Skip to main content

Sammensæt dig eget tilvalg

SDU udbyder en række tilvalg og sidefag, men du kan også vælge at designe dit eget tilvalg.

Når du designer dit eget tilvalg, skal du selv sammensætte fag eller fagelementer, som svarer til 45 ECTS. Studienævnet for din bacheloruddannelse skal godkende dit tilvalg. 

Overvej individuelt tilrettelagt tilvalg, hvis...

 • der ikke udbydes et tilvalg med den faglige profil, du ønsker
 • du gerne vil læse i udlandet
 • du gerne vil i praktik/projektorienteret forløb som del af dit tilvalg
 • du gerne vil inddrage fag fra en uddannelse, du tidligere har gået på

Hvad skal du gøre? 

 1. Find ud af, hvilke fag du gerne vil læse
  Undersøg fagudbuddet på forskellige uddannelser, der berør noget af det, du gerne vil med dit tilvalg. Det kan både være obligatoriske fag og valgfag, ligesom du både kan vælge fag på SDU og på andre universiteter - eller en kombination.

 2. Kig gerne efter alternativer
  Du kan ikke være sikker på en plads på alle de fag, du gerne vil læse - der kan være et begrænset antal pladser, eller der kan være bestemte faglige forudsætninger, du skal have. Søg derfor gerne forhåndsgodkendelse af flere fag, end du har brug for - angiv i ansøgningen om forhåndsgodkendelse, hvilke fag der er din første prioritet.
   
 3.  Angiv i ansøgningsportalen, at du søger individuelt tilrettelagt tilvalg
  Senest 1. maj skal du angive i ansøgningsportalen for optagelse på tilvalg/sidefag, at du ønsker et individuelt tilrettelagt tilvalg. Hvis du også søger ind på andre tilvalg eller sidefag, skal du prioritere dine valg.

  Du skal uploade en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn. Har du ikke modtaget forhåndsgodkendelsen fra dit studienævn på ansøgningstidspunktet, kan du eftersende den frem til 7. juli.

 4. Søg forhåndsgodkendelse i dit studienævn 
  Din uddannelses studienævn skal godkende det tilvalg, du gerne vil følge. Hvis du udelukkende følger fag på SDU, skal du søge forhåndsgodkendelse senest 5. maj. 
  Hvis du vil følge fag på andre universiteter, kan det være nødvendigt at søge tidligere. Det afhænger af de ansøgningsfrister, du skal overholde på det relevante universitet. Du skal nemlig fremvise en forhåndsgodkendelse for at blive indskrevet på fagene. Undersøg evt. om du kan eftersende forhåndsgodkendelsen. 
  Husk også at uploade forhåndsgodkendelsen til din ansøgning om optagelse på individuelt tilrettelagt tilvalg på SDU.

 5. Tilmeld dig / søg optagelse på fagene
  Hvis du får godkendt fag på SDU, vil det fremgå af forhåndsgodkendelsen, hvad du mere skal gøre for at blive tilmeldt. 
  Hvis du får godkendt fag fra andre universiteter, skal du selv søge optagelse som gæstestuderende på de relevante fag. Husk, at undersøge ansøgningsfrister og -procedurer, da de kan være anderledes end på SDU. 

 6. Når du har bestået fagene i dit individuelt tilrettelagte tilvalg
  For at få fag fra et andet universitet meriteret ind i din uddannelse på SDU, skal du sende beviset for dine resultater til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC.
   

Særligt, hvis du vil på udlandsophold

Hvis du vil læse tilvalg i udlandet gennem en af SDU's udvekslingsaftaler, så skal du samtidig søge om en udvekslingsplads. Du behøver ikke have forhåndsgodkendelsen klar, inden du søger en eller flere udvekslingspladser - den kan du vente med at søge, til du ved, hvor du får plads. 

Læs mere om udlandsophold på mitSDU

Optag (kandidat) Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 01.02.2024