Skip to main content
DA / EN

Ansøgning og optagelse

Uddannelser på kandidat-niveau

Her finder du hjælp til alle trin i optagelsesprocessen, når du vil søge ind på en kandidat, erhvervskandidat eller akademisk overbygningsuddannelse.

For at blive optaget på en kandidatuddannelse skal du have en relevant bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse (niveau 6 i den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF)). Har du en udenlandsk bachelorgrad, skal du være opmærksom på, at den ikke nødvendigvis vurderes som svarende til en dansk bachelorgrad i omfang og niveau. Du er altid velkommen til at sende en ansøgning, også selvom du er i tvivl, om din bachelorgrad er på et tilstrækkeligt niveau. Du kan også søge information på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmesider, hvor du kan finde generelle niveauvurderinger af uddannelser fra en række lande samt søge om at få lavet en vurdering af en konkret uddannelses niveau

Hvis du ikke har gennemført din uddannelse på ansøgningstidspunktet, kan du blive tilbudt optagelse på betingelse af, at du færdiggør din bacheloruddannelse inden studiestart. 

Tjek uddannelsens adgangskrav

De fleste kandidatuddannelser stiller en række krav til det faglige indhold i din bacheloruddannelse. Som udgangspunkt skal adgangskravene opfyldes via fag i din uddannelse - dog tillader  nogle uddannelser, at du gennemfører suppleringsfag i forbindelse med optagelse.

På siden for den enkelte uddannelser, finder du information om: 

  • adgangsgivende bacheloruddannelser
  • krav til sprogkundskaber
  • evt. særlige optagelsesprocedurer og bilag, som du skal uploade til din ansøgning

Beskæftigelseskrav for erhvervskandidatuddannelser

Hvis du søger ind på en erhvervskandidatuddannelse, er det et krav, at du er i relevant beskæftigelse sideløbende med uddannelsen.

Læs mere om beskæftigelseskravet for erhvervskandidatuddannelser

Du skal sende din ansøgning om optagelse via ansøgningsportalen DANS

Portalen er åben for ansøgning i følgende perioder: 

  • 1. januar - 1. marts for studiestart in september
  • 1. juli - 15. oktober for studiestart i februar

Vær opmærksom på, at ikke alle uddannelser har optagelse i både september og februar.

Ansøgningsportalen kan du løbende følge status på din ansøgning.

Så snart vi påbegynder behandlingen af din ansøgning skifter status fra "Modtaget" til "Under behandling". Hvis vi har brug for yderligere dokumentation, vil du modtage besked om manglende dokumentation samt en deadline for at gensende din ansøgning. 

Alle beskeder om din ansøgning kan ses under fanen 'Beskeder'.

Du får svar på din ansøgning senest 10. juni ved optagelse i september og senest 10. december ved optagelse i februar. 

Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du bekræfte din plads i Ansøgningsportalen senest 15. juni ved optagelse i september og senest 15. december ved optagelse i februar.