Skip to main content

Sådan planlægges et besøg

Sekretariatet for SDU Takeover står for størstedelen af planlægningen af besøget, som koordineres i tæt samarbejde med en gymnasiemedarbejder, som udpeges af gymnasiet, så snart aftalen om besøget er endeligt indgået. 
 
Cirka 8 uger før besøget kommer sekretariatet til et planlægningsmøde på gymnasiet, hvor der lægges en detaljeret plan for besøget, og hvor vi afdækker jeres ønsker og forventninger til undervisningen samt afstemmer i forhold til korpset af studenterundervisere.

 

Spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet for SDU Takeover, hvis du har spørgsmål til planlægningen af et besøg.

Kontakt os på:

sdutakeover@sdu.dk

Anne: 65 50 10 26
Stine: 65 50 16 17
Karin: 65 50 91 19  

Sidst opdateret: 15.03.2024