Råd, nævn og udvalg

Udover samarbejdsudvalg og lignende lovbestemte udvalg har universitetet en række interne centrale udvalg med fokus på særlige opgaver:

Udvalg vedrørende akademisk uredelighed (i daglig tale kaldet Praksisudvalget). Professor Erik Albæk er formand for udvalget. For yderligere oplysninger kontakt sekretæren for udvalget, sekretariatschef Jørgen Schou.

Direktionen har nedsat et centralt ph.d.-råd på SDU. Ph.d.-rådet har til opgave at rådgive rektor og direktionen i spørgsmål vedrørende ph.d.-området, som berører hele universitetet. Direktionen kan bede ph.d.-rådet tage sager op, men rådet skal også på eget initiativ tage tværgående spørgsmål op, som ph.d.- skolerne på universitetets fem fakulteter eller de ph.d.-studerende rejser.

Ph.d.-rådet beskæftiger sig med:

  • Udvikling og afholdelse af ph.d.-vejlederkurser.
  • Udvikling og etablering af generiske kurser til SDU’s ph.d.-studerende
  • Markedsføring, nationalt og internationalt af SDU’s ph.d.-uddannelser, herunder SDU’s ph.d.-hjemmeside
  • International evaluering af SDU’s ph.d.-uddannelser
  • Talentudvikling
  • Kvalitetssikring af indsatser på ph.d.-området samt vejledning af ph.d.-studerende
  • Fleksible ph.d.-ordninger
  • ErhvervsPhD
  • Mv.

Rådet består af de fem ph.d.-skoleledere, 5 ph.d.-administratorer og 2 repræsentanter for de ph.d.-studerende. Professor og ph.d.-skoleleder Hans Jørn Kolmos, SUND, er udpeget som formand for ph.d.-rådet.

Brugerudvalg: Der er et brugerudvalg på hver campus, hvor nøglestuderende høres og inddrages i arbejdet omkring det generelle studiemiljø. Kontaktpersonerne for brugerudvalgene er:

Kantinebrugergrupper. Teknisk Service ved afdelingschef Leif Jensen har ansvar for brugergruppen i kantinen i Odense. Afdelingschef Bjarne Kay har ansvar for brugergrupperne i kantinerne i de øvrige campusbyer.

Universitetshistorisk udvalg. Lektor Heidi Vad Jønsson er formand for udvalget.

Universitetsrådet. Professor Kaare Christensen er formand for rådet.

Uddannelsesrådet. Prorektor Bjarne Graabech Sørensen er formand for udvalget.

For oplysninger om studienævn henvises til fakulteternes hjemmesider.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies