024