Skip to main content

København

Syddansk Universitet fusionerede den 1. januar 2007 med Statens Institut for Folkesundhed, SIF, i København. SIF er et institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og indgår i universitetets campusstruktur som Campus København.

Uddannelse

SIF står for en stor del af uddannelsen og undervisningen på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab i Odense. Instituttet har derudover en del specialevejledning og tilbyder også Ph.d. kurser i København. SIF forventer på sigt også at kunne udbyde prægraduate uddannelsesaktiviteter på campus i København. Instituttet opnår hermed endnu større faglig synergi mellem forskning, myndighedsbetjening og uddannelse.

Forskning og myndighedsbetjening

SIF, der var sektorforskningsinstitut under Sundhedsministeriet, har fortsat status som nationalt folkesundhedsinstitut med en rammeaftale med det nuværende Sundheds- og Ældreministerie om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Instituttet forsker i den danske befolknings sundhed og sygelighed og i sundhedsvæsenets funktion med særlig vægt på anvendelsesorienteret forskning. Instituttet gennemfører forsknings- og udredningsopgaver vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og bistår også andre offentlige myndigheder, organisationer og private aktører med forskningsbaseret samarbejde. Instituttet har en bred grundforskning inden for folkesundhedsområdet, har flere sygdomsregistre og udfører surveys som for eksempel Skolebørnsundersøgelsen og Ungdomsprofilen.

SIF har siden 2007 arbejdet systematisk med sundhedsfremme og forebyggelse, og instituttet har etableret Center for Interventionsforskning, der skaber et videnbaseret grundlag for den praktiske forebyggelsesindsats.

Instituttet rummer også Center for Uddannelse, Center for Myndighedsbetjening og Center for Sundhedsforskning i Grønland samt Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Instituttets forskning fordeler sig på tre forskningsprogrammer:

• Voksnes sundhedsadfærd og helbred
• Børn og unges sundhed og trivsel
• Sundhed og sociale forhold

Læs mere om Statens Institut for Folkesundhed på instituttets hjemmeside.

 

Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet

  • Studiestræde 6
  • København K - DK-1455
  • Telefon: +45 6550 7777
  • Fax: +45 3920 8010

Sidst opdateret: 16.08.2016