Skip to main content
DA / EN

Låneregler m.v.

Låneregler for studerende og ansatte ved SDU 
Låneregler for private lånere
Lån fra andre biblioteker
Retningslinjer for læsesalslån, semesterlån, lån af skabe m.v.

Låneregler for studerende og ansatte ved SDU

 1. For at kunne låne skal du have et gyldigt studiekort eller medarbejderkort og have accepteret bibliotekets låneregler. Studiekort/medarbejderkort skal medbringes ved hvert udlån. Dit studiekort/medarbejderkort er strengt personligt, og som låner hæfter du personligt for det lånte, og er ansvarlig for at det afleveres rettidigt til biblioteket.
 2. Lånetiden er tidsrummet fra materialet udlånes og til det kan hjemkaldes:
  Almindelige lån: 30 dage

  Kun til brug på biblioteket: Udvalgte materialer kan kun benyttes på biblioteket. Disse materialer er mærket Kun til brug på biblioteket i bibliotekets katalog og på selve bøgerne.

  Lån fra andre biblioteker: Følger lånetiden fastsat af det långivende bibliotek. 
 3. Fornyelse af almindelige lån vil kunne ske, hvis materialet ikke er reserveret til anden låner. Man kan selv foretage fornyelse direkte i bibliotekets katalog.
 4. Materiale hjemkaldes, når lånetiden er udløbet. Hjemkaldelser sendes pr. e-mail.
 5. Såfremt materialet ikke er afleveret eller fornyet senest 7 dage efter 1. hjemkaldelse, vil der blive sendt en 2. hjemkaldelse med krav om gebyr på 25,00 kr. pr. hjemkaldt enhed.
  Er materialet stadig ikke afleveret eller fornyet senest 9 dage efter 2. hjemkaldelse, vil der blive sendt en erstatningsfaktura med krav om betaling af materialet samt yderligere et regningsgebyr på 125,00 kr. pr. erstatningssag. Regningsgebyret fastholdes også selvom bogen efter påbegyndt erstatningssag efterfølgende tilvejebringes. Reagerer en låner ikke på en erstatningsfaktura, vil sagen overgå til inkasso. Her pålægges yderligere et gebyr for sagsomkostninger.
  På anmodning giver biblioteket kvittering for aflevering af materiale.
 6. Skyldige gebyrer og erstatningsfakturaer kan betales ved kontooverførsel til reg. nr.: 4366, kontonummer: 1146440 (Skriv dit navn og CPR-nr. i "Tilføj kommentar") eller via MobilePay til nr. 650682. Skriv dit studiekortnummer eller nummeret fra dit medarbejderkort under “Tilføj kommentar”.
 7. Hjemkaldelser og besked om materiale til afhentning sendes pr e-mail. Du er selv ansvarlig for at den e-mailadresse, der er registreret i bibliotekssystemet, og hvortil meddelelser fra biblioteket sendes, er aktuel. Rettelser foretages på bibliotekets webside.
  Erstatningsfakturaer og rykkerskrivelser udsendes med brevpost. 
  Bemærk: Pr. 1/9 2023 vil studerende og øvrig brugere få skrivelser, der tidligere er fremsendt med brevpost, sendt til sin e-postkasse. Har man ikke en e-postkasse, vil skrivelser fortsat afsendes med brevpost.
  Ansatte og biblioteker vil få skrivelser, der tidligere er fremsendt med brevpost, sendt til den mailadresse vi har registreret i vores bibliotekssystem.
 8. Materiale, som beskadiges eller bortkommer under udlån, erstattes af låneren.
 9. Hvis ovenstående regler ikke overholdes, kan man blive udelukket fra at hjemlåne.

