Skip to main content
DA / EN

Ansæt en forsker

Din organisation kan ansætte en forsker enten som erhvervs-ph.d. eller erhvervs-postdoc til at gennemføre et forskningsprojekt og skabe resultater, der kan udvikle organisationen.

Erhvervs-ph.d.

Ved at ansætte en erhvervs-ph.d. får din organisation adgang til – og bidrager til – den nyeste forskningsbaserede viden fra universitetet. Ny viden og indsigter, der kan understøtte udvikling af organisationen, så I er bedre rustet til at imødegå fremtidens udfordringer.

Læs, hvordan du som privat virksomhed kan søge støtte ved Innovationsfonden til at ansætte en erhvervs-ph.d.

Erhvervs-postdoc

En erhvervs-postdoc er et erhvervsrettet forskningsprojekt, der udføres af en forsker, som har fået sin ph.d.‐grad indenfor de seneste tre år. En erhvervs-postdoc er højt kvalificeret arbejdskraft, der bidrager med den nyeste viden fra sit forskningsfelt og kompetencer til at udvikle jeres organisation på området.

Læs, hvordan du som privat virksomhed kan søge støtte ved Innovationsfonden til at ansætte en erhvervs-postdoc.

Få hjælp til et samarbejde med SDU

Sidst opdateret: 04.04.2024