Skip to main content

SDU Kommunikation er universitetets centrale kommunikationsafdeling. Afdelingen består af en række medarbejdere med kompetencer inden for blandt andet eventplanlægning, pressehåndtering, projektledelse, webudvikling, tekst- og videoproduktion og grafisk arbejde.


Afdelingen skal bidrage til:

 • at udbrede kendskabet til universitetets overordnede strategi og derigennem styrke SDU’s brand 
 • at universitetets kommunikation og markedsføring er sammenhængende og baseret på et strategisk afsæt, så SDU fremstår som et samlet og klart brand
 • at yde kvalificeret og professionel kommunikativ bistand og service både internt og eksternt

Opgaver

Kommunikationsafdelingen arbejder tæt sammen med universitetets akademiske og administrative enheder om at styre, koordinere og udvikle SDU’s kommunikation med henblik på at sikre, at universitet kommunikerer klart og tydeligt.

Afdelingens opgaver er overordnet at:

 • udvikle og være den drivende kraft i implementeringen af SDU's kommunikationsstrategi
 • sikre prioritering og koordinering af al kommunikation fra SDU
 • støtte op om forskningsformidling
 • koordinere SDU's pressearbejde
 • koordinere og optimere den interne og eksterne kommunikation
 • bistå ved planlægning af kampagner og andre kommunikationsindsatser, der har til formål at styrke SDU som brand

Kontakt os

Se medarbejderne i SDU Kommunikation eller skriv til os via kommunikation@sdu.dk.  


SDU Kommunikation Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 03.08.2022