Skip to main content

Indkøb og udbud

Udbud

SDU er en stor offentlig virksomhed, og det forpligter universitetet til at sikre, at vores indkøb på tværs af organisationen følger EU´s udbudsregler og de nationale regler for indkøb.

Indkøbspolitikken

SDU har derfor i indkøbspolitikken opstillet retningslinjer for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

Da indkøbsdisponeringen som hovedregel foretages decentralt, er det således de enkelte fakulteter, institutter, områder og enheder der er ansvarlige for at indkøb sker i overensstemmelser med universitetets indkøbspolitik.

Målgruppen for denne information er vores leverandører, med hvem vi har dialog med, laver aftaler efter udbud med, og har lokalaftaler med.
For at I kan samarbejde med SDU skal I have adgang til at uploade et eller flere E-kataloger og sende elektroniske fakturaer.

Aktuelle udbud

Udbudsplan for SDU

Udbudsvejledninger

Udbudsvejledninger

Sidst opdateret: 22.10.2020