Skip to main content

SDU Sønderborg

SDU Sønderborg

Universitetet og erhvervslivet er tæt forbundne i Sønderborg, hvor studerende får uddannelser, der er efterspurgte i virksomhederne, og hvor forskerne samarbejder med industrien om en lang række projekter.

SDU Sønderborg byder et enestående, internationalt miljø med forskere og studerende fra mere end 50 lande. Universitetet arbejder uhyre tæt sammen med regionens virksomheder, hvilket betyder at dimittender fra SDU Sønderborg er i besiddelse af netop de kompetencer som erhvervslivet efterspørger. Med Sønderborgs unikke placering ved porten til Tyskland og Europa, er universitetet endvidere kendetegnet ved et særdeles stærkt og veludviklet grænseregionalt forskningsmiljø.