Skip to main content
Nyheder
Undervisning

Romantikken og H.C. Andersen

Nyt (gratis) undervisningsforløb til danskundervisningen af 2.g-elever i gymnasiet, klæder eleverne på til at arbejde analytisk og kreativt med romantikken.

Undervisningsforløbet Romantikken og HCA er udviklet til gymnasieelever i 2.g. Elevernes kendskab til romantikken og H.C. Andersen bliver uddybet af en tur til Sanderumgård Romantiske Have (sydøst for Odense), i hans fodspor i Odenses gader og i hans hus. Eleverne bliver i stand til at forholde sig  nuanceret til, hvordan H.C. Andersen indskriver sig i den romantiske periode.

Kreativitet og medieproduktion

Hovedtanken er, at eleverne gennem forløbet skal arbejde kreativt med medieproduktion ovenpå deres viden om romantikken og ad den vej opnå en dybere forståelse end ved blot at beskæftige sig med og analysere tekster fra perioden. Når eleverne f.eks. får til opgave at udforme en musikvideo til deres selvskrevne nationalsang bliver de også nødt til at forholde sig til nationale symboler og andre æstetiske valg, der skal harmonere med deres tekst og udlægning af nationalromantikken.

"Min erfaring med elevernes arbejde med udgangspunkt i materialet er, at de engagerer sig i processen og forløbet. Det er tydeligt at mærke, at de husker perioden og dens strømninger og særtræk til eksamen i 3.g.", fortæller gymnasielærer Rikke Homar, dansklærer fra Odense Katedralskole, som har udviklet forløbet og materialet i samarbejde med H.C. Andersen Centret på SDU.

En del af projektet HCAC LIVE
Forløbet og materialet er udviklet i forbindelse med projektet H.C. Andersen Centret LIVE, der har til formål at give unge, voksne og ældre nye veje ind i H. C. Andersens kunstnerisk univers. Med projektet udvider H.C. Andersen Centret paletten for kvalitetsoplevelser af Andersens kunst i form af åbne arrangementer, skriveværksteder, workshops og undervisningsforløb.


Foto: C.W. Eckersberg, Landskab med stente, Møn, 1810. SMK Statens Museum for Kunst, Wikimedia Commons.
H.C. Andersen Centret LIVE er støttet af H.C. Andersen Fonden.

H.C. Andersen Fonden

Redaktionen afsluttet: 19.02.2024