Skip to main content
DA / EN
Bevilling

Hvordan passes der bedst på Guds grønne jord?

Religiøse miljøbevægelser etableres verden over, også inden for islam. Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget godt 6 millioner kroner til et projekt, der undersøger sammenhængen mellem islam, natur og miljø.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 30-11-2023

Lektor Johanne Louise Christiansen, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber har modtaget en Sapere Aude bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til forskningsprojektet Quranatura: Negotiations of Qur’anic Nature in Islam.

Forholdet mellem religion og natur er mere relevant end nogensinde før, og religiøse miljøbevægelser etableres verden over. Også inden for islam søges der i Koranen, i profetiske traditioner og i islamisk filosofi efter forklaringer på klimaforandringer, og på den måde aktualiseres historiske og religiøse tekster med det formål at legitimere bæredygtige initiativer. I projektet Quranatura undersøges det, hvordan og hvorfor sådanne ”grønne genfortolkninger” sker.

Hvordan forener man et religiøst verdenssyn med de miljø- og klimamæssige udfordringer, som verden står i?  Har religion, her islam, potentiale til at bidrage til løsninger på klimakrisen? Det er nogle af de spørgsmål, som projektet Quranatura belyser. Udgangspunktet i projektet er, at der er fundamentalt forskellige virkeligheds- og naturopfattelser i præ-moderne religiøse og filosofiske tekster, såsom Koranen, i forhold til den nutidige brug af teksterne.

Ved at anvende en ny og solid teoretisk tilgang baseret på antropologiske og religionssociologiske værker undersøges det, hvorledes naturen bliver opfattet, genfortolket og forhandlet i Koranen, både i dens originale, historiske kontekst og op gennem islams historie til nutidige islamiske miljøinitiativer, f.eks. botaniske haver baseret udelukkende på naturen, som den er beskrevet i Koranen.

I projektet samarbejdes der med Environmental Humanities Network og SDU Climate Cluster.

Mød forskeren

Lektor Johanne Louise Christiansen er tilknyttet Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber.

Se mere

Om Sapere Aude DFF-Forskningsleder-bevillingen

DFF-Forskningsledere kommer fra alle dele af den videnskabelige verden og er alle yngre forskere, der har præsteret forskning i topklasse inden for deres faglige felt. Med den prestigefyldte bevilling får de yngre forskertalenter mulighed for at udvikle og styrke både deres forskningsidéer og deres forskningsledelse.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 30.11.2023