Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-uddannelser ved Syddansk Universitet

Vil du have en forskeruddannelse på højeste internationale niveau? Som ph.d.-studerende kommer du forrest på den internationale forskningsfront.


Med en ph.d.-grad fra SDU er du godt klædt på til en fremtidig international karriere - enten som forsker eller som medarbejder i den offentlige sektor eller i det private erhvervsliv, hvor medarbejdere, med en baggrund som forsker, i stigende grad er efterspurgt.

Som ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet får du:

  • En ph.d.-uddannelse på højeste internationale niveau
  • Godt og aktivt forskningsmiljø med tæt kontakt til erfarne forskere – interne som eksterne
  • Deltagelse i studieophold, uddannelsesaktiviteter, kurser og konferencer på både nationale og internationale anerkendte forskningsinstitutioner
  • Erfaring med undervisning og formidling af forskningsresultater
  • Fleksible arbejdsforhold og mulighed for at præge dit eget forløb
  • Publicering af dine forskningsresultater i anerkendte internationale tidsskrifter

Hvor kan jeg finde mit forskningsprojekt?

SDU udbyder løbende forhåndsdefinerede projekter, som du kan se under ledige stillinger i SDU’s Jobbank. På nogle institutter har du mulighed for at definere et ph.d.-projekt i samarbejde med en vejleder og evt. en virksomhed.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er det mest almindelige, at du selv opsøger en potentiel vejleder og formulerer ph.d.-projektet sammen med ham eller hende.

Se SDU's liste over forskningsprojekter

Erhvervsph.d.

Sidder du i en virksomhed eller på SDU, og har du en ide til et forskningsprojekt, der kan skabe kommerciel værdi? Så har du mulighed for at søge om et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt som erhvervsph.d.-studerende.

SDU tilbyder gode forhold til forskningsmæssigt samarbejde mellem både erhvervsliv, den offentlige sektor og universitet.

Læs mere om Erhvervsph.d. på Innovationsfondens website.

Sidst opdateret: 26.06.2024