SDU RIO

SDU RIO (SDU Research & Innovation Organisation) understøtter samspillet mellem forskning, uddannelse, erhvervslivet og den offentlige sektor.

Afdelingen arbejder blandt andet med:

 • entreprenørskab og forretningsudvikling
 • opsøgende virksomhedskontakt
 • forskerstøtte
 • kontraktjura
 • teknologiudveksling og patentering
 • karrierevejledning for studerende
 • kontaktflader mellem virksomheder og studerende. 

Det skal være nemt for virksomheder, myndigheder og forskere at finde hinanden og etablere forsknings- og innovationssamarbejde, der skaber værdi for alle parter.

Se mere om hvad SDU RIO arbejder med i vores årsrapport 2018

SDU RIO understøtter universitetets mål

SDU RIO arbejder for at fremme SDU’s strategiske arbejde med at skabe værdi for og med samfundet. 

Vi sikrer blandt andet, at de studerende hurtigt får de rette jobs og drager nytte af de kompetencer, de har tilegnet sig på SDU. 

Vi øger antallet af levedygtige virksomheder, som har udspring fra SDU. 

Vi understøtter og rådgiver forskerne i deres arbejde med at vinde forsknings- og innovationsmidler.

SDU RIO servicerer forskere, studerende, virksomheder og ledelsen

Vi arbejder tæt sammen med fakulteternes forskningsstøtteenheder og fagnære innovationsenheder i SDU RIO-netværket.

Afdelingen understøtter fire grupper i bestræbelserne på at fremme samarbejde.  

Forskere

Formålet med SDU RIOs indsats i forhold til de akademiske miljøer er:

 • at vejlede og oplyse forskere og forskningsledere om de muligheder og vilkår, de skal være opmærksomme på i eksternt samarbejde og deltagelse i større EU-samarbejdsprojekter
 • at understøtte forskere i forberedelse af ansøgninger og gennemførelse af større samarbejdsprojekter med og uden ekstern finansiering
 • at samarbejde med forskere og forskergrupper i konkrete samarbejdsprojekter om kommercialisering af forskningsresultater og i interaktionen generelt på området for samfundsengagement
 • at finde relevante samarbejdspartnere hos virksomheder og myndigheder.

Se "Service til forskere".

Virksomheder og offentlige myndigheder

Formålet med SDU RIOs indsats i forhold til virksomheder og offentlige myndigheder er:

 • at understøtte og professionelt håndtere kontakten med virksomheder og myndigheder 
 • at omsætte de muligheder, der ligger i samspillet mellem SDU’s akademiske miljøer og virksomheder og myndigheder til konkret værdi for alle parter via målrettet brobygning, facilitering og udvikling af samarbejdet.

Se "Samarbejde".

Studerende

Formålet med SDU RIOs indsats i forhold til de studerende er:

 • at gøre de studerende arbejdsmarkedsparate for at sikre en høj beskæftigelsesgrad for dimittender
 • at gøre studerende til en attraktiv ressource for erhvervslivet allerede under studierne 
 • at styrke de studerendes netværk og deres innovative og entreprenørielle kompetencer 
 • at bidrage til, at SDU er et eftertragtet universitet, hvor teori og praksis kobles i uddannelserne 
 • at bidrage til, at de studerende stifter bekendtskab med iværksætteri som karrierevej for blandt andet at sikre en stærk pipeline til reel virksomhedsopstart eller et entreprenant mindset hos de studerende, som ikke starter egen virksomhed 
 • at øge mængden af studerende, der starter egen virksomhed med særligt fokus på at løfte de startups, der har potentiale til at blive vækstiværksættere. 

Se "Job & Karriere".

Ledelsen og SDU’s repræsentanter i råd, nævn og udvalg

Formålet med SDU RIOs servicering af ledelsen og SDU’s repræsentanter i råd, nævn og udvalg er:

 • at medlemmer i råd og udvalg, der arbejder med forsknings- og innovationspolitiske spørgsmål, er godt forberedt og besidder den relevante og nødvendige viden 
 • at RI-rådet og Direktionen rådgives og modtager målrettede og velargumenterede sagsfremstillinger og indstillinger, så ledelsen kan træffe velbegrundede beslutninger 
 • at koordinere og udarbejde høringssvar på interne og eksterne høringer, der fremmer SDU’s interesser. 
 

SDU RIO har medarbejdere i alle campusbyer - dog størstedelen i Odense. 

Kontakt SDU RIO

Kontakt SDU RIO på mail eller tlf. 6550 2022 mellem kl. 10-14 for mere information.

Skriv til SDU RIO

Kontrakter

Er du forsker eller virksomhed, og har du behov for hjælp med en kontrakt? Få svar på dine spørgsmål.

Skriv til os

Persondata

Er du ansat på SDU, og har du en henvendelse til juristerne om persondata? Skriv til os.

Skriv til juristerne

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies