Skip to main content

Forskerstøtte ved SDU RIO

SDU RIO’s forskerstøtte team understøtter SDU’s forskere med at skaffe fondsmidler til større projekter, der ofte er internationale og inddrager ikke-akademiske partnere. Mere information om de, i denne sammenhæng, mest relevante fonde findes nedenfor. SDU RIO arbejder tæt sammen med fakulteternes forskerstøtteenheder.

SDU RIO støtter forskere med: 

  • Projektudvikling og forberedelse af ansøgninger.
  • Fundraisingstrategi.
  • Overblik over databaser og redskaber relevante ift. forberedelse af ansøgninger. 
  • Ny viden gennem arrangementer og workshops. 
  • Administrativ projektledelse for EU koordinatorprojekter. 

Kontakt SDU RIOs forskerstøtte

Kontakt fakulteternes forskningsstøtte 

SDU Funding Apps

 

SDU’s forskere har adgang til SDU’s Funding Apps, der automatisk matcher SDU’s forskere til EU opslag (både drafts og åbne opslag) og tidligere bevilgede projekter. Dette gør det hurtigere at finde opslag, der matcher en forskers profil eller projektide. Det er også let at undersøge om en projektide allerede før er støttet, eller at finde relevante europæiske partnere.

 

SDU’s Funding Apps (https://sdurioanalytics.sdu.dk/)

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 29.04.2022