-
Låneregler for private lånere:

 1. For at kunne låne skal man registreres som låner hos Syddansk Universitetsbibliotek. For at blive låner skal du have en gyldig e-mailadresse.
  Det gule sundhedskort (”sygesikringsbevis”) fungerer som dit lånerkort. Dette skal medbringes ved hvert udlån. Mister man sit sundhedskort, skal det hurtigst muligt meddeles biblioteket, så kortet kan blive spærret og misbrug undgås.
  Du kan registrere dig som låner her.
 2. Har man ikke dansk CPR-nummer, kan biblioteket kræve kaution eller anden sikkerhedsstillelse. Specielt gælder, at studerende med gyldigt studiekort fra Syddansk Universitet eller Universität Flensburg kan blive lånere uden kaution.
 3. Når du registrerer dig som låner så accepterer du samtidig bibliotekets låneregler. Lån fra biblioteket er personligt og som låner hæfter du personligt for det lånte og er ansvarlig for, at det afleveres rettidigt til biblioteket.
 4. Adresseændring eller ændring i e-mailadresse skal straks meddeles biblioteket. Alternativt kan du selv rette oplysningerne på bibliotekets webside.
 5. Hjemkaldelser og besked om materiale til afhentning sendes pr e-mail. Du er selv ansvarlig for at den e-mailadresse, der er registreret i bibliotekssystemet, og hvortil meddelelser fra biblioteket sendes, er aktuel.
  Erstatningsfakturaer og rykkerskrivelser udsendes med brevpost. 
  Bemærk: Pr. 1/9 2023 vil studerende og øvrig brugere få skrivelser, der tidligere er fremsendt med brevpost, sendt til sin e-postkasse. Har man ikke en e-postkasse, vil skrivelser fortsat afsendes med brevpost.
 6. Hvis du ønsker at ophøre med at være låner, så kan du henvende dig personligt i en af bibliotekets udlånsskranker eller kontakte biblioteket på denne e-mail: udlaan@bib.sdu.dk
 7. Lånetiden er tidsrummet fra materialet udlånes og til det kan hjemkaldes:
  Almindelige lån: 30 dage

  Kun til brug på biblioteket: Udvalgte materialer kan kun benyttes på biblioteket. Disse materialer er mærket Kun til brug på biblioteket i bibliotekets katalog og på selve bøgerne.

  Lån fra andre biblioteker: Følger lånetiden fastsat af det långivende bibliotek.
 8. Fornyelse af almindelige lån vil kunne ske, hvis materialet ikke er reserveret til en anden låner. Man kan selv foretage fornyelse direkte i bibliotekets katalog.
 9. Materiale hjemkaldes, når lånetiden er udløbet. Hjemkaldelser sendes pr. e-mail.
 10. Såfremt materialet ikke er afleveret eller fornyet senest 7 dage efter 1. hjemkaldelse, vil der blive sendt en 2. hjemkaldelse med krav om gebyr på 25,00 kr. pr. hjemkaldt enhed.
  Er materialet stadig ikke afleveret eller fornyet senest 9 dage efter 2. hjemkaldelse, vil der blive sendt en erstatningsfaktura med krav om betaling af materialet samt yderligere et regningsgebyr på 125,00 kr. pr. erstatningssag. Regningsgebyret fastholdes også selvom bogen efter påbegyndt erstatningssag efterfølgende tilvejebringes. Reagerer en låner ikke på en erstatningsfaktura, vil sagen overgå til inkasso. Her pålægges yderligere et gebyr for sagsomkostninger.
  På anmodning giver biblioteket kvittering for aflevering af materiale.
 11. Skyldige gebyrer og erstatningsfakturaer kan betales ved kontooverførsel til reg. nr.: 4366, kontonummer: 1146440 (Skriv dit navn og CPR-nr. i "Tilføj kommentar")eller via MobilePay til nr. 650682. Skriv dit lånernummer eller CPR-nr. under “Tilføj kommentar”. 
 12. Materiale, som beskadiges eller bortkommer under udlån, erstattes af låneren.
 13. Hvis ovenstående regler ikke overholdes, kan man blive udelukket fra at hjemlåne.
 14. Gældende fra 1.5.2024 vil private lånere, der ikke har været aktive det seneste år, blive slettet i vores bibliotekssystem. Det gælder ikke brugere med lån eller andre udeståender. Ønsker man igen at blive låner hos os, kan man indmelde sig via vores online registreringsblanket. 

