Skip to main content

Råd, nævn og udvalg

Uddannelsesrådet

Universitetsrådet

SDU Research Ethics Committee (SDU REC)

Meritankenævn

RI-rådet

Universitetshistorisk udvalg

Ph.d.-K

Dyrevelfærdsorgan

Student forum: Der er et student forum på hver campus, hvor nøglestuderende høres og inddrages i arbejdet om det generelle studiemiljø. Kontaktpersonerne for student foraene er:

Kantinebrugergrupper. Teknisk Service ved områdechef Henrik Mørkenborg Ravn har ansvar for brugergruppen i kantinen i Odense. Afdelingschef Bjarne Kay har ansvar for brugergrupperne i kantinerne i de øvrige campusbyer. 

SDU's centrale ligestillingsudvalg

Udvalg for Ansvarlig Forskningspraksis (Praksisudvalget)

Biblioteksudvalget

Sidst opdateret: 02.12.2022