-
Lån fra andre biblioteker

Materialer til forsknings- og studiebrug, der ikke findes i Universitetsbibliotekets egne samlinger, søges skaffet fra andre biblioteker i Danmark og udlandet.
Materialer skaffes gratis fra andre biblioteker i Danmark. Materialer skaffes gratis fra udlandet for studerende og ansatte ved SDU. Øvrige lånere opkræves et gebyr på 200 kr. pr. bog/artikel, hvis materialet skal skaffes fra udlandet.

-
Retningslinjer for læsesalslån, semesterlån, lån af skabe m.v.:

Læsesalslån

Sjældne og kostbare værker m.m.  kan ikke hjemlånes, men kan kun benyttes i bibliotekets læsesale.
Såfremt man er udelukket fra hjemlån på grund af manglende aflevering og/eller betaling, bliver man henvist til at benytte materialet i bibliotekets læsesale.

Semesterlån

Det er muligt at oprette en semesterlånshylde til materiale, der i kortere eller længere perioder skal benyttes i forbindelse med undervisning eller opgaveskrivning.
Semesterlånshylden kan oprettes af undervisere eller af faggrupper af studerende ved at kontakte en af bibliotekets udlånsskranker. 
Materiale på semesterlånshylder kan kun benyttes på stedet, samt kortvarige lån til selvkopiering.

Bestilling af materiale

Det er muligt at bestille materiale direkte på bibliotekets webside.
Bestillinger bedes påført en sidste interessedato. Bestillinger annulleres efter denne dato, hvis de ikke er effektueret.

Meddelelser fra biblioteket

Biblioteket sender en e-mail, så snart en bog er klar til afhentning, samt hvis der er problemer eller forsinkelser i forbindelse med fremskaffelse af bestilte materialer. 
I bibliotekssystemet kan man selv se status for materiale, der er bestilt.

Afhentning af bestilt materiale

Bøger og tidsskrifter, som er bestilt inden kl. 12, og som er hjemme i én af bibliotekets afdelinger, vil normalt blive ekspederet samme dag. Dette gælder dog ikke materiale, der er opstillet på Fjernmagasin, på OUH-biblioteket eller materiale under anskaffelse.

Materialet vil oftest være klar til afhentning den følgende hverdag, men forsendelse mellem campusbyer kan forsinke leveringen.

Du får besked pr. e-mail, når materialet er klar til afhentning. Desuden kan status for bestillingen kontrolleres i bibliotekssystemet.

Bestilt materiale skal afhentes indenfor 7 dage.

Tilsendelse af materiale

Lånere kan få materiale tilsendt med post mod betaling af kr. 65,00 pr. bogforsendelse og kr. 50,00 pr. forsendelse af fotokopier, prints eller mikroformer. 

Fotokopier og prints 

Print/kopi koster : A4 (S/H :  1,00 kr. /Farve: 2,00 - pr. ark).  A3 (S/H: 2,00 / Farve: 4,00 - pr. ark)
Ved bestilling af fotokopier/prints foretaget af bibliotekets personale beregnes 1,00 kr. pr. A4/A3 ark.
Ved bestilling af kopier fra mikroformer beregnes 3,00 kr. pr. A4 ark.
Ved selvbetjening koster kopier fra mikroformer 1,50 kr. pr. A4 ark.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at videresælge kopier, og at det i mange tilfælde ikke er tilladt at dele elektroniske kopier eller fysiske print/kopier af lærebøger. 

Lån en nøgle til et skab

Som studerende ved SDU kan du benytte et af de opstillede taskeskabe.

Du kan låne ét skab ad gangen og benyttelsen er på eget ansvar.   

Nøgler til skabe udlånes via biblioteket og lånetiden er 5 måneder.

Ved henvendelse på biblioteket kan lånetiden evt. forlænges, med mindre der er andre i kø.

Når lånetiden er udløbet, så hjemkaldes nøglen. Herefter skal skabet tømmes og nøglen afleveres.

Hvis nøglen ikke afleveres, sendes en 2. hjemkaldelse med gebyr på 25 kr.

Hvis nøglen stadig ikke afleveres, sendes en erstatningsfaktura på 200 kr. for en ny nøgle samt et fakturagebyr på 125 kr.

Herefter udskiftes låsen og skabet bliver tømt. Fundne ting overdrages til Teknisk Service ved SDU.  

Sidst opdateret: 15.05.2024